DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.03

Вплив ємності кола навантаження електричної моделі на характер електромагнітних процесів

Valeriy Boiko, Mykola Sotnyk

Анотація


Досліджується характер електромагнітного процесу в схемі електричної моделі електромеханічної системи мережі водопостачання з насосом Д 2000-100. Параметри елементів електричної моделі, побудованої на способі створення електричної моделі відцентрового насоса, відповідають номінальному робочому режиму системи і використані при числовому розрахунку. Частина кола навантаження електричної моделі, яке моделює спіральний відвід насоса, складається з послідовно з'єднаних активного опору і індуктивності, до яких підімкнений паралельно ємнісний елемент. Спільна робота діодів двох сусідніх фаз електричної моделі розглядається як перший етап комутації. З дослідження електромагнітних процесів на цьому етапі отримано характеристичне рівняння кола. Розрахунок його коренів показав, що залежно від співвідношення між параметрами (R1, L1, С1) елементів вихідної вітки електричної моделі електромеханічної системи мережі водопостачання, характер перехідного електромагнітного процесу може бути аперіодичним чи коливальним. Такий же висновок отримано при аналізі характеристичного рівняння, яке відповідає другому етапу комутації ˗ коли в роботі залишається лише один діод. Результати електричного моделювання електромагнітних процесів у електричній моделі ЕМС, наведені у публікації, свідчать про важливість величини ємності спірального відводу насоса для підвищення енергетичної ефективності технологічного процесу водопостачання 


Ключові слова


комутація; електромеханічна система; спіральний відвід; енергія; перехідний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Stoimost' zhiznennogo cikla nasosa (LCC): Rukovodstvo po analizu LCC nasosnyh sistem. M.: Izd-vo OOO «SoftKom». 2010, 220 s.

Nenja, V. G., Hovans'kij, S. O. Ocіnka vtrat energії, pov’jazanih zі nestacіonarnoju robotoju vіdcentrovogo nasosa. Vіsnik NTU «HPІ», 2010, №44, 25 – 29.

Golikov, V. A., Zharkovskij, A. A., Topazh, G. I. Programmnye kompleksy dlja rascheta techenija i avtomatizirovannogo proektirovanija lopastnyh gidromashin. NTV SPbGPU. Serija: Nauka i obrazovanie, 2012, №1 (142), 199-206.

Zotov, B. N. Programma rascheta ozhidaemyh jenergeticheskih harakteristik centrobezhnyh nasosov. ECOPUMP-RUS. Moskva, 2016, 15-19.

Sposіb stvorennja elektrichnoї modelі vіdcentrovogo nasosa: Patent UA № 67781, MPK G06G 7/00 /Boiko V.S., Boiko V.V., Sotnik M.І, u 2011 08267. Zajavl. 01.07.2011. Opubl. 12.03.2012, Bjul. № 5.

Boiko, V. S., Sotnik, M. І., Moskalenko, V. V. Modeljuvannja osoblivih rezhimіv roboti elektromehanіchnih sistem merezh vodopostachannja. Elektrotehnіka і elektromehanіka, Specіal'nij vipusk, 2016, 4(1), 1, 4-10.

Boiko, V. S., Sotnik, M. І. Adekvatnіst' elektrichnogo modeljuvannja robochih procesіv u vіdcentrovomu nasosі. Tehn. Jelektrodinamіka, 2013, №5, 90-96.

Razmadze, Sh. M. Preobrazovatel'nye shemy i sistemy. M.: Izd-vo "Vysshaja shkola", 1987, 527.

Rudenko, V. S., Sen'ko, V. I., Chizhenko, I. M. Osnovy preobrazovatel'noj tehniki. M.: Izd-vo "Vysshaja shkola", 1980, 423.

Kostornoj, S. D., Chaplygin, A. A. Proektirovanie spiral'nyh otvodov centrobezhnyh nasosov trapeceidal'noj formy so skruglennymi uglami. Vіsnik Sums'kogo derzhavnogo unіversitetu. Serіja: tehnіchnі nauki, 2010, № 3, 1, 105-115.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Стоимость жизненного цикла насоса (LCC): Руководство по анализу LCC насосных систем. – Москва: Издательство ООО «СофтКом». (Перевод с английского). – 2010. – 220 с.
  2. Неня, В. Г. Оцінка втрат енергії, пов’язаних зі нестаціонарною роботою відцентрового насоса / В. Г. Неня, С. О. Хованський // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків. – НТУ «ХПІ». – 2010. – №44. – С. 25 – 29.
  3. Голиков, В. А. Программные комплексы для расчета течения и автоматизированного проектирования лопастных гидромашин / В. А. Голиков, А. А. Жарковский, Г. И. Топаж // НТВ СПбГПУ. – Серия: Наука и образование. – 2012. – №1 (142). – С. 199 - 206.
  4. Зотов, Б. Н. Программа расчета ожидаемых энергетических характеристик центробежных насосов / Б. Н. Зотов // ECOPUMP-RUS. – Москва. – 2016. – С. 15 - 19.
  5. Спосіб створення електричної моделі відцентрового насоса: Патент UA № 67781, МПК G06G 7/00 / Бойко В. С., Бойко В. В., Сотник М. І. - u 2011 08267. Заявл. 01. –07. 2011. Опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.
  6. Бойко, В. С. Моделювання особливих режимів роботи електромеханічних систем мереж водопостачання / В. С. Бойко, М. І. Сотник, В. В. Москаленко // Електротехніка і електромеханіка. – Спеціальний випуск. – Т 1. –2016. – №/4(1). – С. 4 - 10.
  7. Бойко, В. С. Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентровому насосі / В. С. Бойко, М. І. Сотник // Технічна электродинаміка.   Київ. – 2013. – №5. – С. 90 - 96.
  8. Размадзе, Ш. М. Преобразовательные схемы и системы / Ш. М. Размадзе. – Москва. – "Высшая школа", 1987. – 527 с.
  9. Руденко, В. С. Основы преобразовательной техники / В. С. Руденко, В. И. Сенько, И. М. Чиженко. – Москва. – "Высшая школа". – 1980. – 423 с.
  10. Косторной, С. Д. Проектирование спиральных отводов центробежных насосов трапецеидальной формы со скругленными углами / С. Д. Косторной, А. А. Чаплыгин // Вісник Сумського державного університету. – Серія: технічні науки. – Т1. – 2010. – № 3. – С. 105-115.