№ 16(1292) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2018-06-10

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Хімічні та харчові технології, екологія