Математична модель гідродинаміки руху двофазного висхідного потоку в пневмоклассіфікаторах змінного перерізу

Andrii Lytvynenko, Mykola Yukhymenko

Анотація


Процеси класифікації полягають у поділі сипучих матеріалів на дві і більше фракції за розміром частинок, причому вміст домішок в цих продуктах допускається в невеликій кількості. Високий ступінь поділу при здійсненні процесів класифікації дисперсних матеріалів впливає не тільки на витратні норми сировини і його якість, а й визначає продуктивність і ефективність роботи інших машин та апаратів в технологічній схемі, в кінцевому підсумку позначається на техніко - економічних показниках всього виробництва. Дана робота присвячена створенню математичної моделі гідродинаміки руху двофазного потоку. Описано математичну модель однофазного потоку (газова фаза). Так само описана математична модель двофазного потоку, на прикладі газової фази і твердої частинки

Ключові слова


Пневмоклассіфікатор; частинка; траєкторія; швидкість витання; профіль швидкості; переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Ustinov, S. G., Zverev, N. I. Inertsionnaya separatsiya pyili. Moskow: Energiya, 1974, 168 p.

Johanson, K., Eckert, C., Ghose, D., Djomlija, M., Hubert, M. Quantitative measurement of particle segregation mechanisms. Powder Technology. 2005, 159, 1-12, doi: 10.1016/j.powtec.2005.06.003.

Yuhimenko, N. P., Vakal, S. V., Kononenko, N. P., Filonov, A. P. Apparatyi vzveshennogo sloya. Sumyi: Sobor, 2003, 304 p.

Litvinenko, A. V., Yuhimenko, N. P. Issledovanie skorosti vitaniya polidispersnyih materialov dlya opredeleniya vozmozhnosti ih razdeleniya v pnevmoklassifikatorah. Zhurnal inzhenernyih nauk, SumGU, 2014, 1-3, V9-V13.

Babuha, G. L., Rabinovich, N. I. Mehannika i teploobmen potokov polidispersnoy gazovzvesi. Kyiv: Naukova dumka, 1969, 219 p.

Latz, A., Schmidt, S. Hydrodynamic modeling of dilute and dense granular flow. Granul. Matter, 2010, 12 (4), 387-397, doi: 10.1007/s10035-010-0187-6.

Shrayber, A. A., Milyutin, V. N., Yatsenko, V. P. Gidromehanika dvuhkomponentnyih potokov s tvYordyim polidispersnyim veschestvom. Kiev: Naukova dumka, 1980, 252 p.

Shrayber, A. A., Gavin, L. B., Naumov, V. A. Turbulentnyie techeniya gazovzvesi. Kiev: Naukova dumka, 1987, 240 p.

Goldschmidt, M. J. V., Beetstra, R., Kuipers, J. A. M. Hydrodynamic modelling of dense gas-fluidised beds: comparison and validation of 3D discrete particle and continuum models. Powder Technol., 2004, 142 (1), 23-47, doi: 10.1016/j.powtec.2004.02.020.

Tingwen Li, Yongmin Zhang, John R. Grace, Xiaotao Bi Numerical investigation of gas mixing in gas–solid fluidized beds, AIChE J., 2010, 56 (9), 2280-2296, doi: 10.1002/aic.12144.

McCarthy, J. J. Turning the corner in segregation. Powder Technology, 2009, 192, 137-142, doi:10.1016/j.powtec.2008.12.008.

Heinrich, S., Peglow, M., Ihlow, M., Mörl, L. Particle population modeling in fluidized bed spray granulation — analysis of the steady state and unsteady behavior, Powder Technol. 2003, 130, 154-161, doi:10.1016/S0032-5910(02)00259-0.

Hilton, J. E., Mason, L. R., Cleary, P. W. Dynamics of gas–solid fluidized beds with non-spherical particle geometry. Chem. Eng. Sci. 2010, 65, 1584-1596, doi:10.1016/j.ces.2009.10.028.

Litvinenko, A., Yukhimenko, M. Pneumatic Classification Of The Granular Materials In The “Rhombic”Apparatus. Journal of Manufacturing and Industrial Engineering (JMIE), 2014, 1-2, 1-3, doi:10.12776/mie.v13i1-2.340


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Устинов, С. Г. Инерционная сепарация пыли / С. Г. Устинов, Н. И. Зверев // М.: Энергия. – 1974. – 168 с.
 2. Johanson, K. Quantitative measurement of particle segregation mechanisms / K. Johanson, C. Eckert, D. Ghose, M. Djomlija, M. Hubert // Powder Technology. – 2005. – No 159(1). – Р. 1-12. – doi: 10.1016/j.powtec.2005.06.003.
 3. Юхименко, Н. П. Аппараты взвешенного слоя / Н. П. Юхименко, С. В. Вакал, Н. П. Кононенко, А. П. Филонов // Сумы: Собор. – 2003. – 304 c.
 4. Литвиненко, А. В. Исследование скорости витания полидисперсных материалов для определения возможности их разделения в пневмоклассификаторах / А. В. Литвиненко, Н. П. Юхименко // Журнал инженерных наук, СумГУ. – 2014 – Т.1 №3 – В9-В13.
 5. Бабуха, Г. Л. Механника и теплообмен потоков полидисперсной газовзвеси / Г. Л. Бабуха, Н. И. Рабинович // К.: Наукова думка. – 1969. – 219 с.
 6. Latz, A. Hydrodynamic modeling of dilute and dense granular flow / A. Latz, S. Schmidt // Granul. Matter. – 2010. – No12 (4). – Р. 387-397. – doi: 10.1007/s10035-010-0187-6.
 7. Шрайбер, А. А. Гидромеханика двухкомпонентных потоков с твёрдым полидисперсным веществом / А. А. Шрайбер, В. Н. Милютин, В. П. Яценко // Киев.:Наукова думка. – 1980. – 252 с.
 8. Шрайбер, А. А. Турбулентные течения газовзвеси / А. А. Шрайбер, Л. Б. Гавин, В. А. Наумов // Киев.:Наукова думка. – 1987. – 240 с.
 9. Goldschmidt, M. J. V. Hydrodynamic modelling of dense gas-fluidised beds: comparison and validation of 3D discrete particle and continuum models / M. J. V. Goldschmidt, R. Beetstra, J. A. M. Kuipers // Powder Technol. – 2004. – No 142 (1). – Р. 23-47. – doi: 10.1016/j.powtec.2004.02.020
 10. Tingwen Li Numerical investigation of gas mixing in gas–solid fluidized beds / Tingwen Li, Yongmin Zhang, John R. Grace, Xiaotao Bi // AIChE J. – 2010. – No 56 (9). –
  Р. 2280-2296. – doi: 10.1002/aic.12144.
 11. McCarthy, J. J. Turning the corner in segregation / J. J. McCarthy // Powder Technology. – 2009. – No 192. – Р. 137-142. – doi:10.1016/j.powtec.2008.12.008.
 12. Heinrich, S. Particle population modeling in fluidized bed spray granulation – analysis of the steady state and unsteady behavior / S. Heinrich, M. Peglow, M. Ihlow, L. Mörl // Powder Technol. – 2003. – No 130 – Р. 154-161. – doi:10.1016/S0032-5910(02)00259-0.
 13. Hilton J. E. Dynamics of gas–solid fluidized beds with non-spherical particle geometry / J. E. Hilton, L. R. Mason, P. W. Cleary // Chem. Eng. Sci. – 2010. – No 65. – Р.1584-1596. – doi:10.1016/j.ces.2009.10.028.
 14. Litvinenko A. Pneumatic Classification Of The Granular Materials In The “Rhombic” Apparatus / A. Litvinenko, M. Yukhimenko // Journal of Manufacturing and Industrial Engineering (JMIE). – 2014. – Vol 1-2. – Р.1-3. – doi:10.12776/mie.v13i1-2.340.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.17

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.