DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.09

Компактність динамічної моделі розвитку проектного управління як міра його ефективності

Iraida Stanovska

Анотація


Ефективність виробництва, в тому числі, проектного менеджменту у великій мірі залежить від компактності елементарних робіт які виконуються: вони повинні починатися і закінчуватися таким чином, щоб на протязі всього проекту не створювалося та не залишалося «чорних плям» – бездіяльність спеціалізованих груп та окремих виконавців, простоювання обладнання та одиниць транспорту, зберігання матеріальних ресурсів, які наразі не використовуються, запаси зайвих грошей на рахунках, які знадобляться значно пізніше, тощо. Метою роботи було підвищення ефективності проектного та технологічного управління за рахунок розробки та імплементації нового методу оцінювання останньої шляхом оцінювання компактності заповнення параметрами елементів проектної діяльності загального об’єму проекту. Для розрахунку значення компактності потрібна таблична інформація про значення усіх параметрів проекту на границях ітерацій вздовж напрямку розширення проектного менеджменту. Далі інформація розбивається на окремі канали (за кількістю параметрів проектного менеджменту, що враховуються системою оцінки).  В кожному каналі інформація  відомими методами апроксимується в багатовимірний інтеграл, далі – в степеневий многочлен. Застосовуючи до многочлена багатовимірні перерізи на границях ітерацій, отримуємо множину перетинів, які містять «чорні плями» в тих місцях, де проектна діяльність з деяких причин не провадиться. Розраховуючи співвідношення суми площин «чорних плям» до суми площин перетинів, отримуємо коефіцієнт компактності робіт. Виконано комп’ютерну симуляцію проектної діяльності. Показано, як контроль компактність процесу дозволяє зменшити час та кошторис проекту. Коефіцієнт компактності може використовуватися при плануванні проектних робіт для порівняння та вибору варіантів, а також при корегуванні проектного управління. В приватному акціонерному товаристві «Одескабель» були проведені випробування системи підтримки рішень в проактивному управлінні реконструкцією виробництва «REPROD» (Reconstruction of Production projects) при плануванні та управлінні проектом розвитку складних систем  із позитивним економічним ефектом.


Ключові слова


компактність динамічної моделі; розширення проектного управління; інтерпретація поліномом; міра ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A. Osnovy individual'nykh kompetentsiy dlya Upravleniya Proyektami, Programmami i Portfelyami. Upravleniye proyektami. Kiev, Sammit-Kniga, 2017, 1, 178.

Anderson, D. Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology Business. Blue Hole Press, 2010, 278.

Kolesnikova, K. V. Rozvitok teoriyi proektnogo upravlinnya: Obgruntuvannya zakonu iniciaciyi proektiv [Development of the theory of project management: Substantiation of the law of initiation of projects] Upravlinnya rozvitkom skladnih system [Managing the development of complex systems], 2014, 17, 24-30.

Iniciaciya proektu [Initiation of the project]. Available at: https://helpiks.org/1-117209.html (02.04.2019).

Savelyeva, O. S., Stanovska, I. I., Bibik, T. V., Berezovska, K. I. Upravlinnya prohramoyu suprovodzhennya system avariynoho zakhystu AES [Management of the program of maintenance of emergency protection systems of the NPP]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information technology [East European Journal of Advanced Technology. Management processes], 2016, 2/3 (80), 49-56, doi: 10.15587/1729-4061.2016.65641.

Saveleva, O. S., Stanovskaya, I. I., Toropenko, A. V., Shedrov, I. N., Berezovskaya, E. I. Razrabotka termodinamicheskoy kriterial'noy podderzhki kognitivnykh modeley perenosa v upravlenii proyektami i programmami [Development of thermodynamic criterial support for cognitive transfer models in project and program management]. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. Informatsionnyye tekhnologii [East European Journal of Advanced Technology. Information Technology], Khar'kov, 2015, 6/3(78), 53-59, doi: 10.15587/1729-4061.2015.55714.

Oleh, T. M., Oborskaya, A. G., Kolesnikova, E. V. Metodyi otsenki proektov i program [Project and program evaluation methods]. Trudyi Odesckogo politehnicheskogo universitetata [Proceedings of the Odessa Polytechnic University], 2012, 2 (39), 213-220.

Gogunskiy, V. D., Rudenko, S. V. Osnovnyie zakonyi proektnogo menedzhmenta. IV mizhnarodna konferenciya «Upravlinnya proektami: stan ta perspektivi». Mikolayiv: NUK, 2008, 37-40.

Bushuyev, S. D., Sochnev, S. V. Entropy measurement as a project control tool. International journal of project management, 1999, 17, 6, 343-350.

Stanovska, I. I., Kolesnikova, K. V. Stratification of individual competencies for the purpose of constructing dynamic morphological models of project management. Bulletin of the National Technical University "KhPI", 2019, 1 (1326), 30-36, doi: 10.20998/2413-3000.2019.1326.5.

Fazovaya trayektoriya [Phase trajectory]. Available at: http://femto.com.ua/articles/part_2/4260.html.

Kvyetnij, R. N., Bojko, O. R., Stepova, T. O. Bagatovimirna polinomialna aproksimaciya zalezhnostej zadanih masivami intervalnih danih za metodom najmenshih kvadrativ.Visnik Vinnickogo politehnichnogo institute, 2011, 3, 103-106.

Kurs differencialnogo i integralnogo ischisleniya [Course of differential and integral calculus]. T. 3, gl. XVIII, Trojnye i mnogokratne integraly, 388-389. Availible at: http://edu.alnam.ru/book_f_math3.php?id=131.

Sharyj, S. P. Intervalnye algebraicheskie zadachi [Interval Algebraic Problems]. Novosibirsk: XYZ, 2005, 680.

Troickij, E. V. Differencialnaya geometriya i topologiya [Differential geometry and topology]. M.: MGU, 2003, 52.

Sadyhov, R. H., Dudkin, A. A. Obrabotka izobrazhenij i identifikaciya obektov v sistemah tehnicheskogo zreniya [Image processing and identification of objects in vision systems]. Shtuchnij intelekt [Artificial Intelligence], 2006, 3, 694-703.

Stanovskyi, An., Schmaraev, O., Prokopovich, I., Shvets, P., Bondarenko, V. Methods of converting multidimensional measuring information to a number by means of differential equations in partial derivatives. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Information technology, 2015, 4/4(74), 56-62. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47581.

Nesterenko, S., Stanovskyi, An., Toropenko, A., Shvets, P. Transformation of the structure of complex technical systems with partially unusable elements to the visual image. Vostochno-yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy. Informatsionnyye tekhnologii [East European Journal of Advanced Technology. Information Technology]. Kharkov, 2015, 5/3 (77), 30-35, doi: 10.15587/1729-4061.2015.51186.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бушуев, С. Д. Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями. Том 1. Управление проектами / С. Д. Бушуев, Д. А. Бушуев. – К.: Саммит-Книга, 2017. – 178 с.
 2. Anderson, D. Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology Business. – Blue Hole Press, 2010. – 278p.
 3. Колеснікова, К. В. Розвиток теорії проектного управління: Обґрунтування закону ініціації проектів / К. В. Колеснікова // Управління розвитком складних систем. 2014. – 17. – С. 24-30.
 4. Ініціація проекту. URL: https://helpiks.org/1-117209.html (дата звернення 02.04.2019).
 5. Савельєва, О. С. Управління програмою супроводження систем аварійного захисту АЕС / О. С. Савельєва, І. І. Становська, Е. В. Бібік, К. І. Березовська // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Процессы управления. – Харьков. – 2016. – № 2/3 (80). – С. 49-56. – doi: 10.15587/1729-4061.2016.65641.
 6. Савельева, О. С. Разработка термодинамической критериальной поддержки когнитивных моделей переноса в управлении проектами и программами / О. С. Савельева, И. И. Становская, А. В. Торопенко, И. Н. Щедров, Е. И. Березовская // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Информационные технологии. – Харьков. – 2015. – № 6/3(78). – С. 53-59. –doi: 10.15587/1729-4061.2015.55714.
 7. Олех, Т. М. Методы оценки проектов и программ / Т. М. Олех, А. Г. Оборская, Е. В. Колесникова // Труды Одесcкого политехнического университета. – 2012. – Вып. 2(39). – С. 213-220.
 8. Гогунский, В. Д. Основные законы проектного менеджмента / В. Д. Гогунский, С. В. Руденко // IV міжнародна конференція «Управління проектами: стан та перспективи». – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 37-40.
 9. Bushuyev, S. D. Entropy measurement as a project control tool / S. D. Bushuyev, S. V Sochnev // International journal of project management. – 1999. – 17. – №. 6. – P. 343-350.
 10. Становська, І. І. Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління / І. І. Становська, К. В. Колеснікова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2019. – № 1 (1326). – С. 30-36. – doi: 10.20998/2413-3000.2019.1326.5.
 11. Фазовая траектория. URL: http://femto.com.ua/ articles/part_2/4260.html (дата обращения 31.03.2019).
 12. Квєтний, Р. Н. Багатовимірна поліноміальна апроксимація залежностей заданих масивами інтервальних даних за методом найменших квадратів / Р. Н. Квєтний, О. Р. Бойко, Т. О. Степова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 3. – С. 103-106.
 13. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 3. Гл. XVIII. Тройные и многократне интегралы. – С. 388-389. URL: http://edu.alnam.ru/ book_f_math3.php?id=131 (дата обращения 31.03.2019).
 14. Шарый, С. П. Интервальные алгебраические задачи / С. П. Шарый. – Новосибирск: XYZ, 2005. – 680 с.
 15. Троицкий, Е. В. Дифференциальная геометрия и топология / Е. В. Троицкий. – М.: МГУ, 2003. – 52 с.
 16. Садыхов, Р. Х. Обработка изображений и идентификация объектов в системах технического зрения / Р. Х. Садыхов, А. А. Дудкин // Штучний інтелект. – 2006. – № 3. – С. 694 – 703.
 17. Stanovskyi, An. Methods of converting multidimensional measuring information to a number by means of differential equations in partial derivatives / An. Stanovskyi, O. Schmaraev, I. Prokopovich, P. Shvets, V. Bondarenko // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Информационные технологии. – Харьков. – 2015. – № 4/4(74). – С. 56-62. – doi: 10.15587/1729-4061.2015.47581.
 18. Nesterenko, S. Transformation of the structure of complex technical systems with partially unusable elements to the visual image / S. Nesterenko, An. Stanovskyi, A. Toropenko, P. Shvets // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Информационные технологии. – Харьков. – 2015. – № 5/3 (77). – С. 30-35. – doi: 10.15587/1729-4061.2015.51186.