Том 2 № 26(1302) (2018): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"

Опубліковано: 2018-09-16

Весь випуск

Хімічні та харчові технології, екологія

Cучасні технології приладобудування