№ 2(4) (2020): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

NTU "KhPI" Bulletin. Series: New Solutions in Modern Technologies
Опубліковано: 2020-06-07

Весь випуск

Інформаційні технології та системи управління

Електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист

Хімічні та харчові технології, екологія