Експериментальні дослідження ортотропних пружних і в'язкопружних характеристик еластовимірних текстильно армованих композитів

Oleksiy Larin, Julia Petrova

Анотація


Стаття присвячена дослідженню пружних і в'язкопружних властивостей еластовимірних композиційних матеріалів шляхом проведення експериментальних випробувань. Дані композити мають односпрямоване армування текстильним кордом. Експерименти проводилися в різних напрямках (повздовжнє і поперечне щодо корду). Зразки циклічно навантажувались з різними амплітудами деформацій. Це дозволило оцінити гістерезисна втрати, а також початкові модулі пружності та модулі втрат матеріалу в стабілізованому стані. Модуль втрат оцінюється в залежності від амплітуди деформації в різних напрямках

Ключові слова


еластовимірні композити, пружні і в'язкопружні властивості, експериментальне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Noda, N. A., Kim, B., Ota, K. Effect of dimensions of crimped portion upon sealing performance of hydraulic brake hose by applying three-dimensional fem analysis. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. 2013, 2(7), 281-292, doi:10.1299/kikaia.77.1828

Luo, Y., Liu, Y., Yin, H. P. Numerical investigation of nonlinear properties of a rubber absorber in rail fastening systems. International Journal of Mechanical Sciences. 2013, 69, 107-113, doi:10.1016/j.ijmecsci.2013.01.034.

Polukoshko, S., Gonca, V., Svabs, J. Vibration damping using laminated elastomeric structures. Solid State Phenomena, 2015, 220-221, 81-90, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.81.

Suh, J. B., Gent, A. N., Kelly, S. G. Shear of rubber tube springs. Int. Journal of Non-Linear Mechanics, 2007, 9(42), 1116-1126.

Brinkmeier, M., Nackenhorst, U., Ziefle, M. Finite element analysis of rolling tires a state of the art review. In: Proceedings of International CTI Conference «Automotive Tire Technology», Stuttgart, 2007, 1-10.

Clark, S. K. The pneumatic tire. National Highway Traffic Safety Administration. USA Dep. Of Transportation, 2006, 707 p.

Pelc, J. Material modelling in cord-rubber structures. Kautschuk Gummi Kunststoffe. Jahrgang, 2000, 10, 561-565.

Larin, O., Petrova, Yu., Mateichyk, V. Two-scale approach to modelling of pneumatic tyres. Rzeszow: Politechnika Pzeszowska Im. Ignacego Lukasiewicza, 2013, 123-128.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Noda, N. A. Effect of dimensions of crimped portion upon sealing performance of hydraulic brake hose by applying three-dimensional fem analysis / N. A. Noda, B. Kim, K. Ota // Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. – 2013. – V. 7, No. 2. – P. 281-292. – doi:10.1299/kikaia.77.1828.
  2. Luo, Y. Numerical investigation of nonlinear properties of a rubber absorber in rail fastening systems / Y. Luo, Y. Liu, H. P. Yin // International Journal of Mechanical Sciences. –2013. – V. 69. – P. 107-113. – doi:10.1016/j.ijmecsci.2013.01.034.
  3. Polukoshko, S. Vibration damping using laminated elastomeric structures / S. Polukoshko, V. Gonca, J. Svabs // Solid State Phenomena. – 2015. – V. 220-221. – P. 81-90. – doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.81.
  4. Suh, J. B. Shear of rubber tube springs / J. B. Suh, A. N. Gent, S. G. Kelly // Int. Journal of Non-Linear Mechanics. – 2007. – V. 42, No. 9. – P. 1116-1126. – doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2007.07.002.
  5. Brinkmeier, M. Finite element analysis of rolling tires a state of the art review / M. Brinkmeier, U. Nackenhorst, M. Ziefle //In: Proceedings of International CTI Conference «Automotive Tire Technology». Stuttgart. – 2007. – P. 1-10.
  6. Clark, S. K. The pneumatic tire / Ed. by Clark S. K. // National Highway Traffic Safety Administration. USA Dep. Of Transportation. – 2006. – 707 p.
  7. Pelc, J. Material modelling in cord-rubber structures / J. Pelc // Kautschuk Gummi Kunststoffe. Jahrgang. – 2000. – No. 10. – P. 561-565.
  8. Larin, O. Two-scale approach to modelling of pneumatic tyres / O. Larin, Yu. Petrova, V. Mateichyk // Rzeszow: Politechnika Pzeszowska Im. Ignacego Lukasiewicza. – 2013. – P. 123-128.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.18.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.