№ 12 (1184) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Опубліковано: 2016-04-19

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Інформаційні технології та системи управління

Хімічні та харчові технології, екологія