Забезпечення енергозбереження при використанні установок на біопаливі

Автор(и)

  • Iryna Pantielieieva Українська інженерно-педагогічна академія, Україна
  • Nataliia Shmatko Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Alyona Glushko Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.02.05

Ключові слова:

біомаса, біопаливо, електрична енергія, енергозберігаючі технології, газотурбінна установка, електропостачання споживачів

Анотація

У всьому світі та в Україні, зокрема, все гостріше постає питання нестачі енергоресурсів, їх дорожнечі, а також забруднення навколишнього середовища шкідливими відходами виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Екологи серйозно хвилюються за стан нашої планети при подальшому використанні традиційних джерел енергії. У ситуації, що склалася, на перше місце виходить спосіб отримання енергії за допомогою нетрадиційних і поновлюваних джерел, до яких відноситься і біопаливо.Загальна кількість біологічної сировини в світі значно перевищує запаси класичного органічного палива. Тому стратегія розвитку енергокомплексів багатьох країн світу пов'язана з використанням відновлюваних джерел енергії. Сировиною для виробництва біопалива може бути будь-який вид біологічного матеріалу. У статті проаналізовано можливі види біомаси, приведена класифікація цих видів з точки зору отримання біопалива. Сьогодні обсяг енергії споживаної біомаси складає близько 50 ЕДж в світі і становить близько 10-15% світового споживання первинної енергії. Для використання біоенергетичного потенціалу в довгостроковій перспективі зусилля повинні бути спрямовані на підвищення рівня виходу біомаси та модернізацію сільського господарства, пряме збільшення глобального виробництва продуктів харчування, а значить, і ресурсів для біомаси. Існує багато шляхів перетворення вихідної біомаси в кінцевий продукт у вигляді енергії. Кілька технологій були розроблені та адаптовані, виходячи з різної фізичної природи і хімічного складу вихідної сировини і виду енергії (тепло, енергетика, паливо для транспорту). У статті також розглянуто можливі способи виробництва біопалива і деякі установки для отримання теплової та електричної енергій. Для більш ефективного використання енергії з біомаси сучасні великомасштабні теплові рішення часто поєднуються з виробництвом тепла та електроенергії - когенерації. З цієї позиції розглянуті парогазові установки, в яких встановлюються котли з топками з киплячим шаром. Дуже актуально використання газотурбінних установок на біопаливі, які можуть використовуватися для виробництва ел

Посилання

Korobko B., Zhovnir M. Kontseptsiya ta osnovni zavdannya haluzevoyi prohramy vprovadzhennya novykh ta ponovlyuvanykh dzherel enerhiyi. Enerhetyka ta elektryfikatsiya, 1999, № 7, P. 33-41.

Alʹternatyvnaya énerhetyka. Available at: https://www.alterenergy.info/ (accessed: 13.05.2020).

Yntellektualʹnaya sobstvennostʹ v Ukrayne. Available at: https://zet.in.ua/ (accessed: 13.05.2020).

Zapasy` vugillya na skladax TES ta TECz (ty`s.tonn). Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/ publish/article?art_id=245398672&cat_id=245395735 (accessed: 20.05.2020).

Zakon Ukrayiny pro enerhozberezhennya: № 74. Zakony Ukrayiny, 1997, 7, P. 281-291.

Mazurenko A. S., Denysova A. E., Klymchuk A. A., Nho Mynʹ Khyeu, Kotov P. A. Ékserhetycheskye kharakterystyky byohazovykh énerhoustanovok. Énerhosberehayushchye tekhnolohyy y oborudovanye. Vostochno-evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, 2014, № 1/8 (67), P. 7-12.

Oliynyk Yu. S. Vykorystannya sonyachnykh batarey u suchasnykh umovakh. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2018, № 29(68), №2, P. 220-224.

Panteleeva Y. V. Sostoyanye razvytyya énerhetyky na osnove byotekhnolohyy. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya «Tekhnichni nauky», 2018, 29 (68), №1, P. 85-90.

Chernoivanova H. S., Shmatʹko N. M. Formy orhanizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti u rynkovykh umovakh Ukrayiny. Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KHPI»: zb. nauk. pr. Tem at. vyp.: Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva. Kharkiv: NTU «KHPI», 2010, No 8, P. 191–198.

Shmatko N. The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodology. Nauka i Studia, 2018, № 14 (194), P. 3-13.

Hyutt A. Myny-drova na éksport y ne tolʹko. Byoénerhetyka, 2007, № 1, P. 55-57.

Pantielieieva I., Shmatko N., Glushko A. Alternative energy: some issues of generating energy from biofuels. Con actas de la conferencia internacional científica y práctica «Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial» 24 de abril de 2020. Barcelona, España, 2020, P. 15-17, doi: 10.36074/24.04.2020.v2.04.

Glushko A. Researching of welded steam pipe joints operated for a long time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, V. 6, 1(84), P. 14–20, doi: 10.15587/1729-4061.2016.85852.

Smorodyn H. S. Analyz yspolʹzovanyya byotoplyva pry proyzvodstve élektrycheskoy énerhyy. Molodoy uchenyy, 2016, № 20(124), P. 199-202.

Budanov P., Brovko K., Cherniuk A., Pantielieieva I., Oliynyk Yu., Shmatko N., Vasyuchenko P. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters. Eastern-european journal of enterprise technologies, 2018, 5/5(95), P. 20–28, doi: 10.15587/1729-4061.2018.144925.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pantielieieva, I., Shmatko, N., & Glushko, A. (2020). Забезпечення енергозбереження при використанні установок на біопаливі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (2(4), 38–44. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.02.05

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів