Застосування методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності

Автор(и)

  • Olena Borychenko Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6127-2945
  • Anatolii Cherniavskyi Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine
  • Yuliia Ostapchyuk Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.16.02

Ключові слова:

метод головних компонент, регресійний аналіз, математична модель, споживання електроенергії, базовий рівень енергоефективності

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу доцільності використання методу головних компонент для формування математичної моделі електроспоживання карусельної сушарки з метою оцінювання рівня енергоефективності. В результаті застосування методу головних компонент визначено чинники, які мають найбільший вплив на споживання електроенергії. Точність сформованих регресійних моделей електроспоживання оцінювалась на основі визначення середньої відносної похибки, середньоквадратичної похибки та коефіцієнта варіації.

Біографії авторів

Olena Borychenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

доцент кафедри електропостачання

Anatolii Cherniavskyi, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

доцент кафедри електропостачання

Yuliia Ostapchyuk, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

магістрант кафедра електропостачання

Посилання

Komyakov, A. A. Primenenie metoda glavnyih komponent dlya formirovaniya matematicheskoy modeli protsessa elektropotrebleniya na zheleznodorozhnom transporte. Mashinostroenie: setevoy elektronnyiy zhurnal., 2016, 3, 27-31.

Systemy enerhetychnoho menedzhmentu. Vymiriuvannia rivnia dosiahnutoi enerhoefektyvnosti z vykorystanniam bazovykh rivniv enerhospozhyvannia ta pokaznykiv enerhoefektyvnosti. Zahalni polozhennia i nastanova» : DSTU ISO 50006:2014, IDT — DSTU ISO 50006:2016. [Chynnyi vid 2016-04-29]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2016, 56. (Natsionalni standarty Ukrainy).

Kendyuhov, A. V., Tolkachyov, D. O. Ispolzovanie metoda glavnyih komponent dlya otsenki konkurentosposobnosti mashinostroitelnyih predpriyatiy [Applied electronics]. Marketing i menedzhment innovatsiy, 2013, 4, 219-225. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua.

Kuznetsov, V. G. Prognozirovanie mesyachnyih rashodov elektroenergii elektrifitsirovannyih uchastkov na osnove metoda vyideleniya glavnyih komponent ryada. Vestnik Priazovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, 2013, 26, 216-220.

Tihonov, E. E. Metodyi prognozirovaniya v usloviyah ryinka : [uchebn. pos.]. Nevinnomyissk : Publishing house Severo-Kavkazskiy gosudarstvennyiy tehnicheskiy universitet, 2006, 221.

Kalinina, V. N., Solovev, V. I. Vvedenie v mnogomernyiy statisticheskiy analiz: [uchebn. pos.]. M. : Publishing house UU, 2003, 66.

Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Squares (PLS) Technical Notes [Applied electronics]. STATISTICA Help. Available at: http://documentation.statsoft.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-10

Як цитувати

Borychenko, O., Cherniavskyi, A., & Ostapchyuk, Y. (2018). Застосування методу головних компонент для оцінювання рівня енергоефективності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (16(1292), 9–15. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.16.02

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів