№ 42 (1214) (2016): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Опубліковано: 2016-12-29

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Інформаційні технології та системи управління

Хімічні та харчові технології, екологія