Особливості застосування модулів платформи ARDUINO в телемедицині

Kostyantyn Kolisnyk, Mihail Shishkin, Oksana Sitnikova, Kirill Papirnyi

Анотація


Створення телемедичних комплексів для забезпечення контролю біомедичних параметрів пацієнтів в даний час набуває якісно нове наповнення, обумовлене бурхливим розвитком мікропроцесорної техніки і зростаючими потребами сучасної медицини в цьому виді послуг. Перше можна пояснити вдосконалення програмно-апаратної бази мікроелектроніки і створенням цілого ряду уніфікованість пристроїв мікроелектроніки, що об'єднуються в платформи за принципом возможкой комплементарності з спільного використання. Друге ж визначається зростанням вимог до мобільності і оперативності медичних послуг, у чому телемедицина відкриває нові можливості, створюючи при цьому передумови рассредоточенного клінічного перебігу, значно упроцающего весь процес лікування і реабілітації пацієнта. Автори поставили за мету дослідити можливість створення ефективного ТМК на базі існуючої універсальної програмно-апаратної платформи. При цьому для досліджень була обрана уніфікована мікропроцесорна платформа Arduino спільно з платформою датчиків e-Health Sensor Platform V2.0. Проведені дослідження показали хорошу якість статі біометричних вимірювань, тим самим поддвердів можливість практичного застосування запропонованих рішень

Ключові слова


біомедичні парамети, телемедицина, мікропроцесорна техніка, датчики, уніфіковані модулі електроніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekeland, Anne G., Bowes Alison, Flottorp Signe Effectiveness of telemedicine: A systematic review of reviews. Internanional journal of medical informatics. 2010, 79(11), 736-771, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2010.08.006

Kolesnik, K. V., Shyshkin, M. А., Kipenskij, А. V., Sitnikova, O. А. Ispol'zovanie mobil'nyh radiotehničeskih kompleksov v biometrii i telemonitoringe. Sbornik naučnyh trudov 5-go Meždunarodnogo foruma «Prikladnaâ radioèlektronika. Sostoânie i perspektivy razvitiâ. MRF 2014». Konferenciâ «Problemy bioinženerii. Nauka i tehnologii». Kharkov, АNPRÈ. HNURÈ, 2014, 72-75.

Scott Richard E., Mars Maurice Principles and Framework for eHealth Strategy Development. Journal of medical internet research. 2013, 15(7), 11-24, doi: 10.2196/jmir.2250.

Аpparatnaâ čast' platformy Arduino [Web] http://arduino.ru/.

Michael Margolis. Arduino Cookbook. Second Edition. O’Reilly Media Inc., USA, 2011.

Boarduino. Solderless Breadboard Arduino Clone [Web] http://www.ladyada.net/make/boarduino/

Arduino Software Release Notes [Web] https://www.arduino.cc

e-Health Sensor Platform V2.0 for Arduino and Raspberry Pi[Web] https://www.cooking-hacks.com /

Sitnikova, О. О., Pochebut, M. V. Identifikatsiya sistemi mediko- bIologichnih parametriv klinichnogo monitoringu dlya simeynoyi meditsini. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, 5 9 (77), 31-36, doi: 10.15587/1729-4061.2015.51401

Shyshkin, M. А., Kolesnik, K. V. Nečetkaâ sistema opredeleniâ parametrov QRS-kompleksa ÈKG v telemedicine. Sbornik naučnyh trudov 5-go Meždunarodnogo foruma «Prikladnaâ radioèlektronika. Sostoânie i perspektivy razvitiâ. MRF 2014». konferenciâ «Problemy bioinženerii. Nauka i tehnologii». Khar'kov. АNPRÈ. HNURÈ, 2014, 42-43.

Leshem-Rubinow Eran, Berger Michael, Shacham Jacob New Real-Time Loop Recorder Diagnosis of Symptomatic Arrhythmia Via Telemedicine. Сlinical cardiology. 2011, 34(7), 420-425, doi: 10.1002/clc.20906.

Shyshkin, M. А., Kolesnik, K. V. Povyšenie dostovernosti kardiosignala v zadačah telemediciny. Materialy ІІ Vseukrainskoj naučno-praktičeskoj konferencii»: Аktual'nye problemy avtomatiki i priborostroeniâ». Khar'kov, NTU KhPI, 2015, 95-96.

Shyshkin, M. А., Kolesnik, K. V. Ispol'zovanie apparatnoj platformy Arduino dlâ optimizacii algoritmov obmena telemedicinskimi dannâmi.Trudy HVІ Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii «Sovremennye informacionnye i èlektronnye tehnologii: SIÈT-2015». Odessa, 2016, 116-117


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ekeland Anne G. Effectiveness of telemedicine: A systematic review of reviews / Ekeland, Anne G., Bowes Alison, Flottorp Signe // Internanional journal of medical informatics. – 2010. – № 79, v. 11. – P. 736-771. – doi: 10.1016/j.ijmedinf.2010.08.006.
 2. Колесник, К. В. Использование мобильных радиотехнических комплексов в биометрии и телемониторинге / К. В. Колесник, М.А. Шишкин, А.В. Кипенский, О.А. Ситникова // Сборник научных трудов 5-го Международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. МРФ 2014». Конференция «Проблемы биоинженерии. Наука и технологии». Харьков, АНПРЭ. ХНУРЭ. – 2014. – С. 72-75.
 3. Scott Richard E. Principles and Framework for eHealth Strategy Development / Scott Richard E., Mars Maurice // Journal of medical internet research. – 2013. – № 15(7). – P. 11-24. – doi: 10.2196/jmir.2250.
 4. Аппаратная часть платформы Arduino / http://arduino.ru/.
 5. Michael Margolis Arduino Cookbook. Second Edition // O’Reilly Media Inc., USA, 2011.
 6. Boarduino. Solderless Breadboard Arduino Clone [Web] http://www.ladyada.net/make/boarduino/
 7. Arduino Software Release Notes [Web] https://www.arduino.cc
 8. e-Health Sensor Platform V2.0 for Arduino and Raspberry Pi[Web] https://www.cooking-hacks.com/
 9. Сітнікова, О. О. Ідентифікація системи медико- біологічних параметрів клінічного моніторингу для сімейної медицини / О. О.Сітнікова, М. В. Почебут // Восточно-европейский журнал передовых технологий. –2015. – vol 5, no 9 (77). – С. 31-36. – doi: 10.15587/1729-4061.2015.51401.
 10. Шишкин, М. А. Нечеткая система определения параметров QRS-комплекса ЭКГ в телемедицине / М. А. Шишкин, К. В. Колесник // Сборник научных трудов 5-го Международного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. МРФ 2014». конференция «Проблемы биоинженерии. Наука и технологии». – Харьков. АНПРЭ. ХНУРЭ. – 2014. – С. 42-43.
 11. Leshem-Rubinow Eran New Real-Time Loop Recorder Diagnosis of Symptomatic Arrhythmia Via Telemedicine / Leshem-Rubinow Eran, Berger Michael, Shacham Jacob // Сlinical cardiology. – 2011. – 34(7). – P. 420-425. – doi: 10.1002/clc.20906
 12. Шишкин, М. А. Повышение достоверности кардиосигнала в задачах телемедицины / М. А. Шишкин, К. В. Колесник // Материалы ІІ Всеукраинской научно-практической конференции»: Актуальные проблемы автоматики и приборостроения.  Харьков. – 2015. – НТУ ХПИ. – С. 95-96.
 13. Шишкин, М. А. Использование аппаратной платформы Arduino для оптимизации алгоритмов обмена телемедицинскими даннями / М. А. Шишкин, К. В. Колесник // Труды ХVІ Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии: СИЭТ-201. Одесса. – 2016. – С. 116-117
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.07

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.