Контекстний підхід керування системою електроживлення

Ievgen Verbytskyi, Anna Kyselova

Анотація


Використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) має ряд особливостей, які пов’язані з їх малою та нестабільною в часі вихідною потужністю. Тому виникає необхідність їх паралельного під’єднання для забезпечення необхідної вихідної потужності та встановлення акумулятора для перерозподілу енергії, відібраної від ВДЕ, в часі. Можливість паралельної роботи різнотипних ВДЕ в системі електроживлення забезпечується встановленням на їх виході перетворювачів електричної енергії, які виконують функцію узгоджувального пристрою і можуть працювати в режимі джерела струму, напруги або потужності. Керування перетворювачами електроенергії здійснюється з використанням гетерогенних даних про навколишнє середовище (потужність сонячного випромінювання, швидкість і напрям вітру, температура, вологість тощо), режими роботи силового обладнання (просторовий розподіл джерел енергії і їх вихідна потужність, рівень заряду акумуляторів, обсяг втрат енергії в системі) і потужності споживачів. Покращення ефективності керування перетворювачами системи електроживлення можливе за умови накопичення, обробки та інтеграції даних від усіх доступних давачів системи. Однак при збільшенні кількості ВДЕ, які входять до складу системи електроживлення, з одного боку експоненційно зростає обсяг оброблюваних і транспортованих даних між вузлами системи, з іншого боку – через зростання кількості параметрів, які входять до закону керування, його загальний вигляд значно ускладнюється і не може бути виведений автоматично. Тому для керування також використовують знання експертів, які переважно представлені у вигляді правил, що дозволить забезпечити: зменшення обсягу транспортованих і оброблюваних даних; збільшення гнучкості керування системою електроживлення; моживість вибору стратегії керування залежно від наявної інформації про систему і обсягом виміряних даних

Ключові слова


контекст, ієрархічний принцип керування, експертні знання, правила керування, відновлювальні джерела енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirilenko, A. V., Yakimenko, U. I., Zhuykov, V. Ya., Denesyuk, S. P. Preobrazovateli parametrov elektroenergii v smart sistemakh energetiki [Converters parameters in smart electricity system]. Pratsі іnstitutu elektrodinamіki. Spets. vipusk [Pratsi Instytutu Elektrodynamiky. Spetsialnyi vypusk], 2010, 17-23.

Zhuykov, V. Ya., Verbiskiy, Ye. V., Osipenko, Ye. S. Sinusoidal voltage generation by energy sources of different type. Energosberezhenie energetica energoaudit, 2013, 8(114), 104-106.

Firat A. Information Integration Using Contextual Knowledge and Ontology Merging [Web]: PhD Thesis: 27.08.03: defended Sep. 2003. MIT, 2003. 151p. URL: http://www.mit.edu/~bgrosof/paps/phd-thesis-aykut-firat.pdf (access date: 29.05.2009).

Box, G., Jenkins, G., Reinsel, G. Time Series Analysis: Forecasting and Control, Wiley, 2008, 784 p.

Swerling, P. Modern state estimation methods from the viewpoint of the method of least squares. Automatic Control, IEEE Transactions, 1971, 6(16), 707-719, doi:10.1109/TAC.1971.1099815

Rolf Issermann. Digital control systems. Volume 1: Fundamentals, deterministic control. Springer-Verlag, 1989, 334 p.

Hong, J., Suh, E., Kim, S. Context-aware Systems: A Literature Review and Classification. Expert Systems with Applications, 2008, 36(4), 8509-8522, doi:10.1016/j.eswa.2008.10.071.

Verbytskyi, I. V., Kyselova, A. G. Application of contextual data for control of distributed power grid. Tekhnichna elektrodynamika, 2016, 1, 55-59.

Zhuikov, V., Kyselova, A. Integration of context-aware control system in microgrid. in Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2013 IEEE XXXIII International Scientific Conference, 2013, 386-390, doi:10.1109/ELNANO.2013.6552029.

Kyselova, A., Kyselov, G. Regularization of context data of autonomous power supply systems. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2016, 12(1184), 125-130, doi:10.20998/2413-4295.2016.12.18


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кириленко, А. В. Преобразователи параметров электроэнергии в smart системах энергетики / А. В. Кириленко, Ю. И. Якименко, В. Я. Жуйков, С. П. Денесюк // Праці інституту електродинаміки. Спец. випуск. – Київ. – 2010. – С. 17-23.
 2. Жуйков, В. Я. Формирование синусоидального напряжения разнотипными источниками энергии / В. Я. Жуйков, Е. В. Вербицкий, Е. С. Осипенко // Энергосбережение энергетика энергоаудит. – 2013. – №8 (114). – С. 104-106.
 3. Firat, A. Information Integration Using Contextual Knowledge and Ontology Merging [Web]: PhD Thesis: 27.08.03: defended Sep. 2003. MIT, 2003. 151p. URL: http://www.mit.edu/~bgrosof/paps/phd-thesis-aykut-firat.pdf (access date: 29.05.2009).
 4. Box, G. Time Series Analysis: Forecasting and Control / G. Box, G. Jenkins, G. Reinsel // Wiley. – 2008. – 784 p.
 5. Swerling, P. Modern state estimation methods from the viewpoint of the method of least squares. Automatic Control / P. Swerling // IEEE Transactions. – 1971. – Volume 16, Issue 6. – P. 707-719. – doi:10.1109/TAC.1971.1099815.
 6. Rolf Issermann Digital control systems. Fundamentals, deterministic control. – Springer-Verlag. – 1989. –
  Volume 1. – 334 p.
 7. Hong, J. Context-aware Systems: A Literature Review and Classification / J. Hong, E. Suh, S. Kim // Expert Systems with Applications. – 2008. – 36(4). – 8509-8522. – doi:10.1016/j.eswa.2008.10.071.
 8. Вербицкий, Е. В. Использование контекстных данных при управлении распределенной сетью электропитания / Е. В. Вербицкий, А. Г. Киселева // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 1. – С. 55-59.
 9. Zhuikov, V. Integration of context-aware control system in microgrid / V. Zhuikov, A. Kyselova // in Electronics and Nanotechnology (ELNANO), IEEE XXXIII International Scientific Conference. – 2013. – P. 386-390. doi:10.1109/ELNANO.2013.6552029.
 10. Кисельова, А. Г. Регуляризація  контекстних даних при керуванні автономними системами електроживлення/ А. Г. Кисельова, Г. Д. Кисельов // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 125-130. – doi:10.20998/2413- 4295.2016.12.18
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.18.18

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.