DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2019.10.13

Очищення стічних вод забійного цеху птахофабрики коагуляцією

Konstantyn Makhlay, Musii Tseitlin, Valentina Raiko

Анотація


Для очищення стічних вод харчових підприємств, зокрема мясопереробних, широке поширення набула напірна флотація. Даний метод очищення досить надійний і ефективний особливо в поєднанні з попередньою коагуляцією. Запорукою високої ефективності роботи фізико-хімічної очистки є як налагодження гідравлічного режиму роботи флотатора, так і підбір найбільш підходящих реагентів, їх доз й умов середовища для їх застосування. Однак ця задача ускладнюється через високу несхожості стоків різних підприємств між собою, і, найчастіше, технологічні параметри роботи цього вузла не можуть бути зпрогнозовані. У статті вивчені закономірності перебігу коагуляції стічних вод м'ясопереробного підприємства з застосуванням трьох типів коагулянтів: хлорне залізо, сірчанокисле залізо, поліоксихлорид алюмінію. В якості дослідження були прийняті стічні води діючого підприємства з переробки м'яса індички. Підприємство спеціалізується на виготовленні м’яса індички й м’ясних напівфабрикатів. Поступаючі стоки утворюються при забої, мийці і патранні птиці, а також мийці обладнання й прибиранні приміщєнь і містять велику кількість забруднень таких як: кров, перо, канига. Дослідження проводилися в два етапи. На першому етапі експериментально були визначені закономірності перебігу коагуляції в широкому діапазоні pH середовища і отримані графіки, що відображають залежність ефективності очищення за завислими речовинами і кольоровості від pH середовища. Потім, на другому етапі віпробовувань, були досліджені залежності ефективності очищення від дози коагулянту. В результаті проведених досліджень визначені найбільш сприятливі умови для проведення коагуляції і раціональні дози коагулянтів. При застосуванні сірчанокислого заліза найбільш сприятливим є pH = 5 ÷ 6, а доза 30 мг/л, хлорного заліза pH = 5 ÷ 6, доза 40 мг/л, а для поліоксихлориду алюмінію pH склав 5,5 ÷ 7, а доза коагулянту 60 мг/л. Важливою складовою ефективного очищення стоків на флотаторе є правильний підбір типу коагулянту, його дози і pH середовища для проведення коагуляції.


Ключові слова


коагулянт; поріг коагуляції; хлорне залізо; сірчанокисле залізо; стічні води птахофабрики; локальна очистка; технологічний режим; доза коагулянту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Menshutin, U. A., Potanina, V. A., Kerin, A. S., Bogateev, I.A., Fomicheva, U. V., Sakhno, A. P., Kerin, K. A. Modernizatsiya tekhnologii ochistki zhirosoderzha-shchikh stochnykh vod [Wastewater treatment technology modernization of fat-containing wastewater]. Pticevodchrstvo [Poultry farming], 2010, 2, 41-44.

Nacheva, P., Pantoja, M., Serrano, E. Treatment of slaughterhouse wastewater in upflow anaerobic sludge blanket reactor. Water Science & Technology, 2011, 63(5), 878 – 885, doi: 10.2166/wst.2011.265.

Bustillo-Lecompte, C., Mehrvar, M., Quiñones-Bolaños, E. Combined Anaerobic – Aerobic and UV/H2O2 Processes for the Treatment of Synthetic Slaughterhouse Wastewater. Journal of Environmental Science and Health, 2013, 48, 1122 – 1135.

Sugito, D. K. The effect of BOD remove influent to remove pollutant load in waste water of chicken slaughterhose. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016, 11, 3519 – 3524, doi: 10.1080/10934529.2013.774662.

Dabhi, M. Physicochemical treatment of dairy plant wastewater using ferrous sulfate and ferric chloride coagulants. International Journal of Basic and Applied Chemical Sciences, 2013, 4(3), 9 – 14.

Harzanov, A. L., Lysytsin, A. B., Horbunova, N. A., Sytnykova, O. Y., Hyro, T. M. Effektivnye tekhnologii ochistki stochnykh vod pri uboe skota i ptitsy [Effective wastewater treatment technologies for treatment wastewater from cattle and poultry slaughterhouse]. Zhurnal Myasnaya produktsiya [Journal Meat Industry], 2016, 11, 28 – 30.

Dassey, A. J., Chandra, S. Evaluating coagulation pretreatment on poultry processing wastewater for dissolved air flotation. Journal of environmental science and health, 2012, doi:10.1080/10934529.2012.695946.

Boughou, N., Majdy, I., Cherkaoui, E., Khamar, M., Nounah, A. (2018). Effect of pH and time on the treatment by coagulation from slaughterhouse of the city of Rabat. MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018, 149, 020091, doi: 10.1051/matecconf/201814902091.

Loloei, M., Alidadi1, H., Nekonam, G., Kor, Y. Study of the coagulation process in wastewater treatment of dairy industries. International Journal of Environmental Health Engineering, 2014, 3, 1, 12, doi: 10.4103/2277-9183.132684.

Makhlay, K., Tseitlin, M., Raiko, V. A study of wastewater treatment conditions for the poultry meat processing enterprise. Eastern-European journal of enterprise technologies, 2018, 3/10 (93), 15-20, doi: 10.15587/1729-4061.2018.131122.

Spiridonova, L. G. Otrabotka rezhimov ochistki stochnykh vod ptitse-fabriki po pererabotke myasa indeek [Debugging technological regime of wastewater tretment for turkey meat processing plant]. Vestnik SGASU Gradostroitelstvo i arkhitektura, [Messenger of SSUACE (Samara State University of Architecture and Civil Engineering) town planning and architecture]. 2013, 4, 70 – 74.

Ahmad, M., Tariq, M., Shafiq, T., Nasir, A. Coagulation/adsorption combined treatment of slaughterhouse wastewater. Desalination and Water Treatment, 2009, 12, 270 – 275, doi: 10.5004/dwt.2009.952.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Меньшутин, Ю. А. Модернизация технологии очистки жиросодержащих сточных вод / Ю. А. Меншутин, В. А. Потанина, А. С. Керин, И. А. Богатеев, Е. В. Фомичева, А. П. Сахно, К. А. Керин //Птицеводство. – 2010. – №. 9. – С. 41-44.
 2. Nacheva, P. M. Treatment of slaughterhouse wastewater in upflow anaerobic sludge blanket reactorP. M. Nacheva et al. Treatment of slaughterhouse wastewater in upflow anaerobic sludge blanket reactor / P. M. Nacheva, M. R. Pantoja, E. A. Serrano // Water science and Technology. – 2011. – Т. 63. – №. 5. – P. 877-884. – doi: 10.2166/wst.2011.265.
 3. Bustillo-Lecompte, C. F. Combined anaerobic-aerobic and UV/H2O2 processes for the treatment of synthetic slaughterhouse wastewater / C. F. Bustillo-Lecompte, M. Mehrvar, E. Quiñones-Bolaños // Journal of Environmental Science and Health, Part A. – 2013. – 48. – 9. – P. 1122-1135.
 4. Sugito, D. K. The effect of BOD remove influent to remove pollutant load in waste water of chicken slaughterhose / D. K. Sugito // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2016. – №11. – P. 3519 – 3524. – doi: 10.1080/10934529.2013.774662.
 5. Dabhi, Y. M. Physicochemical Treatment of Dairy Plant Wastewater Using Ferrous Sulfate and Ferric Chloride Coagulants / Y. M. Dabhi // International Journal of Basic and Applied Chemical. – 2013. – P. 9-14.
 6. Гарзанов, А. Л. Эффективные технологии очистки сточных вод при убое скота и птицы / А. Л. Гарзанов, А. Б. Лисицын, Н. А. Горбунова, О. И. Ситникова, Т. М. Гиро // Журнал Мясная продукция. – 2016. – №11. – С. 28 – 30.
 7. Dassey, A. J. Evaluating coagulation pretreatment on poultry processing wastewater for dissolved air flotation / A. J. Dassey, S. Chandra // Journal of environmental science and health. – 2012. - doi: 10.1080/10934529.2012.695946.
 8. Boughou, N. Effect of pH and time on the treatment by coagulation from slaughterhouse of the city of Rabat / N. Boughou, I. Majdy, E. Cherkaoui, M. Khamar, A. Nounah // MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – 149. – P. 02091. – doi: 10.1051/matecconf/201814902091.
 9. Loloei, M. Study of the coagulation process in wastewater treatment of dairy industries / M. Loloei, H. Alidadi1, G. Nekonam, Y. Kor // International Journal of Environmental Health Engineering. – 2014. – 3. – 1. – P. 12. - doi: 10.4103/2277-9183.132684.
 10. Makhlay, K. A study of wastewater treatment conditions for the poultry meat processing enterprise / K. Makhlay, M. Tseitlin, V. Raiko // Eastern-European journal of enterprise technologies - PC “TECHNOLOGY CENTER”. – 2018. – 3/10 (93). – P. 15-20. - doi: 10.15587/1729-4061.2018.131122.
 11. Спиридонова, Л. Г. Отработка режимов очистки сточных вод птицефабрики по переработке мяса индеек / Л. Г. Спиридонова // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. – 2013. – S4. – С. 70-74.
 12. Mahtab, A. Coagulation/adsorption combined treatment of slaughterhouse wastewater / M. Ahmad, M. Tariq, T. Shafiq, A. Nasir // Desalination and Water Treatment. – 2009. – 12. – 1-3. – P. 270-275. – doi: 10.5004/dwt.2009.952.