Можливості визначення тиску у під масковому просторі при риноманометрії

Oleg Avrunin, Husham Ismail Faruk, Tatiyana Sergeevna Kononenko

Анотація


У роботі розглядається метод непрямого визначення тиску в внутрімасковому просторі при проведенні риноманометріі. Пропонується метод розрахункового визначення тиску на вході в носову порожнину на основі експериментальних досліджень втрат тиску при риноманометрії. Результати проведених досліджень показують, що для конкретної моделі ріноманометра можлива відмова від використання перетворювача тиску, розташованого у внутрімасковому просторі, і визначення аеродинамічного опору пристрою розрахунковим шляхом, або за результатами аеродинамічних випробувань. Отримані значення коефіцієнта втрат і зони його впевненого застосування повинні вказуватися в паспорті приладу. Помилка визначення значень тиску складає до 12%, що близько до похибки використовуваних перетворювачів тиску. При практичному використанні методу розрахункового визначення тиску у внутрімасочному просторі необхідно проводити облік зміни щільності повітря від температури, що буде сприяти зниженню похибки розрахунків

Ключові слова


риноманометрія, тиск, витрата повітря, носова порожнина, носове диханння

Повний текст:

PDF

Посилання


Program EU “Horizon 2020/H2020” – [Web]: http://www.khnu.km.ua/ROOt/dept/interdept/horizon-2020.pdf. Title screen.

Govidaraj, S. Endoscopic sinus surgery: evolution and technical innovations. J. Laryngol. Otol. 2010, 24(3), 242-250, doi: 10.1017/S0022215109991368.

Zhuravlev, A., Kalashnik, M., Avrunin, О. et al. Rhinoseptoplasty, outcomes and perspectives. Folia othorhinolaringologica. 2011, 17(3), 8-12.

Guide for rhinology / Ed. G. Z. Piskunov. Мoskow: Literra, 2011, 960 p.

Cole,P., Fenton, R. Contemporary rhinomanometry. J Otolaryngol, 2006, 35(2), 83-87.

Fyrmpas, G., Kyrmizakis, D., Vital, V., Constantinidis, J. The value of bilateral simultaneous nasal spirometry in the assessment of patients undergoing septoplasty. Rhinology. 2011, 49(3), 297-303, doi: 10.4193/Rhino10.199.

Zhang, G., Fenton, R., Rival, R. et al. Correlation between subjective assessment and objective measurement of nasal obstruction. Zhonghua. 2008, 43(7), 484-489.

Zhang, G., Solomon, P., Rival, R. et al. Nasal airway volume and resistance to airflow. Am. J. Rhinol. 2008, 22(4), 371-375, doi: 10.2500/ajr.2008.22.3187.

Cole, Р., Ayiomanimitis, А., Ohki, М. et аl. Anterior and posterior rhinomanometry. Rhinology. 1989, 27(4), 257-62.

Loyciansky L. G. Mechanics of liquid and fluid. Мoskow: Science, 1970, 904 p.

Abramov, E. I., Кolesnichenko, К. А., Мaslov, V. Т. Elements of the hydraulic drive: Manual. Kyiv: Technics, 1977, 320 p.

Farouk, H., Khaleel, А., Avrunin, O. Analysis of Changes of the Hydraulic Diameter and Determination of the Air Flow Modes in the Nasal Cavity. Advances in Intelligent and Soft Computing: Image Processing and Communications Challenges 3. – Springer, 2011, 102, 303-310, doi: 10.1007/978-3-642-23154-4_34


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Програма ЄС «Горизонт 2020» (Program EU “Horizon 2020/H2020”) – [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.khnu.km.ua/ROOt/dept/interdept/horizon-2020.pdf. Загол. с экрана.
 2. Govidaraj, S. Endoscopic sinus surgery: evolution and technical innovations / S. Govidaraj // J. Laryngol. Otol. – 2010. – № 24(3). – Р. 242-250. – doi: 10.1017/S0022215109991368.
 3. Zhuravlev, A. Rhinoseptoplasty, outcomes and perspectives / A. Zhuravlev, M. Kalashnik, О. Avrunin et al. // Folia othorhinolaringologica. – 2011. – Vol. 17. – № 3. – Р. 8-12.
 4. Руководство по ринологии  /  Под ред. Г. З. Пискунова. –М: Литтерра. – 2011. – 960 с.
 5. Cole, P. Contemporary rhinomanometry / P. Cole, R. Fenton // J Otolaryngol.– 2006. – № 35(2). – Р. 83-87.
 6. Fyrmpas, G. The value of bilateral simultaneous nasal spirometry in the assessment of patients undergoing septoplasty / G. Fyrmpas, D. Kyrmizakis, V. Vital, J. Constantinidis // Rhinology. – 2011. –  №49(3). – P. 297-303. – doi: 10.4193/Rhino10.199.
 7. Zhang, G. Correlation between subjective assessment and objective measurement of nasal obstruction / G. Zhang, R. Fenton, R. Rival et al. // Zhonghua. – 2008. – №43(7). – Р. 484-489.
 8. Zhang, G. Nasal airway volume and resistance to airflow / G. Zhang, P. Solomon, R. Rival et al. // Am. J. Rhinol. – 2008. –  № 22(4). – Р. 371-375. – doi: 10.2500/ajr.2008.22.3187.
 9. Cole, Р. Anterior and posterior rhinomanometry / Р. Cole, А. Ayiomanimitis, М. Ohki et аl . // Rhinology. – 1989. – № 27(4). – Р. 257-62.
 10. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – М. : Наука. – 1970. – 904 с.
 11. Абрамов, Е. И. Элементы гидропривода: Справочник / Е. И. Абрамов, К. А. Колесниченко, В. Т. Маслов. – Киев: Техніка. – 1977. – 320 с.
 12. Farouk, H. Analysis of Changes of the Hydraulic Diameter and Determination of the Air Flow Modes in the Nasal Cavity / H. Farouk, А. Khaleel, O. Avrunin // Advances in Intelligent and Soft Computing: Image Processing and Communications Challenges 3. – Springer, 2011. – Vol. 102. – P. 303-310. – doi: 10.1007/978-3-642-23154-4_34
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.03

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.