Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами

Nataliia Yehorchenkova

Анотація


Запропоновано використовувати електронний проектний менеджмент (е-РМ) для управління проектами створення та надання інформаційних ресурсів. Проаналізовано сучасні дослідження е-РМ в світі. Показано, що на сьогодні існують як наукові так і комерційні розробки е-РМ.  Автором статті пропонуються свій погляд на електронний проектний менеджмент. Надані основні поняття та визначання e-PM. Визначено, що для реалізації технології електронного проектного менеджменту необхідно застосувати електронний менеджер проектів (е-М), який є програмно-інформаційною системою, що реалізує процес управління проектами в e-PM в автоматичному режимі.   Показані методи реалізації е-М, до яких відносяться моделі управляння, розрахунок термінів та управління трудовими ресурсами проекту створення та надання інформаційних ресурсів

Ключові слова


електронний проектний менеджмент; електронний менеджер проектів; інформаційний ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryde, D. J. Project management concepts, methods and application, International Journal of Operations & Production Management, 2003, Vol. 23, 7, 775-793, doi:10.1108/01443570310481559.

Fitsilis, P. Comparing PMBOK and Agile Project Management software development processes. Advances in Computer and Information Sciences and Engineering, 2008, 378–383, doi: 10.1007/978-1-4020-8741-7_68.

Terekhova, A. Ye., Verba, N. Yu. Obzor metodologiy upravleniya proyektami. Vestnik Universiteta. 2014,2,64-70.

Kupershteyn, V.I. Microsoft Project 2013 v upravlenii proyektami. Rossiya, Sankt-Peterburg, 2014, 432.

Systems of project management. Retrieved from: http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42674/mod_resource/content /0/IKT/g7/GLAVA_7.pdf.

Yehorchenkova, N., Teslia, I.N., Iegorchenkov, A. V., Kataieva, Y. I. Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 4/2(82), 11-24, doi:10.15587/1729-4061.2016.74857.

Yehorchenkova, N., Yehorchenkov, O., Kataieva, Y., Zaspa, G. The conception of project-oriented enterprise information resources system management technology creation. Journal of technology and exploitation in mechanical engineering, Poland, 2016, 2, 60-66.

Electronic Project Management (ePM) Retrieved from: https://www.gsa.gov/portal/category/26745.

Kulik, P., Samuelsen, R. e-project management of the new e-reality. PM Network, 2001, 15(3), 33—39.

e-PM (electronic project management). Retrieved from: http://www.graphicsystems.biz/gsi/articles/Electronic_PM_99July.PDF.

System of project management: Project office. Retrieved from: http://www.aviscloud.ru/solutions/projectoffice.html.

ePM. Retrieved from: http://epm.cc/default.php.

Yehorchenkova, N. Yu. Upravlinnya informatsiynymy resursamy na osnovi dvodol'nykh hrafiv. Informatsiyni protsesy, tekhnolohiyi ta systemy na transporti, 2016, 2, 35-45.

Yehorchenkova, N. I., Yehorchenkov, O. V., Khlevna, I. L., Oberemok, N. V. Product model of information resources management of a project-oriented enterprise. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 7(1229), 131-136, doi:10.20998/2413-4295.2017.07.18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bryde D. J. Project management concepts, methods and application / D. J. Bryde // International Journal of Operations & Production Management. – 2003. - Vol. 23 (7). - С.775-793. – doi:10.1108/01443570310481559.


2. Fitsilis, P. Comparing PMBOK and Agile Project Management software development processes / P. Fitsilis // Advances in Computer and Information Sciences and Engineering. – 2008. – P. 378–383. – doi: 10.1007/978-1-4020-8741-7_68.


3. Терехова, А. Е. Обзор методологий управления проектами / А. Е. Терехова, Н. Ю. Верба // Вестник Университета. – 2014. - №2. – C.64-70.


4. Куперштейн, В. И. Microsoft Project 2013 в управлении проектами / В. И. Куперштейн. — СПб: БХВ, 2014. — 432 с.


5. Системы управления проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/42674/mod_resource/content/0/IKT/g7/GLAVA_7.pdf


6. Yehorchenkova, N. Enterprise Information Planning – new class in information technologies of higher educational institutions of Ukraine / N. Yehorchenkova, I. N. Teslia, A. V. Iegorchenkov, Y. I. Kataieva // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №4/2(82) – 2016. – С.11-24. – doi:10.15587/1729-4061.2016.74857.


7. Yehorchenkova, N. The conception of project-oriented enterprise information resources system management technology creation / N. Yehorchenkova, O. Yehorchenkov, Y. Kataieva, G. Zaspa // Journal of technology and exploitation in mechanical engineering. – Poland. – 2016. - №2. - C.60-66.


8. Electronic Project Management (ePM) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gsa.gov/portal/category/26745.


9. Kulik, P. E-project management of the new e-reality. / P.Kulik, R.Samuelsen // PM Network. – 2001. - 15(3). – P.33—39.


10. e-PM (electronic project management) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.graphicsystems. biz/gsi/articles/Electronic_PM_99July.PDF.


11. Система управления проектами: Проектный офис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aviscloud.ru/solutions/projectoffice.html.


12. еРМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epm.cc/default.php.


13. Єгорченкова, Н. Ю. Управління інформаційними ресурсами на основі дводольних графів / Єгорченкова Н. Ю. // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – К.: НТУ. – 2016. - №2. – С.35-45.

 

14. Yehorchenkova, N. I. Product model of information resources management of a project-oriented enterprise / N.I. Yehorchenkova, O.V. Yehorchenkov, I.L. Khlevna, N.V. Oberemok // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. - №7(1229). – С. 131-136. – doi:10.20998/2413-4295.2017.07.18.

DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.23.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.