Модель поширення ультразвукових хвиль в плинному середовищі

Yosyp Bilynsky, Mykola Gladyshevskyi, Valentyn Burdany

Анотація


В роботі проведено дослідження особливостей розповсюдження акустичних хвиль ультразвукового діапазону в плинному середовищі. Дослідження дало змогу розробити модель розповсюдження ультразвукових хвиль в межах ближньої зони. Детальний аналіз розповсюдження хвиль дало змогу встановити тиск ультразвукової хвилі на приймачі, залежно від швидкості потоку та частоти коливань. Таким чином, результати моделювання дозволили зробити висновок про можливість розробки метода вимірювання швидкості потоку на основі використання ближньої зони ультразвукового перетворювача

Ключові слова


ультразвукові коливання; ближня зона; тиск звукової хвилі; швидкість потоку; частота ультразвукових коливань; швидкість поширення хвилі; плинне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilynsky, Y. Y., Stasjuk, M. O., Hladysevsʹkyj, M. V. Analiz metodiv i zasobiv kontrolju vytrat ridkych i hazopodibnych seredovysc ta ichnja klasyfikacija [Web]. Naukovi praci VNTU, 2015, 1, Rezym dostupu: www/URL: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3970/5732.

Bilynsky, Y. Y., Hladysevsʹkyj, M. V. Analiz ulʹtrazvukovych zasobiv vymirjuvalʹnoho kontrolju vytraty plynnych seredovysc. Vymirjuvalʹna ta obcysljuvalʹna technika v technolohicnych procesach, 2016, 2, 23–29.

Furio, C., Giuseppe, R., Marilena, M. Measuring of compressed natural gas in automotive application: A comparative analysis of mass versus volumetric metering methods. Flow Measurement and Instrumentation, 2008, 19(6), 338–341, doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2008.05.003.

Tijdeman, H. On the propagation of sound waves in cylindrical tubes. Journal of Sound and Vibration, 1975, 39(1), 1–33, doi: 10.1016/S0022-460X(75)80206-9.

Bjerring, O.J., Sand, T.M. Non-invasive measurement of pressure gradients in pulsatile flow using ultrasound, IEEE International Ultrasonics Symposium, 2013, 2022–2025, doi: 10.1117/12.2006732.

Gudra, T., Palasz, L. Ultrasonic transducers with directional converters of vibration of longitudinal-longitudinal type and longitudinal-longitudinal-longitudinal type intended to work in gaseous media. The Journal of the Acoustical Society of America, 2013, 133(5), 3600–3600, doi: 10.1121/1.4806670.

Krjukov, Y. Y. O razmere blyžnej zonы ploskych ulʹtrazvukovyich preobrazovatelej, nachodjascychsja na odnoj osy. Akustyceskyj zurnal, 1995, T. 41, 1, 101–105.

Mensah, S., Franceschini, E. Near-field ultrasound tomography. The Journal of the Acoustical Society of America, 2007, 121(3), 1423–33.

Zhu, H. M., Qin, Q. H. Statistics of ultrasonic speckles reflected from a rough surface. Archive of Applied Mechanics, 2002, 72(2), 189–198, doi: 10.1007/s00419-002-0205-1.

GOST 30319.2-96. Haz pryrodnyii. Metodyi rasceta fyzyceskych svojstv, Vved. 1996-04-12, M.: Yzdatelʹstvo standartov, 1997, 72 p.

Blomme, E., Leroy, O. Plane‐wave analysis of the near field of light diffracted by ultrasound. The Journal of the Acoustical Society of America, 1992, 91(3), 1474–1483.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Білинський, Й. Й. Аналіз методів і засобів контролю витрат рідких і газоподібних середовищ та їхня класифікація [Електронний ресурс] / Й. Й. Білинський, М. О. Стасюк, М. В. Гладишевський // Наукові праці ВНТУ. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3970/5732.
 2. Білинський, Й. Й. Аналіз ультразвукових засобів вимірювального контролю витрати плинних середовищ / Й. Й. Білинський, М. В. Гладишевський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №2. – С. 23–29.
 3. Furio Cascetta Measuring of compressed natural gas in automotive application: A comparative analysis of mass versus volumetric metering methods / Furio Cascetta, Giuseppe Rotondo, Marilena Musto // Flow Measurement and Instrumentation. – 2008. Volume 19, Issue 6. –
  P. 338–341. – doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2008.05.003.
 4. Tijdeman, H. On the propagation of sound waves in cylindrical tubes / H. Tijdeman // Journal of Sound and Vibration. – 1975. – Volume 39, Issue 1. – P. 1–33. – doi: 10.1016/S0022-460X(75)80206-9.
 5. Bjerring, O. J. Non-invasive measurement of pressure gradients in pulsatile flow using ultrasound / O. J. Bjerring, T. M. Sand // IEEE International Ultrasonics Symposium. – 2013. – P. 2022–2025. – doi: 10.1117/12.2006732
 6. Gudra, T. Ultrasonic transducers with directional converters of vibration of longitudinal-longitudinal type and longitudinal-longitudinal-longitudinal type intended to work in gaseous media / T. Gudra, L. Palasz // The Journal of the Acoustical Society of America. – 2013. – No 133(5), P. 3600–3600. – doi: 10.1121/1.4806670.
 7. Крюков, И. И. О размере ближней зоны плоских ультразвуковых преобразователей, находящихся на одной оси / И. И. Крюков // Акустический журнал. – 1995. – Т. 41, № 1. – С. 101–105.
 8. Mensah, S. Near-field ultrasound tomography / S. Mensah, E. Franceschini // The Journal of the Acoustical Society of America. – 2007. – No 121(3). – P.1423–33.
 9. Zhu, H.-M. Statistics of ultrasonic speckles reflected from a rough surface / H.-M. Zhu, Q.-H. Qin // Archive of Applied Mechanics. – 2002. – No 72(2). – P.189–198. – doi: 10.1007/s00419-002-0205-1.
 10. ГОСТ 30319.2-96. Газ природный. Методы расчета физических свойств. – Введ. 1996-04-12. – М.: Издательство стандартов. – 1997. – 72с.
 11. Blomme, E. Plane‐wave analysis of the near field of light diffracted by ultrasound / E. Blomme, O. Leroy // The Journal of the Acoustical Society of America. – 1992. –
 12. No 91(3). – P.1474–1483.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.03

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.