Числові дослідження кампанії формування великогабаритних вуглецевих виробів методом екструзії через мундштук

Anton Karvatskii, Taras Lazariev, Mykhailo Korzhyk

Анотація


Представлено фізичну, математичну та числову моделі процесу формування великогабаритних вуглецевих виробів методом екструзії через мундштук. Модель використовує наближення Bingham-Papanastasiou для опису руху вуглепекового композиту. На основі експериментальних досліджень промислового пресового обладнання визначені необхідні початкові та граничні умови процесу. Окрім того, проведена апробація та верифікація моделі, що підтвердили її адекватність та достовірність. Із використанням розробленого способу числового дослідження процесу формування вуглецевих виробів, проаналізовано вплив на якісні показники пресування таких параметрів як: швидкість пресування, потужності нагрівників пресового інструменту, температура маси, що завантажується

Ключові слова


числове моделювання, вуглецеві вироби, екструзія, в’язко-пластичний матеріал, рідина Bingham, вуглецева маса, коксопековий композит

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Willey, 2004, 4, 872 p.

Jäger, H., Frohs, W., Banek, M., et. all. Carbon, 4. Industrial Carbons. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley, 2010, 40 p., doi: 10.1002/14356007.n05_n03

Essential Readings in Light Metals: Electrode Technology for Aluminum Production. John Wiley & Sons, Inc., 2013, 4, 1210 p., doi: 10.1002/9781118647745.

Fialkov, A. S. Processy i apparaty proizvodstva poroshkovyh uglegrafitovyh materialov. Moskow: Aspekt Press, 2008, 687 p.

Lazariev, T., Karvatskii, A., Leleka, S., Pedchenko, A. The mathematical model of extrusion of viscoplastic carbon composition. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies, 2016, 12, 31-37. doi:10.20998/2413-4295.2016.12.05.

Karvatskii, A. Ja., Panov, Je. M., Kutuzov, S. V. et. all. Teoretychni ta eksperymental'ni doslidzhennja teploelektrychnogo ta mehanichnogo stanu vysokotemperaturnyh agregativ, Kyiv: NTUU «KPI», 2012, 352 p.

Mitsoulis, E. Flows of Viscoplastic Materials: Models and Computations. Rheology Reviews 2007, 2007, 135-178.

OpenFOAM. The Open Source CFD Toolbox. http://www.openfoam.org/

Karvatskii, A., Lazariev, T., Pedchenko, A. Experimental investigation of the thermal state of industrial press for carbon products forming. Herald of khmelnytskyi national university: Technical sciences, 2016, 3, 188-194.

Händle, F. Extrusion in ceramics. Springer, 2007, 470 p., doi: 10.1007/978-3-540-27102-4.

Karvatskii, A., Lazariev, T., Shvachko, D., Tyshchenko, O. Rheological properties of carbon composition within temperature rang 120–170 ºC. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. 2016, 46, 74-79, doi: 10.20998/2413-4295.2016.18.11


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology / ed. ed by Arza Seidel. – Willey. – 2004. – Vol. 4. – 872 p.
 2. Jäger, H. Carbon, 4. Industrial Carbons. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry / H. Jäger, W. Frohs, M. Banek, et. all. – Wiley. – 2010. – 40 p. – doi: 10.1002/14356007.n05_n03.
 3. Essential Readings in Light Metals: Electrode Technology for Aluminum Production / ed. by A. Tomsett, J. Johnson. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. – 2013. – Vol. 4. – 1210 p. – doi: 10.1002/9781118647745.
 4. Фиалков, А. С. Процессы и аппараты производства порошковых углеграфитовых материалов / А. С. Фиалков. – М.: Аспект Пресс. – 2008. – 687 с.
 5. Лазарев, Т. В. Математическая модель процесса экструзии вязко-пластичной углеродной массы / Т. В. Лазарев, А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, А. Ю. Педченко // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 31-37. doi:10.20998/2413-4295.2016.12.05.
 6. Карвацький, А. Я. Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів / А. Я. Карвацький, Є. М. Панов, С. В. Кутузов та ін. – К.: НТУУ «КПІ». – 2012. – 352 c.
 7. Mitsoulis E. Flows of Viscoplastic Materials: Models and Computations / E. Mitsoulis // Rheology Reviews. – 2007. – 2007. – Р. 135-178.
 8. OpenFOAM. The Open Source CFD Toolbox [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.openfoam.org/ – 01.08.2016 р.
 9. Карвацкий, А. Я. Экспериментальное исследование теплового состояния промышленного пресса для формования углеродной продукции / А. Я. Карвацкий, Т. В. Лазарев, А. Ю. Педченко // Вісник Хмельницького національного університету, Серія: Технічні науки. – Хмельницький. – 2016. – № 3 (237). – С. 188-194.
 10. Händle, F. Extrusion in ceramics / ed. by F. Händle. – Springer. – 2007. – 470 p. – doi: 10.1007/978-3-540-27102-4.
 11. Карвацький, А. Я. Реологічні властивості вуглецевих композицій в діапазоні температури 120-170 ºС / А. Я. Карвацький, Т. В. Лазарєв, Д. Г. Швачко, О. С. Тищенко // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 18 (1190). – С. 74-79. – doi: 10.20998/2413-4295.2016.18.11.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.15

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.