Вплив електроіскрових розрядів на властивості та якісні показники сокостружкової суміші

Автор(и)

  • Yurii Dashkovskyi Національний університет харчових технологій
  • Andrii Marynin Національний університет харчових технологій
  • Zhanna Prokhorenko Національний університет харчових технологій
  • Anatoliy Ukrainets Національний університет харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.32

Ключові слова:

електрогідравлічне оброблення (ЕГО), дифузійний сік, цукровий буряк, контамінуюча міклофлора

Анотація

На сьогоднішній день в харчовій і переробній промисловості все більше знаходять застосування електрофізичні методи обробки харчових продуктів і напівпродуктів, одним з яких є електрогідравлічна обробка (ЕГО).

В Проблемній науково-дослідній лабораторії Національного університету харчових технологій були проведені експериментальні дослідження з метою вивчення дії впливу електрогідравлічного оброблення (ЕГО) на якісні показники сокостружкової суміші. Дослідження проводилися з використанням експериментальної установки, розроблену фахівцями НУХТ. Підчас дослідження було встановлено ефект підвищення чистоти дифузійного соку, підвищення ступеню плазмолізу клітин цукрового буряку порівняно з контролем.  З’ясовано, що при зростанні кількості розрядів до 7…10 зменшується життєдіяльність мікроорганізмів в межах 71…87% порівняно з контролем, при чому чутливими до знезаражуючої дії електрогідравлічного ефекту виявилися вегетативні клітини бактерій, дріжджів, міцеліальних грибів, наслідком чого є зменшення втрат цукрози.

Посилання

Vasyliv, V. P., Hulyi, I. S., Ukrainets, A. I. Doslidzhennia vplyvu elektroiskrovykh rozriadiv na vlastyvosti sokiv tsukrovoho vyrobnytstva. Kharchova promyslovist, 2001, 1(46), 41 – 43.

Sviatnenko, R. S., Marynin, A. I., Kochubei-Lytvynenko, O. V. Vyvchennia vplyvu elektrofizychnykh metodiv obrobky na mikrobiolohichni pokaznyky kharchovykh produktiv. Tekhnika, enerhetyka, transport APK, 2017, 1(96), 125–130.

Sviatnenko, R. S., Marynin, A. I., Kochubei-Lytvynenko, O. V., Boiko, M. I. Doslidzhennia vplyvu impulsnykh elektromahnitnykh poliv na orhanoleptychni pokaznyky nezbyranoho moloka. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni SZ Gzhytskoho, 2017, 19, 75, 157-160.

Sviatnenko, R. S., Marynin, A. I., Kochubei-Lytvynenko, O. V., Zakharevych, V. B. Vlyianye ympulsnoho эlektromahnytnoho polia na zhyznesposobnost Escherichia coli v modelnom rastvore molochnoi sыvorotky. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni SZ Gzhytskoho, 2016, 18, 2-3 (68), 92.

Sviatnenko, R. S., Marynin, A. I., Ukrainets, A. I., Kochubei-Lytvynenko, O. V. Vplyv impulsnoho elektromahnytnoho polia na zhyttiezdatnist Escherichia Coli v modelnomu rozchyni vody. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK, 2016, 252, 185-191.

Meneses, N., Saldana, G., Jaeger, H., Raso, J., Alvarez, I., Cebrian, G. Modelling of polyphenoloxidase inactivation by pulsed electric fields considering coupled effects of temperature and electric field. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2013, 20, 126 – 132, doi: 10.1016j.ifset.2012.12.009.

Tiwari, B. K., O'Donnell, C. P., Cullen, P. J. Effect of nonthermal processing technologies on the anthocyanin content of fruit juices. Trends in Food Science and Technology, 2009, 20, 137 – 145, doi: 10.1016j.tifs.2009.01.058.

Fojt, L., Strasák, L., Vetterl, V. Effect of electromagnetic fields on the denitrification activity of Paracoccus denitrificans. Bioelectrochemistry, 2007, 70(1), 91 – 95, doi: 10.1016j.bioelechem.2006.03.023.

Wouters, P. І., Raso Alvarez, I. Critical factors determining inactivation kinetics by pulsed electric field food processing. Trends Food Sci. Technol., 2001, 12, 112–121, doi: 10.1016S0924-2244(01)00067-X.

Bendicho, S., Barbosa-Canovas, G.V., Martin, O. Reduction of protease activity in simulated milk ultrafiltrate by continuous flow high intensity pulsed electric field treatments. Food Sci., 2003, 68, 952 – 957, doi: 10.3168jds.S0022-0302(03)73649-2.

Sviatnenko, R. S., Kochubei-Lytvynenko, O. V., Marynin, A. I. Vplyv impulsnykh elektrychnykh poliv na sklad i vlastyvosti nezbyranoho moloka. Naukovi pratsi «NUKhT, 2016, 22, 4, 246.

Ushakov, V. Ya. Impulsnyiy elektricheskiy proboy zhidkostey. Tomsk: izd. Tomskogo un-ta, 1975, 256 s.

Do pytannia elektrohidravlichnoho obroblenia syrovyny roslynnoho pokhodzhennia / A. I. Marynin, V. V. Olishevskyi, V. P. Vasyliv [ta in.]. Suchasni tekhnolohii khimichnykh ta kharchovykh vyrobnytstv: I vseukrainska konferentsiia studentiv ta aspirantiv, 26–29 travnia 2008, Dnipropetrovsk: tezy dopovidei, Dnipropetrovsk, 2008, S. 23.

Gulyiy, G. A., Malyushevskiy, P. P. Vyisokovoltnyiy elektricheskiy razryad v silovyih impulsnyih sistemah. K.: Naukova dumka, 1977, 174 s.

Vasyliv, V. P. Rozroblennia ta zastosuvannia sposobu elektrohidravlichnoi intensyfikatsii protsesiv kharchovykh vyrobnytstv: Avtoref. kand. ... tekhn. nauk: spets. 05.18.12 V.P. Vasyliv; Nats. un–t. kharch. tekhnolohii K.: NUKhT, 2005, 20 s.

Arhipovich, N. A. Obschaya tehnologiya saharistyih veschestv. K.: Vyischa shkola, 1970, 519.

Generator impulsnyih tokov 50 – 514С УХЛ4 Pasport ATKI 435311.089 – 03 PS. Proektno-konstruktorskoe byuro elektrogidravliki AN USSR. Nikolaev: – 1987.

Vasyliv, V. P. Rozroblennia ta zastosuvannia sposobu elektrohidravlichnoi intensyfikatsii protsesiv kharchovykh vyrobnytstv: Avtoref. kand. ... tekhn. nauk: spets. 05.18.12 V.P. Vasyliv; Nats. un–t. kharch. tekhnolohii K.: NUKhT, 2005, 20 s.

Rogov, I. A., Gorbatov, A. V. Fizicheskie metodyi obrabotki pischevyih produktov. M.: Pischevaya promyishlennost, 1974, 584 s.

Vliyanie elektrogidravlicheskogo effekta na plazmoliz struzhki saharnoy sveklyi / A. I. Marinin, A. I. Ukrainets, Yu. A. Dashkovskiy [i dr.]. Impulsnyie protsessyi v mehanike sploshnyih sred: Materialyi VII Mezhdunarodnoy nauchnoy shkolyi-seminara, 21–25 avgusta, 2007, Nikolaev: tezisyi dokl, N., 2007, 154–156.

Intensyfikatsiia protsesu plazmolizu buriakovoi struzhky za dopomohoiu elektrohidravlichnoho efektu / A. I. Marynin, A. I. Ukrainets, Yu. O. Dashkovskyi [ta in.]. Aktualni problemy kharchuvannia: tekhnolohiia ta obladnannia, orhanizatsiia i ekonomika: V mizhnar. nauk.-tekhn. konf., 12–14 veresnia 2007 r., Sviatohirsk: tezy dop, D., 2007, 28–29.

Doslidzhennia vplyvu elektrychnykh rozriadiv ta temperatury ekstrahuvannia na yakisni pokaznyky dyfuziinoho soku / A. I. Marynin, A. I. Ukrainets, Yu. O. Dashkovskyi [ta in.]. Aktualni problemy kharchuvannia: tekhnolohiia ta obladnannia, orhanizatsiia i ekonomika: mizhnar. nauk.-tekhn. konf., 2009, Sviatohirsk: tezy dop, D., 2009, 37–39.

##submission.downloads##

Як цитувати

Dashkovskyi, Y., Marynin, A., Prokhorenko, Z., & Ukrainets, A. (2018). Вплив електроіскрових розрядів на властивості та якісні показники сокостружкової суміші. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, 2(26(1302), 55–60. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.32

Номер

Розділ

Хімічні та харчові технології, екологія