DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.22

Вплив високочастотних втрат у реальному накопичувальному дроселі транзисторних перетворювачів при застосуванні безфільтрового методу зменшення кондуктивних завад

Viktor Gurin, Volodymir Pavlovskyi, Oleg Yurchenko, Yuriy Tverdohlib

Анотація


Розглянуто вплив високочастотних втрат реального накопичувального дроселя (НД) на ємність компенсувального конденсатора (КК) у схемі компенсації паразитної ємності перетворювачів, яка зумовлює проникнення несиметричних кондуктивних завад від перетворювачів в електромережу. Одержано вираз для оптимального значення ємності КК, яке забезпечує мінімізацію напруги несиметричної завади від перетворювача, а також перевірено та підтверджено правильність одержаного виразу. Показано, що оптимальна ємність КК не залежить від високочастотних втрат НД.


Ключові слова


перетворювач напруги; компенсація паразитної ємності; несиметрична завада

Повний текст:

PDF

Посилання


Bessonov, L. A. Teoreticheskie osnovy elektrotehniki: Elektricheskie tsepi. Moskow: Vyssh. Shkola, 1978, 528.

Gonorovsky, I. S. Radiotehnicheskiye tsepi i signaly. Moskow: Sovetskoye radio, 1964, 695.

Gurin, V. K., Pavlovskyi, V. O., Yurchenko, O. M. Zmenshennia konduktyvnyh zavad na vhodi tranzystornyh peretvoryuvachiv z nakopychuvalnym droselem. Techn. Elektrodynamika, 2016, 4, 50-52.

Gurin, V. K., Pavlovskyi, V. O., Yurchenko, O. M. Metod zmenshennia nesymetrychnyh zavad vid peretvoryuvacha napruhy z nakopychuvalnym droselem. Pr. in-tu elektrodynamiky NAN Ukrainy. Zb. nauk. pr. – K.: IED NANU, 2015, 41, 117-120.

Senko, V. I., Panasenko, M. V., Senko, Ye. V., et al. Elektronika i mikro shemotehnika: U 4-h t. Tom 4. Knyha 2. Sylova elektronika: Navch. Posibnyk. Za red.. V.I. Senka. – K.: Karavela, 2013, 316.

Yurchenko, N. N., Yurchenko, O. N. Sistemy elektropitaniya bortovyh tehnologicheskih ustanovok, rabotayushchih v kosmose. Kiev: Institut elektrodinamiki NAN Ukrainy, 2001, 143.

Henry, W. Ott. Electromagnetic Compatibility Engineering. John Wiley & Sons, Inc.Hoboken,New Jersey, 2009, 843.

Shuo, Wang, Fred, Lee. Common Mode Noise Reduction for Power Factor Correction Circuit With Parasitic Capacitance Cancellation. IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility, 2007, 49, no. 3, 537-542.

Wang, S., Chen, R., Van Wyk, J., et al. Developing Parasitic Cancellation Technologies to Improve EMI Filter Performance for Switching Mode Power Supplies. IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, 2005, 47, no. 4, 921-929, doi:10.1109/TEMC.2007.902191.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи / Л. А. Бессонов. - М.: Высш. школа, 1978. – 528 с.
  2. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы / И. С. Гоноровский. М.: Сов. Радио, 1964. – 695 с.
  3. Гурін, В. К. Зменшення кондуктивних завад на вході транзисторних перетворювачів з накопичувальним дроселем / В. К. Гурін, В. О. Павловський, О. М. Юрченко // Технічна електродинаміка. – 2016. - № 4. – С. 50-52.
  4. Гурін, В. К. Метод зменшення несиметричних завад від перетворювача напруги з накопичувальним дроселем / В. К. Гурін, В .О. Павловський, О. М. Юрченко // Пр. ін-ту електродинаміки НАН України. Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАНУ, 2015. – Вип. 41. – С. 117-120.
  5. Сенько, В. І. Електроніка і мікро схемотехніка: У 4-х т. Том 4. Книга 2. Силова електроніка: Навч. Посібник / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько, та ін. /  За ред.. В.І. Сенька. – К.: Каравела, 2013. – 316 с.
  6. Юрченко, Н. Н. Системы  электропитания бортовых технологических установок, работающих в космосе / Н. Н. Юрченко, О. Н. Юрченко. – Киев: Институт электродинамики НАН Украины, 2001. – 143 с.
  7. Henry, W. Ott. Electromagnetic Compatibility Engineering / W. Ott. Henry. John Wiley & Sons, Inc.Hoboken,New Jersey, 2009, p. 843.
  8. Shuo, Wang. Common Mode Noise Reduction for Power Factor Correction Circuit With Parasitic Capacitance Cancellation / Wang, Shuo, Lee, Fred // IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility. – 2007. – 49, no. 3. – p. 537-542.
  9. Wang, S. Developing Parasitic Cancellation Technologies to Improve EMI Filter Performance for Switching Mode Power Supplies / S. Wang, R. Chen, J. Van Wyk, et al. // IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility. – 2005. – 47, no. 4. – p. 921-929. – doi:10.1109/TEMC.2007.902191.