№ 18 (1190) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2016-06-30

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів