DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.01

Навчально-методична робота і науково-дослідницька діяльність кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «ХПІ» (до 55-річчя від дня заснування)

Yevgen Sokol, Andriy Kipenskyi, Serhyi Krivosheev

Анотація


У 2018 році кафедра промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відзначає своє 55-річчя. У роботі наведені основні етапи розвитку електроніки, коротко викладено історію кафедри, показано її місце в структурі університету. Висвітлено основні принципи підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Електроніка», яка на кафедрі має дві спеціалізації: «Промислова електроніка» і «Біомедична електроніка». Наведено результати навчально-методичної роботи та науково-дослідницької діяльності співробітників кафедри за останні п'ять років.


Ключові слова


кафедра промислової і біомедичної електроніки; історія; навчальний процес; методична робота; підготовка фахівців з вищою освітою; наукова діяльність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Elektronika: Entsiklopedicheskiy slovar / Chief editor V. G. Kolesnikov, Moskwa, Sov. Entsiklopediya, 1991, 688.

Kafedra promyishlennoy i biomeditsinskoy elektroniki NTU «HPI». Istoriya. Dostijeniya. Perspektivyi / Editorship V. T. Dolbnya, E. I. Sokol, S. Y. Krivosheev, Harkov: Zolotyie stranitsyi, 2013, 224.

Arhiereev, I. P. Kafedra promyishlennoy elektroniki Harkovskogo politehnicheskogo instituta (k XXX-letiyu so dnya osnovaniya) Sb. trudov Mejdunar. nauchn.-tehn. konf. «Silovaya elektronika v reshenii problem resurso- i energosberejeniya», Alushta, Harkov, HPI, 1993, 3-8.

Kypenskyi, A. V., Tovazhnianskyi, L. L., Sokol, E. I. Pidhotovka fakhivtsiv z biomedychnoi elektroniky u Natsionalnomu tekhnichnomu universyteti «KhPI». Tekhnichna elektrodynamika. Tem. vyp. Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist, Kyiv, IED NANU, 2003, 1, 121-126.

Sokol, E. I., Kypenskyi, A. V. Laboratoriya biomeditsinskoy elektroniki Natsionalnogo tehnicheskogo universiteta «HPI» (k 10-letiyu so dnya osnovaniya). Tehnіchna elektrodinamіka. Tem. vip. Silova elektronіka ta energoefektivnіst, Kiїv, ІED NANU, 2008, 4, 90-96.

Sokol, E. I., Kypenskyi, A. V. Nauchnyie dostijeniya laboratorii biomeditsinskoy elektroniki Natsionalnogo tehnicheskogo universiteta «HPI» (k 10-letiyu so dnya osnovaniya). Prikladnaya radioelektronika, Harkov, AN PRE, HNURE, 2008, 7, 4, 335-343.

Sokol, E. I., Kypenskyi, A. V., Korol, E. I. Elektronnaya meditsinskaya tehnika. Razrabotki kafedryi «Promyishlennaya i biomeditsinskaya elektronika» NTU «HPI»: Monografiya, Harkov, Zolotyie stranitsyi, 2015, 264.

Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» / Chief editor E. I. Sokol, Kyiv, Lohos Kyiv, 2017, 416.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Электроника: Энциклопедический словарь / Глав. ред. В. Г. Колесников. – М.: Сов. Энциклопедия,1991. – 688 с.
  2. Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ». История. Достижения. Перспективы / Ред. коллегия В. Т. Долбня, Е. И. Сокол, С. Ю. Кривошеев [и др.] – Харьков: Золотые страницы, 2013. – 224 с.
  3. Архиереев, И. П. Кафедра промышленной электроники Харьковского политехнического института (к ХХХ-летию со дня основания) / И. П. Архиереев // Сб. трудов Междунар. научн.-техн. конф. «Силовая электроника в решении проблем ресурсо- и энергосбережения», Алушта. – Харьков: ХПИ, 1993. – С. 3–8.
  4. Підготовка фахівців з біомедичної електроніки у Національному технічному університеті «ХПІ» / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, А. В. Кіпенський // Технічна електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2003. – Ч. 1. – С. 121-126.
  5. Сокол, Е. И. Лаборатория биомедицинской электроники Национального технического университета «ХПИ» (к 10-летию со дня основания) / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский // Технічна електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2008. – Ч. 4. – С. 90-96.
  6. Сокол, Е. И. Научные достижения лаборатории биомедицинской электроники Национального технического университета «ХПИ» (к 10-летию со дня основания) / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский // Прикладная радиоэлектроника. – Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2008. – Т. 7. – № 4. – С. 335-343.
  7. Сокол, Е. И. Электронная медицинская техника. Разработки кафедры «Промышленная и биомедицинская электроника» НТУ «ХПИ»: Монография / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король и др. // – Харьков: Золотые страницы, 2015. – 264 с.
  8. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» / Голова ред. Колегії Є. І. Сокол. – Київ: «Логос Київ», 2017. – 416 с.