Розрахунок тепловиділень від пластичної деформації при холодній пільгерній прокатці труб

Stanislav Pylypenko

Анотація


Процес холодної пільгерної валкової прокатки широко застосовується для виробництва холодно - і теплодеформованих прецизійних труб широкого спектру марок сталей і сплавів. В процесі ХПТ застосовують холодну, теплу, беземульсійну види прокатки. Процес ХПТ характеризується великою динамічністю, в сучасних станах кількість подвійних ходів сягає 280 і більше ходів в хвилину. Навіть при відносно невеликих величинах подачі (2-4 міліметра), з огляду на довжину конуса деформації (300-500 мм), метал деформується в досить жорстких умовах. Це може викликати значні тепловиділення від пластичної деформації. Причому ця температура виділяється в миттєвому осередку деформації за лічені частки секунди. Все це необхідно враховувати при розрахунку силових і деформаційних параметрів цього процесу.
У статті розглянуті основні існуючі на даний момент залежності, що дозволяють правильно розрахувати тепловиділення від пластичної деформації при даному виді ОМД. Також розглянуті залежності, що дозволяють врахувати теплові втрати від конвекції і теплопередачі. На основі наявних залежностей запропонований свій метод розрахунку тепловиділень, що дозволяє більш точно враховувати особливості процесу ХПТ. Результати розрахунків перевірені в ході практики холодної пільгерної валкової прокатки і доводять дієвість методу.


Ключові слова


Холодна пільгернa прокатка; пластична деформація; миттєвий вогнище деформації; тепловиділення; беземульсійна прокатка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zhuravlyov, G. M., Dao Tiyen Toy Raschyot temperaturnogo polia v zone plasicheskoj deformatsii [Calculation of the temperature field in zone of the plastic deformation] Izvestiya TulGU. Tekhnicheskiye nauki. Stal, 2012, 2, 221-227.

Smirnov, V. S. Teoriya obrabotki metallov davleniyem [Theory of metal forming]. Moskow: Metallurguiya, 1973, 796 p.

Tomlyonov, A. D. Teoriya deformirovaniya metallov [Theory of metal deforming]. Moskow: Metallurguiya, 1972, 402 p.

Kolmogorov, V. L. Napryazheniya, deformatsii, razrusheniye [Stresses, deformations, destruction]. Moskow: Metallurguiya, 1970, 229 p.

Onishtshenko, I. I. Mekhanika sploshnoj sredy. Teoriya plastichnosti. [Mechanics of coninuous medium. Theory of plasticity]. Кyiv: Izd-vo KR "Polytekh", 1996, 274 p.

Thomsen, E., Yuang, Ch., Kobayashi, Sh. Mekhanika plasticheskikh deformatsij pri obrabotke metallov [Mechanics of plastic deformations at processing of metals] Moskow: Mashinostroyeniye, 1969, 504 p.

Yalovoj, N. I. Teplovye protsessy pri obrabotke metallov i splavov davleniyem [Heat processes at the forming of metals and alloys]. Мoskow: Izd-vo "Vysshaya shkola", 1973,

p.

Orro, P. I., Osada, Ya. Ye. Proizvodstvo stalnykh tonkostennykh trub: Monografiya [Manufacture of the steel thin-walled tubes: Monography]. Мoskow, Kharkov: Metallurgizdat, 1951, 416 p.

Shevakin, Yu. F. Kalibrovka i usiliya pri kholodnoj prokatke trub [Roll pass design and forces at the cold tube rolling]. Мoscow: Metallurgizdat, 1963, 269 p.

Teterin, P. K. Teoriya periodicheskoj prokatki [Theory of the die forging]. Moskow: Metallurguiya, 1978,

p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Журавлев, Г. М. Расчет температурного поля в зоне пластической деформации / Г. М. Журавлев, Дао Тиен Той // Известия ТулГУ. Технические науки. Сталь. – 2012. – №2. – С. 221-227.
 2.   Смирнов, В. С.  Теория обработки металлов давлением.  М.:  Металлургия. – 1973. – 796 с.
 3. Томленов, А. Д. Теория деформирования металлов.  М.:  Металлургия. – 1972. – 402 с.
 4. Колмогоров, В. Л. Напряжения, деформации, разрушение.  М.:  Металлургия. – 1970. – 229 с.
 5.  Онищенко, И. И. Механика сплошной среды. Теоря пластичности.  К.:  Издательство КР «Политех». – 1996. – 274 с.
 6. Томсен, Э. Механика пластических деформаций при обработке металлов / Э. Томсен, Ч. Янг, Ш. Кобаяши // М.:  Машиностроение. – 1969. – 504 с.
 7. Яловой, Н. И. Тепловые процессы при обработке металлов и сплавов девлением. М.:  Издательство «Высшая школа». – 1973. – 631 с.
 8. Орро, П. И. Производство стальных тонкостенных труб: [Монография] / П.И. Орро, Я.Е. Осада. – М. Харьков: Металлургиздат. – 1951. – 416 c.
 9. Шевакин, Ю. Ф. Калибровка и усилия при холодной прокатке труб / Ю. Ф. Шевакин. – М: Металлургиздат. – 1963. – 269 с.
 10. Тетерин, П. К. Теория периодической прокатки / П. К. Тетерин. – М.: Металлургия. – 1978. − 256 с.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.16

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.