Аналітичне визначення внутрішніх напружень та переміщень тонкостінної втулки інструментального затискного патрона

Taras Tsvyd, Yuriy Kuznetsov

Анотація


Наголошено, що затискні патрони виконують одну з важливих функцій – забезпечення необхідної сили затиску деталі або інструмента в процесі високошвидкісної обробки на верстатах з ЧПУ. Описаний принцип роботи  інструментального затискного патрона (ІЗП) з гідропластом, створеного з використанням генетико-морфологічного підходу і виконаний теоретичний аналіз внутрішніх напружень та переміщень основного затискного елемента – циліндричної тонкостінної втулки.  Запропоновані і теоретично обґрунтовані рекомендації по вибору конструктивних параметрів циліндричної тонкостінної втулки

Ключові слова


інструментальний затискний патрон з гідропластом, циліндрична тонкостінна втулка, генетико-морфологічний підхід, внутрішні напруження, пружні переміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


Duma, R. K. Zazhimnye prisposoblenija s ispol'zovaniem gidroplastmassy. Moskow, Mashgiz, 1951.

Kuznecov, Ju. N., Voloshin, V. N., Firanskij, V. B., Gumenjuk, O. A. Instrumental'nye zazhimnye patrony. – Kyiv: OOO "GNOZIS", 2012, 286 p.

Kuznecov, Ju. N., Hamujela Zhoakim, A. G., Angel Poparov Genetiko-morfologicheskij podhod k sozdaniju i prognozirovaniju razvitija zazhimnyh mehanizmov dlja vrashhajushhihsja detalej // Journal of the Technical University – Sofia. – Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. – Bulgaria, 2013, 19(2), 117-13.

Kuznєcov, Ju. M., Fіrans'kij, V. B., Grisjuk, O. V., Voloshin, V. N. Eksperimental'nі doslіdzhennja visokoshvidkіsnogo іnstrumental'nogo zatisknogo patronu z pruzhnim elementom zatisku. Vіsnik HNTUSG, 2008, 45, 294-299.

Kuznecov, Ju. N., Nedoboj, V. A., Gerra Zh. A. Hamujela Raschet i jeksperimental'nye issledo-vanija silovyh harateristik vysokoskorostnogo instrumental'nogo zazhimnogo patrona. International Scientific Conference «UNITECH ‘13», Gabrovo, UNITECH-2013, 2013.

Pisarenko, G. S. Agaev, V. A, Kvitka, A. L., Popkov V. G., Umanskij, Je. S. Soprotivlenie materialov. Pod red. akad. AN USSR Pisarenko G.S., Kiev, Vishha shkola, 1986.

Nedoboj, V. A. Kuznєcov, Ju. M., Zhoakim Augushto, Hamujєla Gera Eksperimental'nі doslіdzhennja vplivu konstrukcії hvostovika іnstrumenta na harakteristiki zatisknogo patrona. Zhurnal іnzhenernih nauk, 2014, 1(2), A8-A12.

Sviridenko, S. H. Ahmechet, L. S., Volkov, A. A. i dr. Jelementy avtomatizacii metallorezhushhih stankov. Mashinostroenie, Moskva, 1964, 183 p.

Tsvyd, T. A., Kuznєcov, Ju. M. Pruzhno-napruzhenij stan іnstrumental'nogo zatisknogo patrona z rіdinno-plinnim seredovishhem. Materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії «Suchasnі tehnologії promislovogo kompleksu», 2016.

Jel'-Dahabi, F. V., Kuznecov, Ju. N., Hazim, M. T. Principy proektirovanija vysokoskorostnyh zazhimnyh patronov. Vіsnik NTUU «KPІ». Serija Mashinobuduvannja. 2014, 3(72), 175-180.

Fіrans'kij, V. B. Pruzhno-napruzhenij stan іnstrumental'nozatisknih patronіv novoї konstrukcії. Zbіrnik naukovih prac' «Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu Ukraїni «Kiїvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Serіja Mashinobuduvannja. 2010, 59, 19-23.

Hasan Al Dabbas A Study of Efficiency Eccentric Drilling-Milling Chuck. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. 3(1), 5-8, doi:10.7763/IJMMM.2015.V3.155.

Alquraan, T., Kuznetsov, Yu., Tsvyd, T. High-speed Clamping Mechanism of the CNC Lathe with Compensation of Centrifugal Forces. Journey Procedia Engineering. Publisher. 2016, 150, 689-695, doi:10.1016/j.proeng.2016.07.081.

Kuznєcov, Ju. M., Tsvyd, T. A. Zatisknij patron. MPK B23Q 1/00, B23B 31/02, B23B 31/30. Patent № 104300 vіd 25.01.2016


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Дума, Р. К. Зажимные приспособления с использованием гидропластмассы. –  М., Машгиз. – 1951.
 2. Кузнецов, Ю. Н. Инструментальные зажимные патроны / Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, В. Б. Фиранский, О. А.  Гуменюк // К.: ООО "ГНОЗИС". – 2012. – 286 с.
 3. Кузнецов, Ю. Н. Генетико-морфологический подход к созданию и прогнозированию развития зажимных механизмов для вращающихся деталей / Ю. Н.Кузнецов, А. Г. Хамуйела Жоаким, Ангел Попаров // Journal of the Technical University – Sofia. – Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. – Bulgaria. – 2013. – vol. 19, Book 2. – C. 117-13.
 4. Кузнєцов, Ю. М. Експериментальні дослідження   високошвидкісного інструментального затискного патрону з пружним елементом затиску / Ю. М. Кузнєцов, В. Б. Фіранський, О. В. Грисюк, В. Н. Волошин // Вісник ХНТУСГ. – 2008. – No 45. – C. 294-299.
 5. Кузнецов Ю. Н.  Расчет  и  экспериментальные  исследо-вания  силовых  характеристик  высокоскоростного  инструментального зажимного патрона / Ю. Н. Кузнецов, В. А. Недобой, Герра Ж. А. Хамуйела //  International Scientific Conference «UNITECH ‘13». –Gabrovo, UNITECH-2013. – 2013.
 6. Писаренко, Г. С. Сопротивление материалов / Г. С. Писаренко, В. А Агаев, А. Л. Квитка, В. Г. Попков, Э. С. Уманский // Под ред. акад. АН УССР Писаренко Г.С., Киев, Вища школа. – 1986.
 7. Недобой, В. А. Експериментальні дослідження впливу конструкції хвостовика інструмента на характеристики затискного патрона / В. А. Недобой, Ю. М. Кузнєцов, Жоаким Аугушто Хамуйєла Гера // Журнал інженерних наук. – 2014. – Т. 1, № 2. – С. A8-A12.
 8. Свириденко, С. Х. Элементы автоматизации металлорежущих станков / С. Х. Свириденко, Л. С. Ахмечет, А. А. Волков и др. – «Машиностроение», Москва. – 1964. – 183 с.
 9. Цвид, Т. А. Пружно-напружений стан інструменталь-ного затискного патрона з рідинно-плинним середовищем / Т. А. Цвид, Ю. М. Кузнєцов // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу». – 2016.
 10. Эль-Дахаби, Ф. В. Принципы проектирования высокоскоростных зажимных патронов / Ф. В. Эль-Дахаби, Ю. Н. Кузнецов, М. Т. Хазим // Вісник НТУУ «КПІ». Серiя машинобудування. – 2014. – №3 (72). –
  C. 175 -180.
 11. Фіранський, В. Б. Пружно-напружений стан інструментальнозатискних патронів нової конструкції / В. Б. Фіранський // Збірник наукових праць «Вісник Націо-нального технічного університету України  «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. – 2010. – Вип.59. – С. 19-23.
 12. Hasan Al Dabbas A Study of Efficiency Eccentric Drilling-Milling Chuck / Hasan Al Dabbas // International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. –Vol. 3. Is. 1. – Р. 5-8. – doi:10.7763/IJMMM.2015.V3.155.
 13. Alquraan, T. High-speed Clamping Mechanism of the CNC Lathe with Compensation of Centrifugal Forces / T. Alquraan, Yu. Kuznetsov, T. Tsvyd // Journey Procedia Engineering. Publisher. – 2016. – № 150. – P. 689-695. – doi:10.1016/j.proeng.2016.07.081.
 14. Затискний патрон / Ю. М. Кузнєцов, Т. А. Цвид // МПК B23Q 1/00, B23B 31/02, B23B 31/30. Патент № 104300 від 25.01.2016
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.20

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.