№ 25 (1197) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2016-08-31

Весь випуск

Біомедична інженерія

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів