Том 1 № 26(1302) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2018-09-23

Весь випуск

Силова електроніка та енергоефективна електроенергетика

Системи керування і контролю перетворювачами електроенергії