ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ЛІНІЇ СПЛАВЛЕННЯ НА ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ РІЗНОРІДНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ВІДПУСКУ

Автор(и)

  • Максим Німко ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.03

Ключові слова:

зневуглецьований прошарок, зварні з’єднання, різнорідні сталі, дифузія вуглецю, лінія сплавлення, зона термічного впливу, обчислювальна геометрія

Анотація

Зварні з’єднання різнорідних сталей широко використовуються в різних вузлах контуру пароводяної суміші на теплових та атомних електростанціях. Внаслідок різниці в хімічному потенціалі вуглецю після відпуску та при високотемпературній експлуатації в них відбувається міграція вуглецю через поверхню сплавлення з боку менш легованої сталі в більш леговану сталь. Зневуглецювання в пришовній ділянці зони термічного впливу менш легованої сталі, що виникає внаслідок міграції вуглецю, може призводити до утворення дефектів та послідуючих руйнувань при експлуатації. Помічено, що товщина зневуглецьованого прошарку варіюється в залежності від геометрії лінії сплавлення: після термічної обробки в місцях випуклості більш легованого шва в основний метал товщина прошарку в зоні термічного впливу менша, ніж в місцях увігнутості шва. Для числової оцінки впливу форми лінії сплавлення на інтенсивність зневуглецювання в пришовній зоні було запропоновано використовувати геометричний фактор. Метою роботи було знаходження такої функції для використання в якості геометричного фактору, яка давала б змогу локально оцінити перемінну увігнутість складної кривої (в нашому випадку – лінії сплавлення) з точки поза кривою та виражалася через скалярний параметр. Запропоновано інтегральну функцію ФL(t), що «сканує» лінію сплавлення L з точки t в зоні термічного впливу; отримане числове значення цієї функції для кожної точки t може бути інтерпретоване як порядок зневуглецювання цієї точки при відпуску чи високотемпературній експлуатації при даній геометрії лінії сплавлення L, та може бути використане для побудови скалярного поля порядку зневуглецювання в зоні термічного впливу менш легованої сталі при імплементації цієї функції ФL(t) за допомогою програм комп’ютерного бачення.

Посилання

Di Gianfrancesco A., ed. Materials for Ultra-Supercritical and Advanced Ultra-Supercritical Power Plants. Woodhead Publishing, 2017. 875 p., doi:10.1016/C2014-0-04826-5.

Shibli A., ed. Coal Power Plant Materials and Life Assessment: Developments and Applications. Woodhead Publishing, 2014. 423 p.

DuPont J. N. Microstructural evolution and high temperature failure of ferritic to austenitic dissimilar welds. International Materials Reviews, 2012, Vol. 57, no. 4, pp. 208-234, doi:10.1016/C2013-0-16254-X.

Dak G., Pandey C. A critical review on dissimilar welds joint between martensitic and austenitic steel for power plant application. Journal of Manufacturing Processes, 2020, Vol. 58, pp. 377–406, doi:10.1016/j.jmapro.2020.08.019.

Mayr P., Schlacher C., Siefert J. A., Parker J. D. Microstructural features, mechanical properties and high temperature failures of ferritic to ferritic dissimilar welds. International Materials Reviews, 2018, Vol. 64, no. 1, pp. 1-26, doi:10.1080/09506608.2017.1410943.

DuPont J. N. Microstructural evolution and high temperature failure of ferritic to austenitic dissimilar welds. International Materials Reviews, 2012, Vol. 57, no. 4, pp. 208-234, doi:10.1179/1743280412Y.0000000006.

Falat L., Kepič J., Čiripová L., Ševc P., Dlouhý I. The effects of postweld heat treatment and isothermal aging on T92 steel heat-affected zone mechanical properties of T92/TP316H dissimilar weldments. Journal of Materials Researc, 2016, Vol. 31, no. 10, pp. 1532-1543, doi:10.1557/jmr.2016.134.

Karthick K., Malarvizhi S., Balasubramanian V., Gourav Rao A. Tensile Properties Variation Across the Dissimilar Metal Weld Joint Between Modified 9Cr–1Mo Ferritic Steel and 316LN Stainless Steel at RT and 550 °C. Metallography, Microstructure, and Analysis, 2018, Vol. 7, pp. 209–221, doi:10.1007/s13632-018-0430-9.

Shüller H. J., Hagn L., Woitscheck A. Cracking in the weld region of shaped components in hot steam pipe lines. Materials Investigations. Der Machinenschaden, 1974, no. 47, pp. 1-13.

Brett S. J. Type IIIa cracking in 1/2CrMoV steam pipework systems. Science and Technology of Welding and Joining, 2004, Vol. 9, no. 1, pp. 41-45, doi: 10.1179/136217104225017134.

Lakhtin Yu. M., Leont'eva V. P. Materialovedenie [Material Science]. Moscow, Mashinostroenie, 1990. 528 p.

Ibe O. C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley, 2013. 260 p.

Adkins W. A., Davidson M. G. Ordinary Differential Equations. Springer, 2012. 799 p.

Livshits B. G. Metallografiya [Metallography]. Moscow, Metallurgiya, 1990. 336 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-18

Як цитувати

Німко, М. (2022). ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ЛІНІЇ СПЛАВЛЕННЯ НА ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ РІЗНОРІДНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ВІДПУСКУ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (1(11), 17–22. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2022.01.03

Номер

Розділ

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів