Новий метод озонування фізіологічного розчину та його внутрішньовенної інфузії

Tetiana Glukhenka, Andrii Kipenskyi, Ievgen Korol, Eugeny Nazarov

Анотація


У роботі наведена інформація про результати модернізації автоматизованої озонової установки, що була проведена з метою реалізації метода коректного дозування озону у процедурах внутрішньовенної інфузії озонованого фізіологічного розчину. Окрім того було складено і проаналізовано різноманітні варіанти математичних моделей процесу насичення озоном фізіологічного розчину під час проведення процедур за запропонованим методом. Показано, що прийнятні результати моделювання можуть бути отримані при використанні спрощеної моделі, коли ємність для збереження запасу озоно-кісневої суміші розглядається як ланка запізнення. Встановлено взаємозв’язок озонуємості фізрозчину з економічною складовою ефективності процедури.

Ключові слова


озонотерапія, внутрішньовенна інфузія, озонова установка, переносний модуль, математична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontorshhikova, K. N., Efremenko, Ju. R., Okrut, I. E. and Aljasova, A. V. Biologicheskie mehanizmy jeffektivnosti ozonoterapii. Kazanskij medicinskij zhurnal. – 2007, LXXXVIII, 3-4. Prilozhenie to № 4.

Viebahn, R. Theuse of ozone in medicine. 5th English edition – Heidelberg: Karl F. Haug Publishers, 2007, 177 p.

Maslennikorv, O. V., Kontorshhikova, K. N. Prakticheskaja ozonoterapija: Posobie. N. Novgorod: Izd-vo “VektorTiS”, 2003, 52 p.

Mawsouf, M. N., Tanbouli, T. T. Ozone Therapy in Patients with Viral Hepatitis “C”. Ten Years Experience. Proceedings of IOA Pan Amarican Group Congress, 2010, 32 p., doi: 10.1080/01919512.2012.720161.

Andreula, C. F. et al. Minimally invasive oxygen-ozone therapy for lumbar disk herniation. AJNR Am J Neororadiol, 2003, 24(5), 996-1000.

Corea, F., Amici, S., Murgia, N., Tambasco, N. A case of vertebrobasilar stroke during oxygen – ozone therapy. Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease. 2004, 13(6), 259-261, doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2004.08.004.

Maslennikorv, O. V., Kontorshhikova, K. N. Ozonoterapija: Vnutrennie bolezni. N. Novgorod: Izd-vo “Vektor – TiS”, 2003, 132 p.

Bojarinov, G. A., Gordecov, A. S. Rastvorimost' i raspad ozona v fiziologicheskom rastvore. Nizhegorodskij medicinskij zhurnal. 2000, 2, 40-45.

Kipenskij, A. V., Gluhen'kaja, T. A. Razrabotka metoda korrektnoj dozirovki ozona v procedurah vnutrivennoj infuzii ozonirovannogo fiziologicheskogo rastvora. Vіsnik NTU “KhPІ”. Serіja «Novі rіshennja v suchasnih tehnologіjah». – Kharkiv: NTU “KhPІ”, 2014, 36(1079), 161-172.

Gluhen'kaja, T. A., Kipenskij, A. V., Korol', E. I., Nazarov, E. I. Modelirovanie processov ozonirovanija fiziologicheskogo rastvora i razlozhenija ozona v nem. Materіali ІІ Vseukraїns'koy naukovo-tehnіchnoy konferencіyi “Aktual'nі problemi avtomatiki ta priladobuduvannja”. Kharkіv: TOV “V spravі”, 2015, 29-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Конторщикова, К. Н. Биологические механизмы эффективности озонотерапии / К. Н. Конторщикова, Ю. Р. Ефременко, И. Е. Окрут, А. В. Алясова // Казанский медицинский журнал. – 2007. – Т. LXXXVIII. Приложение к № 4. – С. 3-4.
 2. Viebahn, R. Theuse of ozone in medicine. 5th English edition – Heidelberg: Karl F. Haug Publishers. – 2007. – 177 p.
 3. Масленникорв, О. В. Практическая озонотерапия: Пособие / О. В. Масленникорв, К. Н. Конторщикова // Н. Новгород: Изд-во «Вектор – ТиС» . – 2003. – 52 с.
 4. Mawsouf, M. N. Ozone Therapy in Patients with Viral Hepatitis “C”. Ten Years Experience / Mawsouf, M. N., Tanbouli, T. T. // Proceedings of IOA Pan Amarican Group Congress. – 2010. – 32 p. – doi: 10.1080/01919512.2012.720161.
 5. Andreula, C. F. et al. Minimally invasive oxygen-ozone therapy for lumbar disk herniation / C. F. Andreula et al. // AJNR Am J Neororadiol. – 2003. – 24(5). – P. 996-1000.
 6. Corea, F. A case of vertebrobasilar stroke during oxygen – ozone therapy / F. Corea, S. Amici, N. Murgia, N. Tambasco // Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease. – 2004. – 13(6). – P. 259-261. – doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2004.08.004.
 7. Масленникорв, О. В. Озонотерапия: Внутренние болезни. / О. В. Масленникорв, К. Н. Конторщикова // Н. Новгород: Изд-во «Вектор – ТиС». – 2003. – 132 с.
 8. Бояринов, Г. А. Растворимость и распад озона в физиологическом растворе / Г. А. Бояринов, А. С. Гордецов // Нижегородский медицинский журнал. – 2000. – № 2. – С. 40-45.
 9. Кипенский, А. В. Разработка метода корректной дозировки озона в процедурах внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора / А. В. Кипенский, Т. А. Глухенькая // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 36(1079). – С. 161-172.
 10. Глухенькая, Т. А. Моделирование процессов озонирования физиологического раствора и разложения озона в нем / Т. А. Глухенькая, А. В. Кипенский, Е. И. Король, Е. И. Назаров // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». – Харків: ТОВ «В справі». – 2015. – С. 29-30.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.06

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.