DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.13

Теоретичне обґрунтування можливості створення універсального низькочастотного генератора сигналів для електротерапії

Andrii Kipenskyi, Yevhenii Korol

Анотація


Відомо, що різноманітність лікувальних ефектів в електротерапії досягається за рахунок варіювання амплітудно-частотно-часових параметрів електричного струму або електромагнітного поля. Формування сигналів в електротерапевтичних апаратах здійснюється різними генераторами, що мають реактивні елементи. Старіння таких елементів і вплив на них зовнішнього середовища призводить до нестабільності параметрів формованого сигналу. В роботі на теоретичному рівні показана можливість створення за допомогою засобів мікропроцесорної техніки універсального низькочастотного генератора сигналів для різних методів електротерапії


Ключові слова


електротерапія; лікувальний ефект; генератор електротерапевтичних сигналів; модуляція; керуючий вплив; мікроконтролер; синусоїдальні модульовані струми

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Livenson, A. R. Elektromeditsinskaya apparatura [Electromedical equipment], Moskwa, Meditsina, 1981, 344.

Bogolyubov, V. M., Ponomarenko, G. N. Obschaya fizioterapiya[General physiotherapy], Moskwa, Meditsina, 1999, 432.

Ulaschik, V. S., Lukomskiy, I. V. Obschaya fizioterapiya, [General physiotherapy], Minsk, Interpresservis, Knizhnyiy dom, 2003, 512.

Klinicheskaya fizioterapiya [Clinical physiotherapy] / Pod red. V.V. Orzhesh-kovskogo, Kyiv, Zdorov’ya, 1984, 448.

Folkenberri, L. Primenenio operatsionnyih usiliteley i lineynyih IS. [The use of operational amplifiers and linear IC], Moskwa, Mir, 1985, 572.

Tittse, U., Shenk, K. Poluprovodnikovaya shemotehnika [Semiconductor circuitry], Moskwa, Mir, 1982, 512.

Kipenski, A. V., Korol, E. I. Modulyatsiya parametrov fizioterapevticheskih vozdeystviy [Modulation of parameters of physiotherapeutic effects] // Materiali I mizhnarodn. nauk.-tehn. konf. «Aktualni problemi avtomatiki ta priladobuduvannya» ["Actual problems of automation are that of fusion"], KharkIv, FOP Mezina V., 2017, 53-54.

Apparat dlya nizkochastotnoy terapii ANET-50 M. Available at: https://prom.ua/p39156635-apparat-dlya-nizkochastotnoj.html.

Baskakov, S. I. Radiotehnicheskie tsepi i signalyi [Radio circuits and signals], Moskwa, Vyisshaya shkola, 1988, 448.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Ливенсон, А. Р. Электромедицинская аппаратура / А. Р. Ливенсон. – Москва: Медицина, 1981. – 344 с.
  2. Боголюбов, В. М. Общая физиотерапия / В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко. – Москва: Медицина, 1999. – 432 с.
  3. Улащик, В. С. Общая физиотерапия / В. С. Улащик, И. В. Лукомский – Минск: Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. – 512 с.
  4. Клиническая физиотерапия / под ред. В. В. Оржешковского. – Киев: Здоров‘я, 1984. – 448 с.
  5. Фолкенберри, Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС. Пер. с англ. Л. Фолкенберри. – Москва: Мир, 1985. – 572 с.
  6. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – Москва: Мир, 1982. – 512 с.
  7. Кипенский, А. В. Модуляция параметров физиотерапевтических воздействий / А. В. Кипенский, Е. И. Король // Матеріали І міжнародн. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». – Харків. – 2017. – С. 53-54.
  8. Аппарат для низкочастотной терапии АНЭТ-50 М. URL: https://prom.ua/p39156635-apparat-dlya-nizkochastotnoj. html.
  9. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы / С. И. Баскаков. – Москва: Высшая школа, 1988. – 448 с.