Дослідження дисперсійного твердіння сплаву на основі заліза

Ahmed Sundus Mohammеd, Oleg Akimov, Kateryna Kostyk

Анотація


Метою даної роботи є розробка нового дисперсійно-тверднучого сплаву на основі заліза. Дослідження мікроструктури досліджуваного сплаву на основі заліза підтвердили наявність дисперсних частинок. Найбільше їх скупчення спостерігається по границях субзен і зерен. У тілі зерна наявність дисперсних частинок зводиться до мінімуму. Із збільшенням кількості дисперсних частинок істотно змінюється співвідношення вмісту заліза і хрому, що пов'язано з виділенням карбідів хрому в процесі старіння сталі. Вміст хімічних елементів у досліджуваній стали суттєво змінюється залежно від їх розташування. У тілі зерна переважає залізна матриця і зміст таких легувальних елементів, як марганець і нікель.


Ключові слова


дисперсійне твердіння, сплав на основі заліза, старіння, структура, хімічний склад

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Akimov, O. V., Nuri Ahmed S. M. Splavyi s effektom pamyati formyi. Istoriya poyavleniya i razvitiya, fizika protsessa ih unikalnyih svoystv. Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu, 2015, 14, 42–49.

Barbarino, S., Saavedra Flores, E. I., Ajaj, R. M., Dayyani, I., Friswell, M. I. A review on shape memory alloys with applications to morphing aircraft. Smart Mater. Struct., 2014, 23(063001), 1–19, doi:10.1088/0964-1726/23/6/063001.

Akimov, O. V., Nuri Ahmed, S. M. Vliyanie termicheskoy obrabotki na svoystva novogo splava na osnove zheleza. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, 6(11 (78)), 35–40, doi:10.15587/1729-4061.2015.56370.

Jani, J. M., Leary, M., Subic, A., Gibson, M. A. A Review of Shape Memory Alloy Research, Applications and Opportunities. Materials & Design, 2014, 56, 1078–1113, doi:10.1016/j.matdes.2013.11.084.

Huang, S., Martin Leary, Tamer Attalla, K. Probst, A. Subic Optimisation of Ni–Ti shape memory alloy response time by transient heat transfer analysis. Materials & Design, 2012, 35, 655–663, doi: 10.1016/j.matdes.2011.09.043.

Miyazaki, S., Kim, H. Y., Hosoda, H. Development and characterization of Ni-free Ti-base shape memory and superelastic alloys. Mat Sci Eng a-Struct, 2006, 438, 18–24, doi:10.1016/j.msea.2006.02.054.

Mereau, T. M., Ford, T. C. Nitinol compression staples for bone fixation in foot surgery. Journal of the American Podiatric Medical Association, 2006, 96 (2), 6–102. doi: 10.7547/0960102.

Shape Memory Alloy Shape Training Tutorial. (PDF). Retrieved on 2011-12-04: http://www-personal.umich.edu/~btrease/share/SMA-Shape-Training-Tutorial.pdf

Hartl, D. J., Lagoudas, D. C. Aerospace applications of shape memory alloys. P I Mech Eng G-J Aer, 2007, 221 (G4), 535–552, doi:10.1243/09544100jaero211.

Dilibal, S., Sehitoglu, H., Hamilton, R., Maier, H. J., Chumlyakov, Y. On the Volume Change in Co-Ni-Al during Pseudoelasticity. Materials Science and Engineering A, 2011, 528, 2875–2881, doi:10.1016/j.msea.2010.12.056.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Акимов, О. В. Сплавы с эффектом памяти формы. История появления и развития, физика процесса их уникальных свойств / О. В. Акимов, С. М. Нури Ахмед // Вісник Національного технічного університету. – 2015. – №. 14. – С. 42–49.
 2. Barbarino, S. A review on shape memory alloys with applications to morphing aircraft / S. Barbarino, E. I. Saavedra Flores, R. M. Ajaj, I. Dayyani, M. I. Friswell // Smart Mater. Struct. – 2014. – № 23 (063001). – Р. 1–19. – doi:10.1088/0964-1726/23/6/063001.
 3. Акимов, О. В. Влияние термической обработки на свойства нового сплава на основе железа / О. В. Акимов, С. М. Нури Ахмед // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 6. – №. 11 (78). – С. 35–40. – doi:10.15587/1729-4061.2015.56370.
 4. Jani, J. M. A Review of Shape Memory Alloy Research, Applications and Opportunities / J. M. Jani, M. Leary, A. Subic, M. A. Gibson // Materials & Design. – 2014. –
  № 56. – Р. 1078–1113. – doi:10.1016/j.matdes.2013.11.084.
 5. Huang, S. Optimisation of Ni–Ti shape memory alloy response time by transient heat transfer analysis / S. Huang, Martin Leary, Tamer Attalla, K. Probst, A. Subic // Materials & Design. – 2012. – № 35. – Р. 655–663. – doi:10.1016/j.matdes.2011.09.043.
 6. Miyazaki, S. Development and characterization of Ni-free Ti-base shape memory and superelastic alloys / S. Miyazaki, H. Y. Kim, H. Hosoda // Mat Sci Eng a-Struct. – 2006. – № 438. – Р. 18–24. – doi:10.1016/j.msea.2006.02.054.
 7. Mereau, T. M. Nitinol compression staples for bone fixation in foot surgery / T. M. Mereau, T. C. Ford // Journal of the American Podiatric Medical Association. – 2006. – № 96 (2). – Р. 6–102. – doi:10.7547/0960102.
 8. Shape Memory Alloy Shape Training Tutorial. (PDF). [Web] Retrieved on 2011-12-04: http://www-personal.umich.edu/~btrease/share/SMA-Shape-Training-Tutorial.pdf.
 9. Hartl, D. J. Aerospace applications of shape memory alloys / D. J. Hartl, D. C. Lagoudas // P I Mech Eng G-J Aer. – 2007. – № 221 (G4). – Р. 535–552. – doi:10.1243/09544100jaero211.
 10. Dilibal, S. On the Volume Change in Co-Ni-Al during Pseudoelasticity / S. Dilibal, H. Sehitoglu, R. Hamilton, H. J. Maier, Y. Chumlyakov // Materials Science and Engineering A. – 2011. – № 528. – Р. 2875–2881.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.02

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.