DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.02.05

Забезпечення енергозбереження при використанні установок на біопаливі

Iryna Pantielieieva, Nataliia Shmatko, Alyona Glushko

Анотація


У всьому світі та в Україні, зокрема, все гостріше постає питання нестачі енергоресурсів, їх дорожнечі, а також забруднення навколишнього середовища шкідливими відходами виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Екологи серйозно хвилюються за стан нашої планети при подальшому використанні традиційних джерел енергії. У ситуації, що склалася, на перше місце виходить спосіб отримання енергії за допомогою нетрадиційних і поновлюваних джерел, до яких відноситься і біопаливо.Загальна кількість біологічної сировини в світі значно перевищує запаси класичного органічного палива. Тому стратегія розвитку енергокомплексів багатьох країн світу пов'язана з використанням відновлюваних джерел енергії. Сировиною для виробництва біопалива може бути будь-який вид біологічного матеріалу. У статті проаналізовано можливі види біомаси, приведена класифікація цих видів з точки зору отримання біопалива. Сьогодні обсяг енергії споживаної біомаси складає близько 50 ЕДж в світі і становить близько 10-15% світового споживання первинної енергії. Для використання біоенергетичного потенціалу в довгостроковій перспективі зусилля повинні бути спрямовані на підвищення рівня виходу біомаси та модернізацію сільського господарства, пряме збільшення глобального виробництва продуктів харчування, а значить, і ресурсів для біомаси. Існує багато шляхів перетворення вихідної біомаси в кінцевий продукт у вигляді енергії. Кілька технологій були розроблені та адаптовані, виходячи з різної фізичної природи і хімічного складу вихідної сировини і виду енергії (тепло, енергетика, паливо для транспорту). У статті також розглянуто можливі способи виробництва біопалива і деякі установки для отримання теплової та електричної енергій. Для більш ефективного використання енергії з біомаси сучасні великомасштабні теплові рішення часто поєднуються з виробництвом тепла та електроенергії - когенерації. З цієї позиції розглянуті парогазові установки, в яких встановлюються котли з топками з киплячим шаром. Дуже актуально використання газотурбінних установок на біопаливі, які можуть використовуватися для виробництва ел

Ключові слова


біомаса; біопаливо; електрична енергія; енергозберігаючі технології; газотурбінна установка; електропостачання споживачів

Повний текст:

PDF

Посилання


Korobko B., Zhovnir M. Kontseptsiya ta osnovni zavdannya haluzevoyi prohramy vprovadzhennya novykh ta ponovlyuvanykh dzherel enerhiyi. Enerhetyka ta elektryfikatsiya, 1999, № 7, P. 33-41.

Alʹternatyvnaya énerhetyka. Available at: https://www.alterenergy.info/ (accessed: 13.05.2020).

Yntellektualʹnaya sobstvennostʹ v Ukrayne. Available at: https://zet.in.ua/ (accessed: 13.05.2020).

Zapasy` vugillya na skladax TES ta TECz (ty`s.tonn). Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/ publish/article?art_id=245398672&cat_id=245395735 (accessed: 20.05.2020).

Zakon Ukrayiny pro enerhozberezhennya: № 74. Zakony Ukrayiny, 1997, 7, P. 281-291.

Mazurenko A. S., Denysova A. E., Klymchuk A. A., Nho Mynʹ Khyeu, Kotov P. A. Ékserhetycheskye kharakterystyky byohazovykh énerhoustanovok. Énerhosberehayushchye tekhnolohyy y oborudovanye. Vostochno-evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, 2014, № 1/8 (67), P. 7-12.

Oliynyk Yu. S. Vykorystannya sonyachnykh batarey u suchasnykh umovakh. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 2018, № 29(68), №2, P. 220-224.

Panteleeva Y. V. Sostoyanye razvytyya énerhetyky na osnove byotekhnolohyy. Vcheni zapysky Tavriysʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya «Tekhnichni nauky», 2018, 29 (68), №1, P. 85-90.

Chernoivanova H. S., Shmatʹko N. M. Formy orhanizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti u rynkovykh umovakh Ukrayiny. Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KHPI»: zb. nauk. pr. Tem at. vyp.: Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva. Kharkiv: NTU «KHPI», 2010, No 8, P. 191–198.

Shmatko N. The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodology. Nauka i Studia, 2018, № 14 (194), P. 3-13.

Hyutt A. Myny-drova na éksport y ne tolʹko. Byoénerhetyka, 2007, № 1, P. 55-57.

Pantielieieva I., Shmatko N., Glushko A. Alternative energy: some issues of generating energy from biofuels. Con actas de la conferencia internacional científica y práctica «Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial» 24 de abril de 2020. Barcelona, España, 2020, P. 15-17, doi: 10.36074/24.04.2020.v2.04.

Glushko A. Researching of welded steam pipe joints operated for a long time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, V. 6, 1(84), P. 14–20, doi: 10.15587/1729-4061.2016.85852.

Smorodyn H. S. Analyz yspolʹzovanyya byotoplyva pry proyzvodstve élektrycheskoy énerhyy. Molodoy uchenyy, 2016, № 20(124), P. 199-202.

Budanov P., Brovko K., Cherniuk A., Pantielieieva I., Oliynyk Yu., Shmatko N., Vasyuchenko P. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters. Eastern-european journal of enterprise technologies, 2018, 5/5(95), P. 20–28, doi: 10.15587/1729-4061.2018.144925.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Коробко Б., Жовнір М. Концепція та основні завдання галузевої програми впровадження нових та поновлюваних джерел енергії. Енергетика та електрифікація. 1999. № 7. С. 33-41.
 2. Альтернативная энергетика. URL: https://www.alterenergy.info/ (Дата звернення: 13.05.2020).
 3. Интеллектуальная собственность в Украине.  URL: https://zet.in.ua/ (Дата звернення: 13.05.2020).
 4. Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ (тис. тонн). URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245398672&cat_id=245395735 (Дата звернення: 20.05.2020).
 5. Закон України про енергозбереження: № 74. Закони України. 1997. Т7. С. 281-291.
 6. Мазуренко А. С., Денисова А. Е., Климчук А. А., Нго Минь Хиеу, Котов П. А. Эксергетические характеристики биогазовых энергоустановок. «Энергосберегающие технологии и оборудование». Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2014. № 1/8 (67). С. 7-12.
 7. Олійник Ю. С. Використання сонячних батарей у сучасних умовах. Вчені записки Таврійського національного університету. 2018. Вип. № 29(68), №2. С. 220-224.
 8. Интеллектуальная собственность в Украине.  URL: https://zet.in.ua/ (Дата звернення: 13.05.2020).
 9. Черноіванова Г. С., Шматько Н. М. Форми організації інноваційної діяльності у ринкових умовах України. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Тем ат. вип.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». 2010. No 8. С. 191–198.
 10. Shmatko N. The large-scale economic and industrial systems structural and organizational sustainability ensuring through enterprise engineering methodology. Nauka i Studia. 2018. № 14 (194). P. 3-13.
 11. Гютт А. Мини-дрова на экспорт и не только. Биоэнергетика. 2007. № 1. С. 55-57.
 12. Pantielieieva I., Shmatko N., Glushko A. Alternative energy: some issues of generating energy from biofuels. Con actas de la conferencia internacional científica y práctica «Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial» 24 de abril de 2020. Barcelona, España. 2020. Р. 15-17. doi: 10.36074/24.04.2020.v2.04.
 13. Glushko A. Researching of welded steam pipe joints operated for a long time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 6. 1(84). P. 14–20.  doi: 10.15587/1729-4061.2016.85852.
 14. Смородин Г. С. Анализ использования биотоплива при производстве электрической энергии. Молодой ученый. 2016. № 20(124). С. 199-202.
 15. Budanov P., Brovko K., Cherniuk A., Pantielieieva I., Oliynyk Yu., Shmatko N., Vasyuchenko P. Improvement of safety of autonomous electrical installations by implementing a method for calculating the electrolytic grounding electrodes parameters. Eastern-european journal of enterprise technologies. 2018. 5/5(95). P. 20–28. doi: 10.15587/1729-4061.2018.144925.