№ 12 (1184) (2016)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Математична модель масообмінних процесів первапораційного очищення води PDF
Inessa Burtna, Ludmila Ruzhinska, Lesia Rudenko 5-11
Вплив тиску та температури на коефіцієнт тертя гранульованих полімерних матеріалів по металевій поверхні PDF
Viktor Vytvytskyi, Oleksandr Sokolskyi, Ihor Mikulionok 12-16
Вплив варійованих інерційно-жорсткістних параметрів на характеристики динамічних багатомасових систем PDF
Andrey Grabovskiy 17-22
Формування комплексних розрахункових моделей елементів штампів для розділових операцій PDF
Olga Ishchenko, Anna Tkachuk, Andrey Grabovskiy, Nataliya Deminа 23-30
Математична модель процесу екструзії в’язко-пластичної вуглецевої маси PDF
Taras Lazariev, Anton Karvatskii, Serhii Leleka, Anatoliy Pedchenko 31-37
Розрахункове дослідження газодинамічного впливу на течію в решітках аеродинамічних профілів PDF
Ivan Lastivka, Kateryna Doroshenko, Yuriy Tereshchenko 38-46
Фізичне моделювання однофазного резонансного напівпровідникового перетворювача з фазовим способом керування PDF
Andrey Lobko 47-55
Вибір і використання математичних методів для визначення технологічних параметрів радіаційно-захисних матеріалів PDF
Volodymyr Morgunov, Roman Trishch, Natalya Didenko 56-61
Вдосконалення методів виявлення нестійких режимів роботи осьових компресорів з використанням аналізу вібрацій PDF
Farrokh Mohammadsadeghi, Valentyn Chygryn, Sergiy Yepifanov 62-70
Випробування вагона-платформи універсальної PDF
Veniamin Sen’ko, Sergey Makeev, Anatoly Chepurnoy, Roman Sheychenko, Oleksandr Litvinenko, Roman Graborov, Mykola Tkachuk, Maryna Chuban 71-83
Розрахунково-експериментальне дослідження контакту складнопрофільних тіл PDF
Nataliia Skripchenko, Mykola Tkachuk, Oleksandr Atroshenko 84-88
Контроль працездатності сушильної установки у складі когенераційної системи PDF
Eugene Chaikovskaya 89-94

Інформаційні технології та системи управління

Ольфактометрична діагностика на сучасному етапі PDF
Oleg Avrunin, Natalja Shushlyapina, Yana Nosova, Olga Bogdan 95-100
Способи виявлення логічних зв’язків між частинами текстових документів PDF
Anastasia Vavilenkova 101-105
Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля scada-систем PDF
Yulian Grudzynskyy, Roman Markov 106-111
Розробка алгоритму зональних характеристик штучних водоймищ PDF
Denis Dubovyk, Tatiana Dubovyk 112-118
Метод суміщення геопросторових даних PDF
Peter Kachanov, Andrey Zuev, Konstantin Yatsenko 119-124
Регуляризація контекстних даних при керуванні автономними системами електроживлення PDF
Anna Kyselova, Gennadiy Kyselov 125-130
Невизначенність вимірювань з використанням АЦП для процесів що плинуть повільно PDF
Gennady Oborsky, Ruslan Mygushchenko, Liudmyla Perperi, Yuriy Palennyy 131-136
Система управління якістю та безпечністю при виробництві капсульованих напівфабрикатів з пробіотичними мікроорганізмами PDF
Evgen Pivovarov, Valentina Bol’shakova, Natalia Kondratjuk, Olena Demydowa 137-144

Хімічні та харчові технології, екологія

Вплив ефекторів пектинметилестерази люцерни на кінетику деетерифікації пектинових речовин PDF
Anatoli Bezysov, Tatiyna Nikitchina 145-149
Утилізація електровакуумного скла відпрацьованих кінескопів в силікатній суміші для виготовлення силікатної цегли PDF
Natalia Zavgorodnia, Oleksandr Pivovarov, Oleksandr Nosenko 150-155
Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування PDF
Irena Nykulyshyn, Liliya Shevchuk, Oksana Orobchuk, Taras Falyk 156-162
Вплив параметрів процесу на алкоголіз соняшникової олії етиловим спиртом PDF
Yurii Melnyk, Stepan Melnyk, Zorjana Paljuh 163-168
Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю PDF
Olesia Priss, Nadiya Zahorko 169-175
Характеристики кисень вмисних з’єднань кобальту які отримано плазмохімічною обробкою водних розчинив PDF
Olga Sergeyeva, Alexander Pivovarov 176-180
Визначення збереженості плодів яблуні PDF
Marina Serdyuk, Nona Gaprindashvili 181-187
Дослідження активності гліцерату калію як каталізатору переетерифікації жирів за різних умов проведення процесу PDF
Natalia Sytnik, Igor Demydov, Ekaterina Kunitsa 188-193
Технологія створення напоїв з використанням горіхів PDF
Inna Tiurikova, Mykhailo Peresichnyi, Natalja Rogovaja, Olena Nepomiashcha 194-200
Дослідження якісних характеристик білих і рожевих виноматеріалів з перспективних сортів винограду PDF
Elena Tsygankova, Marina Bil’ko 201-206
Визначення режимних параметрів роботи високонавантажених систем біодесульфуризації з використанням фосфогіпсу PDF
Elizaveta Chernish, Elena Yakhnenko 207-212