Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень

Vladimir Zavialov, Vladimir Kostyuk, Viktor Bodrov, Eugene Kostyuk, Taras Misyura, Yulia Zaporozhets, Natalia Popova

Анотація


Викладено аналіз використання різних типів вібраційних приводів та наведено можливості їх застосування в апаратах і обладнанні для проведення процесів віброекстрагування сировини харчового призначення. Розглянуто витрати енергії на проведення процесу екстрагування із застосуванням електромеханічного кривошипно-шатунного та без- шатунного ексцентрикового приводу

Ключові слова


вібраційний привод, коливальні процеси, робоче середовище, коливальний ефект, загальні та її складові витрати енергії, частота та амплітуда коливань

Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharevich, I. F., Ur'ev, N. B., Talejsnik, M. A. Vibracionnaja tehnika v pishhevoj promyshlennosti [Vibratory Equipment for food industry], Moskow: Pishhevaja promіshlennost', 1977, 278 p.

Kuz'michev, V. A. Osnovy proektirovanija vibracionnogo oborudovanija: uchebnoe posobie [Fundamentals of vibration equipment: a tutorial], SanktPiterburg: Izdatel'stvo «Lan'», 2014, 208 p.

Shushpannikov, A. B. Obosnovanie vybora vibroprivoda dlja vintovyh smesitelej [Rationale vibroprivody for screw mixers]. Tehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstv [Technique and technology of food production], 2011, 1(20).

Joshi, M. Performance Monitoring System for ElectromagneticVibrating Feeders of Coal Handling Plant. Plant Maintenance Resource Center, M-News Edition 27, Technical paper at web site:www.plant-maintenance.com/articles/Feeder_Performance_Monitoring.pdf, July 2002.

Despotovic, Z. Matematical model of electromagnetic vibratoryactuator, PROCEEDINGS of the XIIInternational Symposium of the Power Electronics, 2003, 3, 1-5.

Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Hoang Manh Cuong Parametric Torsional Vibration of Mechanical Drive Systems with non-uniform Transmission Mechanisms. TECHNISCHE MECHANIK, Band 28, Heft 3-4, Manuskripteingang, 2008, 310 - 323.

Rodič, M., Jezernik, K., Trlep, M. Dynamic emulation of mechanical loads: an advanced approach. IEE Proceedings: Electric Power Applications, 2006, 2(153), 159-166, doi:10.1049/ip-epa:20050063.

Patent na vinahіd # 109087 S2. Ekstraktor bezperervnoї dії dlja roslinnoї sirovini / Zav'jalov V.L., Kostjuk V.S., Misyura T.G. і іn. // 10.07.2015, Bjul. #13.

Dekans'kij, V. Ye., Zav’jalov, V. L., Misyura, T. G., Popova N. V. Klasifіkacіja ekstrakcіjnoї aparaturi perіodichnoї dії z kolival'nim efektom robochogo seredovishha [Classification extraction equipment Batch vibrational effect on the working environment]. Vіbracії v tehnіcі ta tehnologіjah: vseukraїns'kij naukovo-tehnіchnij zhurnal [The vibrations in engineering and technology, national scientific journal], Vіnnicja, 2015, 3(79), 129-132.

Zavialov, V., Bodrov, V., Misyura, T., Popova, N., Zaporozhets, Y., Dekanskiy, V. Development of mathematical models of external mass exchange under conditions of vibroextraction from vegetable raw materials. Chemistry and Chemical Technology, 2015, 3(9), 367-374.

Gorodeckij I. Ja., Vasin, A. A., Olevskij, V. M., Lupanov, P. A. Vibracionnye massoobmennye apparaty [Vibrating mass transfer devices], pod red. V.M. Olevskogo, Moskov: Himija, 1980, 192 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гончаревич, И. Ф. Вибрационная техника в пищевой промышленности / И. Ф. Гончаревич, Н. Б. Урьев,
  М.
  А. Талейсник. – М.: Пищевая промішленность. – 1977. – 278 с.
 2. Кузьмичев, В. А. Основы проектирования вибрационного оборудования: учебное пособие / В. А. Кузьмичев. – СПб.: Издательство «Лань». – 2014. – 208 с.
 3. Шушпанников, А. Б. Обоснование выбора вибропривода для винтовых смесителей / А. Б. Шушпанников // Техника и технология пищевых производств. – 2011. – №1(20).
 4. Joshi, M. Performance Monitoring System for ElectromagneticVibrating Feeders of Coal Handling Plant / M. Joshi // Plant Maintenance Resource Center, M-News Edition 27, Technical paper at web site:www.plant-maintenance.com/articles/Feeder_Performance_Monitoring.pdf, July 2002.
 5. Despotovic, Z. Matematical model of electromagnetic vibratory actuator / Z. Despotovic // PROCEEDINGS of the XIIInternational Symposium of the Power Electronics, N. Sad 5-7. – 2003. – Vol. 3. – P. 1-5.
 6. Nguyen Van Khang Parametric Torsional Vibration of Mechanical Drive Systems with non-uniform Transmission Mechanisms / Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Hoang Manh Cuong // TECHNISCHE MECHANIK, Band 28, Heft 3-4, Manuskripteingang: 15. – 2008. – P. 310 - 323.
 7. Rodič, M. Dynamic emulation of mechanical loads: an advanced approach / M. Rodič, K. Jezernik, and M. Trlep // IEE Proceedings: Electric Power Applications. – 2006. – vol. 153, no. 2. – P. 159-166. – doi:10.1049/ip-epa:20050063.
 8. Патент на винахід № 109087 С2. Екстрактор безперервної дії для рослинної сировини / Зав'ялов В.Л., Костюк В.С., Мисюра Т.Г. і ін.  // 10.07.2015, Бюл. №13.
 9. Деканський, В. Є. Класифікація екстракційної апаратури періодичної дії з коливальним ефектом робочого середовища / В. Є. Деканський, В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Вібрації в техніці та технологіях: всеукраїнський науково-технічний журнал. Вінниця. – 2015. – № 3 (79). –
  С. 129-132.
 10. Zavialov, V. Development of mathematical models of external mass exchange under conditions of vibroextraction from vegetable raw materials / V. Zavialov, V. Bodrov, T. Misyura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Dekanskiy  // Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – Volume 9, Issue 3. – P. 367-374.
 11. Городецкий, И. Я. Вибрационные массообменные аппараты / И. Я. Городецкий, А. А. Васин, В. М. Олевский, П. А. Лупанов / под ред. В.М. Олевского. – М.: Химия. – 1980. – 192 с.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.18.05

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.