Контроль працездатності когенераційної системи на біодизельному паливі

Eugene Chaikovskaya, Natalia Matvienko

Анотація


Запропонована інтегрована система підтримки температури місцевої води при вимірюванні температури теплоносія, що гріє, на виході з теплообмінника контура охолодження двигуна. Прийняття рішень  на зміну кількості пластин теплообмінника надає можливість підтримувати співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти при використанні підігріву масла теплотою біодизелю. Такий підхід дозволяє, наприклад, в умовах функціонування когенераційної системи  номінальною потужністю 451 кВт  знизити собівартість  виробництва енергії  в межах 20–30 %.

Ключові слова


когенераційна установка; біодизельне паливо; контроль працездатності; прийняття рішень

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Heletuha, H. H. Gelieznaia, T. A. Kuchtruk, P. P.

Olienic, Е. N. Triboi, А. B Bioenergy in Ukraine: Current State and Prospects for Development. Part 2. Industrial Heat Engineering, 2015, 3(37), 65 - 73.

Chaikovskaya, E. E. Development of energy-saving technology maintaining the functioning of a drying plant as a part of the cogeneration system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 3/8(81), 42–46, doi: 10.15587/1729-4061.2016.72540.

Maghami, M., Sadrameli, S. M., Ghobadian, B. Production of biodiesel from fishmeal plant waste oil using ultrasonic and conventional methods. Applied Thermal Engineering, 2015, 75, 575–579, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2014.09.062.

Dolinski, A. A., Grabov, L. N., Merchi, V. I., Grabova, T. L. Innovative heat and mass transfer technology of biofuel production from plant material. Industrial Heat, 2006, 5, 70–75.

Osman, S. More efficient production of plant biodiesel. Nature Middle East. 2015, doi: 10.1038/nmiddleeast.2015.171.

Patel, N. K., Shah, S. N. Biodiesel from Plant Oils. Food, Energy, and Water, 2015, 277–307, doi: 10.1016/b978-0-12-800211-7.00011-9.

Kovacs, A. The effect of biodiesel by – products on germination and plant growth. Applied Ecology and Environmental Research, 2015, 13(4), 1171–1181, doi: 10.15666/aeer/1304_11711181.

Hawrot-Paw, M.. Wijatkowski, A., Mikiciuk, M. Influence of diesel and biodiesel fuel-contaminated soil on microorganisms, growth and development of plants. Plant, Soil and Environment, 2015, 61 (5), 189–194, doi: 10.17221/974/2014-pse.

Lambosi, L., Khalid, A., Manshoor, B. Emission and Performance Characteristic of Biodiesel Burner System: A Review. Applied Mechanics and Materials, 2015, 773-774, 540–544, doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.773-774.540.

Chaikovskaya, E. E. The development of energy-saving technology support operation of biodiesel plant of the composition of cogeneration system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 1/8(79), 4–11, doi: 10.15587/1729-4061.2016.59479.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гелетуха,  Г.  Г. Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы развития. Часть 2 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, П. П. Кучерук, Е. Н. Олейник, А. В. Трибой // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 65–73.
 2. Чайковська,  Є.  Є. Development of energy-saving technology maintaining the functioning of a drying plant as a part of the cogeneration system / Є. Є. Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2016. – Т. 3, № 8 (81). – С.42–46. – doi: 10.15587/1729-4061.2016.72540.
 3. Maghami, M. Production of biodiesel from fishmeal plant waste oil using ultrasonic and conventional methods / M. Maghami., S. M. Sadrameli, B. Ghobadian // Applied Thermal Engineering. –2015. – Vol.75. – P.575–579. – doi: 10.1016/j.applthermaleng.2014.09.062.
 4. Долинский, А. А. Инновационные тепломассобменные технодлогии производства биотоплива из растительного сырья / А. А. Долинский, Л. Н. Грабов, В. И. Мерщий, Т. Л. Грабова // Промышленная теплотехника. –2006. – № 5. – С. 70–75.
 5. Osman, S. More efficient production of plant biodiesel / S. Osman // Nature Middle East. – 2015. – doi: 10.1038/nmiddleeast.2015.171.
 6. Patel, N. K. Biodiesel from Plant Oils / N. K. Patel, S. N. Shah // Food, Energy, and Water. – 2015. – P. 277–307. – doi: 10.1016/b978-0-12-800211-7.00011-9.
 7. Kovacs, A. The effect of biodiesel by – products on germination and plant growth / A. Kovacs // Applied Ecology and Environmental Research. – 2015. – Vol. 13, Issue 4. – P. 1171–1181. – doi: 10.15666/aeer/1304_11711181.
 8. Hawrot-Paw, M. Influence of diesel and biodiesel fuel-contaminated soil on microorganisms, growth and development of plants / M. Hawrot-Paw, A. Wijatkowski, M. Mikiciuk // Plant, Soil and Environment. – 2015.– Vol.61, Issue 5. – P.189–194. – doi: 10.17221/974/2014-pse.
 9. Lambosi, L. Emission and Performance Characteristic of Biodiesel Burner System / L. Lambosi, A. Khalid, B. Manshoor // Applied Mechanics and Materials. – 2015. – Vol. 773-774. – P.540–544. – doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.773-774.540.
 10. Чайковська,  Є.  Є. Розробка енергозберігаючої технології підтримки функціонування біодизельної установки у складі когенераційної системи / Є. Є. Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий –2016. –  № 1/8 (79). – С.4 – 11. – doi: 10.15587/1729-4061.2016.59479.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.42.19

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.