Розробка імітаційної моделі вантажного вагона з метою отримання оцінки динамічних показників

Vadim Shovkun

Анотація


Розглянуто результати моделювання динамічного процесу навантаження буксового вузла використовуючи комплекс «UM Универсальный механизм». Розроблена в «UM» імітаційна модель «вагон-залізнична колія» включає в себе кузов напіввагону з можливістю імітувати різну ступінь завантаженості. Отримані реалізації для коефіцієнтів вертикальної та горизонтальної динаміки в діапазоні швидкостей руху від 4+0 до 120 км/год як на прямих, так і в кривих дільницях колії. Доведено, що результати моделювання підпорядковуються нормальному закону розподілення. Визначені основні параметри, що характеризують ці процеси в залежності від швидкості та режиму руху


Ключові слова


буксовий вузол; підшипник; піввагон; колісна пара; навантаження; динаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Lunys, O., Bureika, G. Reiedmenu asideziu šilumokatiosprocesal vaziujant gelezinkelio kreivemis, Mokslas –Lietuvos ateitis,2013, 5, P. 552-557, doi: 10.3846/mla.2013.87.

Lunys, O., Dailydka, S., Bureika, G. Investigation onfeatures and tendencies of axle-box heating, TransportProblems, 2015, 1, 105-114.

Lunys, O., Subačius, R. Riedmenų ašidėžių kaitimotemperatūrų kitimo tendencijos, Mokslas – Lietuvos Ateitis.Transportas, 2012, 4, 361-365, doi: 10.3846/2000-М.

Lukin, V. V., Shadur, L. A., Koturanov, V. N., Hohlov,A. A., Anisimov, P. S. Konstruirovanie i raschet vagonov:uchebnik dlya vuzov zh.-d. transp., M.: UMK MPS Rossii,2000, 731 s.

Martynov, I. E. Analiz opyta ehkspluatacii cilindricheskihrolikopodshipnikov buks gruzovyh vagonov, VіsnikSkhіdnoukraїns'kogo derzhavnogo unіversitetu, 2000, 5(27), 157-159.

Cyurenko, V. N. Opyt ehkspluatacii vagonov s buksovimiuzlami na podshipnikah kacheniya, Putisovershenstvovaniya konstrukcij buksovyh uzlov vagonov spodshipnikami kacheniya: trudy VNIIZHT, M.: Transport,1982, Vyp. 654, 4-26.

Cyurenko, V. N., Curkan, I. G., Mirza, A. N. Osobennostiraboty krupnogabaritnyh cilindricheskih rolikopodshipnikovpod dejstviem osevyh sil, Vestnik mashinostroeniya, 1974,11, 52-55.

Donchenko, A. V. [ta іn.] Rezul'tati dinamіchnihviprobuvan' vagonіv z doslіdnimi, Zb. nauk. prac'Kiїvs'kogo unіversitetu ekonomіki і tekhnologіj transportu.Serіya "Transportnі sistemi і tekhnologії", 2003, 4, 106-110.

Martinov, І. E., Trufanova, A. V., Mozhejko, Ye. R.,Іl'chishin, V. M., Shovkun, V. O. Rezul'tati ekspluatacіjnihviprobuvan' zdvoenih kasetnih cilіndrichnih pіdshipnikіv vbuksah vantazhnih vagonіv, Vostochno-Evropejskij zhurnalperedovyh tekhnologij, 2015, 7 (73), doi:10.15587/1729-4061.2015.36080.

Donchenko, A. V. [ta іn.] Doslіdzhennya dinamіchnihnavantazhen', shcho dіyut' na buksovі vuzli vantazhnihvagonіv, Zbіrnik naukovih prac'. – Harkіv: UkrDAZT, 2010,119, 106-110.

Normy dlya rascheta i proektirovaniya novyh imoderniziruemyh vagonov zheleznyh dorog MPS kolei1520 mm (nesamohodnyh). – M: VNIIV-VNIIZHT, 1983 -258 s.

Bolotin, V. V. Primenenie metodov teorii veroyatnostej iteorii nadezhnosti v raschetah sooruzhenij, M.: Strojizdat,1971, 256 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Lunys, O. .Reiedmenu asideziu šilumokatios procesalvaziujant gelezinkelio kreivemis / O. Lunys, G. Bureika //Mokslas – Lietuvos ateitis. – 2013. – № 5. – P. 552-557. –doi: 10.3846/mla.2013.87.


2.Lunys, O. Investigation on features and tendencies of axle-box heating / O. Lunys, S. Dailydka, G. Bureika //Transport Problems. – 2015. –№ 1. – P. 105-114.


3.Lunys, O. Riedmenų ašidėžių kaitimo temperatūrų kitimotendencijos / O. Lunys, R. Subačius // Mokslas – LietuvosAteitis. Transportas. – 2012. – №.4. – P. 361-365. – doi:10.3846/2000-М.


4.Лукин, В. В. Конструирование и расчет вагонов:учебник для вузов ж.-д. трансп. / В. В. Лукин, Л. А.Шадур, В. Н. Котуранов, А. А. Хохлов, П. С.Анисимов. – М.: УМК МПС России, 2000. - 731 с.


5.Мартынов, И. Э. Анализ опыта эксплуатациицилиндрических роликоподшипников букс грузовыхвагонов / И. Э. Мартынов // Вісник Східноукраїнськогодержавного університету. - 2000. - №5 (27). - С. 157-159.


6.Цюренко, В. Н. Опыт эксплуатации вагонов сбуксовими узлами на подшипниках качения / В. Н.Цюренко // Пути совершенствования конструкцийбуксовых узлов вагонов с подшипниками качения: трудыВНИИЖТ. - М.: Транспорт, 1982. - Вып. 654. - С. 4-26.


7.Цюренко, В. Н. Особенности работы крупногабаритныхцилиндрических роликоподшипников под действиемосевых сил / В. Н. Цюренко, И. Г. Цуркан, А. Н.Мирза // Вестник машиностроения. - 1974. - № 11. - С.52-55.


8.Донченко, А. В. Результати динамічних випробуваньвагонів з дослідними роликопідшипниками / А. В.Донченко [та ін.] // Зб. наук. праць Київськогоуніверситету економіки і технологій транспорту. Серія"Транспортні системи і технології". – 2003. - Вип. 4. -С. 106-110.


9.Мартинов, І. Е. Результати експлуатаційнихвипробувань здвоених касетних циліндричнихпідшипників в буксах вантажних вагонів / І. Е.Мартинов, А. В. Труфанова, Є. Р. Можейко, В. М.Ільчишин, В. О Шовкун // Восточно-Европейскийжурнал передовых технологий. – 2015. – №7 (73),Doi:10.15587/1729-4061.2015.36080.


10.Донченко, А. В. Дослідження динамічних навантажень,що діють на буксові вузли вантажних вагонів / А. В.Донченко [та ін.] // Збірник наукових праць. – Харків:УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. - С. 106-110.


11.Нормы для расчета и проектирования новых имодернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи1520 мм (несамоходных). – М: ВНИИВ-ВНИИЖТ, 1983- 258 с.


12.Болотин, В. В. Применение методов теориивероятностей и теории надежности в расчетахсооружений / В. В. Болотин. – М.: Стройиздат, 1971. –256 с.

DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.23.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.