Сучасні інформаційні технології створення документації згідно стандартів управління якістю на основі ISO 9000

Ulyana Yarka, Тetiana Bilushchak, Zhanna Myna, Oksana Peleschyshyn

Анотація


У статті розглядається впровадження системи управління якістю СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Відповідність вимогам стандарту ISO 9001 свідчить про певний рівень надійності постачальника, послуги і стабільність його організації. Щоб впровадити ці стандарти, необхідно правильно і ефективно налагодити роботу щодо створенню їх документації. Для спрощення  роботи з документами пропонується засоби автоматизації процесу створення шаблонів.  Представлені інформаційні технології створення таких шаблонів на основі можливостей пакету OpenOffice.org і з додатковим використанням вбудованої мови програмування OpenOffice.org. Basic.


Ключові слова


Система контролю якості; стандарти; ISO 9001; сучасні інформаційні технології; шаблони документів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Myna, Zh. The Structure of Documentation of Quality Management System of a Higher Educational Institution. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 2013, 32-33.

Myna, Zh., Yarka, U. Use repositories and development to improve the quality of scientific communication. Materials of the International scientific conference of teachers, students and young scientists " document through the ages : issues of documentation and information activities". Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 2015, 43-46.

Yarka, U. Electronic publication of documents. Materials of the International scientific conference of teachers, students and young scientists " document through the ages : issues of documentation and information activities." Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 2015, 70-72.

Myna, Zh., Yarka, U., Peleschyshyn, О., Bilushchak, Т. Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions. Proceedings of the XIIth International Conference «Modern problem of radio engineering, telecommunications and computer science». Lviv-Slavske, 2016, 834-837.

Mina, Zh., Yarka, U., Peleshchyshyn, O., Biluschak, T. Integration of international standards of quality management into the overall workflow of higher education. Proceedings of " Managing the development of complex systems " Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv, 2016, 25, 144-152.

Mina, Zh. Documenting processes of quality management in higher education. Proceedings of VI International Scientific Conference of Educational Management. - Lviv: Publishing house "Triada Plus", 2013, 175-177.

Yarka, U., Myna, Zh., Peleschyshyn, O. & Bilushchak, Т. Optimal practices for creating documentation according to the standards of quality management based on ISO 9000. Management of Development of Complex Systems, 2016, 27, 162-169.

Yarka, U., Tyranovets, M. Optimization of management department of social protection via a database. In 4rd International Academic Conference ICS-2015, 2015, 220-221.

Yarka, U. Effective document management as one of the important elements of business. In 4rd International Academic Conference ICS-2015, 2015, 212-213.

Yarka, U., Kryschuk, M. Using OOo Basic programming language for the purposes of documentation. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 2013, 216-217.

Lyakhovich, L. A., Yarka, U. Automation works with incoming documents in general viddilli Kalush City Council. In 3rd International Academic Conference ICS-2014, 2014, 224-225.

Yarka, U., Dzhiginas, O., Shepelyuk, O. The Use of OpenOffice.org Basic for the Needs of Document Study. In 3nd International Academic Conference ICS-2014, 2014, 276–277.

Bilushchak, T., Moskalyuk, Yu. The means of processing the incoming correspondence of an enterprise using the office suite OpenOffice.org. In Naukovi Zapysky, Culture and Social Communications Series, 2012, 3, 32-43.

Bilushchak, T., Shevchuk, Y. Office optimization using database. Information - documentary communication in a globalized society: International scientific - practical conference m. Kyiv, National Aviation University. Kyiv: NAU, 2013, 39-40.

Bilushchak, T., Ulyanitska, D. Using the database as the automation of the process of creating business documents. Information - documentary communication in a globalized society: International scientific - practical conference Kyiv, National Aviation University, Kyiv: NAU, 2013, 8-9.

Bilushchak, T., Pilate, Z. Review the implementation of the standard in document management abroad. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 2013, 70-72.

Bilushchak, Т., Kleputs, М. The role of ICT in the service documentation for management. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 2013, 60-62.

Peleshchyshyn, A. M., Korzh, R. O., Yarka, U. B. Protection Universities image information of targeted actions in social media Internet. Information Security, 2012, 14 (3 (56)), 87-93.

Quality Management Systems. Requirements. DSTU ISO 9001:2009 from 01th September 2009. Kyiv: Derzhstandart Ukraine.

Quality Management Systems. Requirements. DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine.

Glebov, A., Karchevskyy, B. Quality management systems for enterprises in the European integration processes / Electronic scientific publication "Global and national economic problems", 2015, [Web]. Retrieved from: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Tarasov, V., Malynovskyy, А. Metrology, Standardization and Certification: Textbook. Kyiv: Center of educational literature, 2006, 264 p.

Sun, H., Li, S., Ho, K., Gertsen, F., Hansen, P., Frick, J. The trajectory of implementing ISO 9000 standards versus total quality management in Western Europe. International Journal of Quality & Reliability Management, 2004, 21(2), 131 – 153, doi: 10.1108/02656710410516952.

Prajogo, D., Huo, B., Han, Zh. The effects of different aspects of ISO 9000 implementation on key supply chain management practices and operational performance. Supply Chain Management: An International Journal. 2012, 17(3), 306 – 322, doi: 10.1108/13598541211227135.

Shah Abdullah H., Ahmad, J. The fit between organisational structure, management orientation, knowledge orientation, and the values of ISO 9000 standard: A conceptual analysis. International Journal of Quality & Reliability Management. 2009, 26(8), 744-760, doi: 10.1108/02656710910984147.

İlkay, M. S., Aslan, E. The effect of the ISO 9001 quality management system on the performance of SMEs. International Journal of Quality & Reliability Management, 2012, 29(7), 753 – 778, doi: 10.1108/02656711211258517.

Mahmood, S., Hasan, R. Survey on impact of QMS ISO 9001:2000 in an organization, increases the effectiveness of its operations. Proceedings of 2012 UKACC International Conference on Control. 2012, 427 – 430, doi: 10.1109/CONTROL.2012.6334668.

Priede, J. Implementation of Quality Management System ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 8th International Strategic Management Conference. 2012, 58, 1466–147.

Singhal, D., Singhal, K. R. Implementing ISO 9001:2008 Quality Management System: A Reference Guide Paperback, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

 1. Мина, Ж. Структура документації системи управління якістю вищого навчального закладу / Ж. Мина // Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013 «Інформація, комунікація, суспільство 2013». – Львів: Львівська політехніка. – 2013. – С. 32–33.
 2. Мина, Ж. Використання та розвиток репозитаріїв для підвищення якості наукової комунікації / Ж. Мина, У. Ярка // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених "Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності". – Львів: Українська Академія друкарства. 2015. − С. 43-46
 3. Ярка, У. Електронна публікація документів / Я. Уляна, Ж.Мина // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених "Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності". – Львів: Українська Академія друкарства. − 2015. − С. 70-72
 4. Zhanna, Myna Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions / Zhanna Myna, Ulyana Yarka, Oksana Peleschyshyn, Тetiana Bilushchak // Proceedings of the XIIth International Conference «Modern problem of radio engineering, telecommunications and computer science». – Lviv-Slavske. − 2016. − P. 834-837.
 5. Мина, Ж. Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу / Ж. Мина, У. Ярка, О. Пелещишин, Т. Білущак // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ.− 2016.− № 25. – С.144-152.
 6. Ярка, У. Б. Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістю на основі ISO 9000  / У. Б. Ярка, Ж. В. Мина, О. П. Пелещишин, Т. М. Білущак // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 162-169.
 7. Мина, Ж. В. Документування процесів системи управління якістю у вищому навчальному закладі / Ж. В. Мина // Збірник матеріалів УІ Міжнародної науково-практичної конференції Управління в освіті. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс». – 2013. – С.175-177.
 8. Ярка, У. Оптимізація роботи відділу управління соціального захисту за допомогою бази даних./ У. Ярка, М. Тирановець // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2015. – С. 220-221.
 9. Ярка, У. Ефективне управління документообігом як один з важливих елементів ведення бізнесу / У. Ярка // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – Львів: Львівська політехніка. – 2015. – С.212-213.
 10. Ярка, У. Використання мови програмування OOoBasic для потреб документознавства / У. Ярка, М. Крищук // Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2013» ( 16-19 травня 2013 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – С. 216-217.
 11. Ляхович, Л. Автоматизація роботи з вхідною документацією в загальному відділі Калуської міської ради / Л. Ляхович, У. Ярка // Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2014 «Інформація, комунікація, суспільство 2014» ( 21-24 травня 2014 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – С. 224–225.
 12. Ярка, У. Використання OpenOffice.orgBasic для потреб документознавства / У. Ярка, О. Джигінас, О. Шепелюк // Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2014 «Інформація, комунікація, суспільство 2014». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – С. 276–277.
 13. Білущак, Т. Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакету / Т. Білущак, Ю. Москалюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 3. – С. 32-43.
 14.  Білущак, Т. Оптимізація діловодства за допомогою бази даних / Т. Білущак, Ю. Шевчук // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції м. Київ, 21-22 березня 2013, Національний авіаційний університет. – К.:НАУ. – 2013. – С. 39-40.
 15. Білущак, Т. Використання бази даних, як автоматизація процесу створення ділових документів / Т. Білущак, Д. Уляніцька // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції м.Київ, Національний авіаційний університет. – К.:НАУ. – 2013. – С. 8-9.
 16. Білущак, Т. Огляд впровадження стандарту у сфері керування документацією за кордоном / Т. Білущак, З. Пилат // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2013). – Львів-Славське: Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – С. 70– 72.
 17. Білущак, Т. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у роботі служби документаційного забезпечення управління / Т. Білущак, М. Клепуц // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS-2013). – Львів-Славське : Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – С. 60–62 .
 18. Пелещишин, А. М. Захист інформаційного образу ВНЗ від цілеспрямованих дій у соціальних середовищах Інтернету / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, У. Б. Ярка // «Захист інформації» наук.-практ. журнал / Нац. авіаційний універ. – Київ. – 2012. – №3 (56). – С. 87-93.
 19. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001:2009 – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України. – 2009. – 26 с.
 20. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України. – 2001. – 25 с.
 21. Глєбова, А. О. Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів / А. О. Глєбова Б. О. Карчевський // Електронне фахове наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» [Web]: http://www.global-national.in.ua/ archive/8-2015/73.pdf
 22. Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підручник / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський. − К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 264 с.
 23. Sun, H.  The trajectory of implementing ISO 9000 standards versus total quality management in Western Europe / H. Sun, S. Li., K.. Ho, F. Gertsen, P. Hansen, J. Frick // International Journal of Quality & Reliability Management. – 2004. – Vol. 21, Iss. 2. – P. 131 – 153. – doi: 10.1108/02656710410516952.
 24. Prajogo, D. The effects of different aspects of ISO 9000 implementation on key supply chain management practices and operational performance / D. Prajogo, B. Huo, Zh. Han // Supply Chain Management: An International Journal. – 2012. – Vol. 17, Iss. 3. – P. 306 – 322. – doi: 10.1108/13598541211227135.
 25. Shah Abdullah H. The fit between organisational structure, management orientation, knowledge orientation, and the values of ISO 9000 standard: A conceptual analysis / H. Shah Abdullah, J. Ahmad // International Journal of Quality & Reliability Management. – 2009. – No 26 (8). –
  P. 744-760. – doi: 10.1108/02656710910984147.
 26. İlkay, M. S. The effect of the ISO 9001 quality management system on the performance of SMEs / M. S. İlkay, E. Aslan // International Journal of Quality & Reliability Management. – 2012. – Vol. 29, Iss. 7. – P. 753 – 778. – doi: 10.1108/02656711211258517.
 27. Mahmood, S. Survey on impact of QMS ISO 9001:2000 in an organization, increases the effectiveness of its operations. / S. Mahmood, R. Hasan // Proceedings of 2012 UKACC International Conference on Control. – 2012. – P. 427–430. – doi: 10.1109/CONTROL.2012.6334668.
 28. Priede, J. Implementation of Quality Management System ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity / J. Priede // Procedia - Social and Behavioral Sciences: 8th International Strategic Management Conference. – 2012. – Vol. 58. – P. 1466–147.
 29. Singhal, D., Singhal, K. R. Implementing ISO 9001:2008 Quality Management System: A Reference Guide Paperback, 2012.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.27

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.