№ 10(1335) (2019): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2019-05-31

Весь випуск

Інформаційні технології та системи управління