DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.02

Динаміка моментного управління електромеханічною системою ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням

Dmitriy Alekseevskiy, Aleksandr Alyeksyeyev, Olga Pankova, Konstantin Turyshev, Andrej Taranec, Sergej Shmalij

Анотація


Метою роботи є визначення залежностей величини короткочасних перевищень потужності на виході вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплікуванням, які виникають в ході електромеханічних перехідних процесах при застосуванні моментного способу управління, від характеристик електромеханічної системи і вітрового потоку. При вирішенні поставленого завдання було проведено за допомогою модельного експерименту. Як інструмент дослідження в роботі була використана математична модель електромеханічної системи вітроенергетичної установки з аеродинамічним мультиплікуванням. В результаті отримані тимчасові залежності відгуку моделей у вигляді часових залежностей потужності на виході електромеханічної системи ВЕУ. Отримані залежності можуть бути використані при виборі параметрів електрообладнання ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням та моментним управлінням.


Ключові слова


вітроенергетична установка; вітротурбіна; математична модель; аеродинамічне мультиплікування; моментне управління ВЕУ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Golubenko, N. S. Ajerodinamicheskie osobennosti bezmul'tiplikatornoj turbogeneratornoj shemy vetrojelektricheskoj ustanovki bol'shoj moshhnosti [Aerodynamic features of a multiplatform turbo generator circuit of a large-capacity wind power plant]. Materialy IV mezhdunarodnoj konferencii «Netradicionnaja jenergetika v HHI veke», 2003, 125-132.

Golubenko, N. S., Dovgoljuk, S. I., Fel'dman, A. M., Cyganov, V. A. Tendencii razvitija vetrojelektricheskih i bezmul'tiplikatornyh vetrovyh ustanovok [Trends in the development of wind-powered and zero-multiplex wind farms]. Netradicionnaja jenergetika XXI veka – materialy IV mezhdun. Konf., 2003, 68-74.

Alekseevskij, D. G. Momentne upravlіnnia VEU z aerodinamіchnim mul'tiplіkuvanniam. [orque upravlіnnya BEy s aerodinamіchnim multiplіkuvannyam]. Vіsnik KNUTD. Serіia: Tekhnіchnі nauki. – K.: KNUTD. [News KNUTD. Serіya: Tehnіchnі science - K .: KNUTD], 2015, 5 (90), 32-36.

Alekseevskij, D. G. Vizual'noe modelirovanie mnogokanal'nyh vetrojelektrogenerirujushhih system [Visual modeling of multi-channel wind power generation systems]. Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «Harkіvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». Specvipusk: Problemi avtomatizovanogo elektroprivodu. Teorіja і praktika. – Harkіv: Nacіonal'nij tehnіchnij unіversitet «Harkіvs'kij polіtehnіchnij іnstitut». – 2017, 27(1249), 332-336.

Golubenko, N. S. Modelirovanie elektromehanicheskoj sistemy vetroenergeticheskoj ustanovki s aerodinamicheskim multiplikatorom v rezhyme stabilizacii skorosti vetrovyh turbin. [Modeling electromechanical system wind energy with aerodynamic multiplication in state wind turbine speed hole]. El.tekhnika i el.energetika, 2011, 1, 70-73.

Mirgorod, V. F. Upravleniye vetroenergeticheskoy ustanovkoy bolshoy moshchnosti po zapasam aerodinamicheskoy ustoychivosti. [Control wind energy installation great power by aerodynamic reserve stability] Vestnik dvigatelestroyeniya , 2009, 3, 67–70.

Alekseevskiy, D. G. Ob’iasnenie effekta avtooptimizatsii elektromekhanicheskoi sistemy VEU s aerodinamicheskim mul'tiplitsirovaniem [Autooptimization effect definition of electromechanical wind power system with aerodynamic multiplication]. Vіsnik KNUTD. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Technical science, 2015, 1, 170-176.

Mirgorod, V. F., Ranchenko, G. S. , Golubenko, N. S. Modelirovanie dinamicheskih rezhimov vetrojenegeticheskoj ustanovki bol'shoj moshhnosti [Modeling of dynamic modes of high-power wind power plant]. Avіacіjno-kosmіchna tehnіka і tehnologіja, 2006, 4(30), 96-99.

Gvozdeva, I. M., Mirgorod, V. F. , Glazeva, O. V. Modelirovanie dinamki vetrojenergeticheskoj ustanovki bol'shoj moshhnosti [Simulation of the dynamics of a wind power plant of high power]. Elektrotehnіchnі ta komp'juternі sistemi [Electrical and computer systems], 2010, 1, 53-57.

Gvozdeva, I. M., Mirgorod, V. F., Dereng, E. V., Polishhuk, P. I., Glazeva, O. V. Preobrazovanie matematicheskoj modeli dinamiki vetrojenergeticheskoj ustanovki k normirovannoj forme [Transformation of the mathematical model of the dynamics of the wind power plant to the normalized form]. Elektromehanichni і energozberigajuchi sistemi [Electromechanical and energy saving systems], 2012, 1, 456-458.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Голубенко, Н. С. Аэродинамические особенности безмультипликаторной турбогенераторной схемы ветроэлектрической установки большой мощности / Н. С. Голубенко // Материалы IV международной конференции «Нетрадиционная энергетика в ХХI веке». – Крым, Гурзуф. – 2003. – С. 125-132.
  2. Голубенко, Н. С. Тенденции развития ветроэлектрических и безмультипликаторных ветровых установок / Н. С. Голубенко, С. И. Довголюк, А. М. Фельдман, В. А. Цыганов // Нетрадиционная энергетика XXI века – материалы IV междун. конф. – Гурзуф: – 2003. – С. 68-74.
  3. Алексієвський, Д. Г. Моментне управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням / Д. Г. Алексієвський // Вісник КНУТД. Серія: Технічні науки. – К.: КНУТД». – 2015. – № 5 (90). – С. 32-36.
  4. Алексеевский, Д. Г. Визуальное моделирование многоканальных ветроэлектрогенерирующих систем / Д. Г. Алексеевский // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Спецвипуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2017. – № 27 (1249). – C. 332-336.
  5. Голубенко, Н. С. Моделирование электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультипликатором в режиме стабилизации скорости ветровых турбин / Н. С. Голубенко, П. Д. Андриенко, И. Ю. Немудрый, Д. Г. Алексеевский // Электротехника и электроэнергетика. – 2011. – № 1.– С.70-73.
  6. Миргород, В. Ф. Управление ветроэнергетической установкой большой мощности по запасам аэродинамической устойчивости / В. Ф. Миргород // Вестник двигателестроения. – 2009. – № 3. – С. 67–70.
  7. Алексеевский, Д. Г. Объяснение эффекта автооптимизации электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием / Д. Г. Алексеевский // Технічні науки та технології. Науковий журнал. Серія: Технічні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет». – 2015. – № 1 (1). – С. 170–176.
  8. Миргород, В. Ф. Моделирование динамических режимов ветроэнегетической установки большой мощности / В. Ф. Миргород, Г. С. Ранченко, Н. С. Голубенко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2006. – № 4(30).– С.96-99.
  9. Гвоздева, И. М. Моделирование динамки ветроэнергетической установки большой мощности / И. М. Гвоздева, В. Ф. Миргород, О. В. Глазева // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2010. – № 1.– С.53-57.
  10. Гвоздева, И. М. Преобразование математической модели динамики ветроэнергетической установки к нормированной форме / И. М. Гвоздева, В. Ф. Миргород, Е. В. Деренг, П. И. Полищук, О. В. Глазева // Електромеханiчнi і енергозберiгаючi системи. – 2012. – № 1. – С. 456-458.