ПРУЖНІСТЬ ТА ВТРАТИ МАСИ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ОГІРКІВ І КАБАЧКІВ

О. П. ПРІСС

Анотація


Досліджено динаміку пружності та природний убуток маси під час зберігання огірків та кабачків за використання теплової обробки антиоксидантними препаратами. Встановлено, що, незважаючи на видові та сортові особливості, теплова обробка гарбузових овочів антиоксидантами вірогідно інгібує процес зниження пружності при зберіганні. Бактерицидно антиоксидантний комплекс на основі хлорофіліпту, іонолу та лецетину зменшує середньодобову втрату маси огірків в 4,4…4,7 рази та кабачків в 3,0…3,5 рази, залежно від гібриду.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mahajan, P. V. Postharvest treatments of fresh produce [Electronic resource] / P. V. Mahajan, O. J. Caleb, Z. Singh [et al.] // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – 2014. – Vol. 372, № 2017, 20130309. – Available at: http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/372/2017/20130309.full

Прісс, О.П. Скорочення втрат під час зберігання овочів чутливих до низьких температур / О.П. Прісс, В.В. Калитка // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип.1(19). – С. 209 – 221.

Abbott, J. A. Quality measurement of fruits and vegetables / J. A. Abbott // Postharvest Biology and Technology. – 1999. – Vol. 15, №3. – Р. 207–225.

Orona, V. U. Water status and anatomic changes in stored zucchini (Cucurbita pepo L.) / V. U. Orona, D. M. Rangel, T. O. Enciso [et al.] // Revista Fitotecnia Mexicana. – 2012. – Vol. 35, №3. – Р. 221–228.

Kang, H. M. Elevated growing temperatures during the day improve the postharvest chilling tolerance of greenhouse-grown cucumber (Cucumis sativus) fruit / H. M. Kang, K. W. Park, M. E. Saltveit // Postharvest Biology and Technology. – 2002. – Vol. 24, №1. – Р. 49 – 57.

Пат. 41177 UA, А23В 7/00, А23L 3/34. Речовина для обробки плодових овочів перед зберіганням / О.П. Прісс, Т.Ф. Прокудіна, В.Ф. Жукова. – u 2008 13962; заявл. 04.12.2008; опубл. 12.05.09; Бюл. № 9.

Wang, C. Y. Modified atmosphere packaging alleviates chilling injury in cucumbers / C. Y. Wang, L. Qi // Postharvest Biology and Technology. ‒ 1997. ‒ Vol.10, №3. ‒ Р. 195 – 200.

Kasim, M. U. Vapor heat treatment increase quality and prevent chilling injury of cucumbers (Cucumis melo L. cv. Silor) / M. U. Kasim, R. Kasim // American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. ‒ 2011. ‒ № 11 (2). ‒ Р. 269 – 274.

Норми природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкції з їх застосування [Електронний ресурс] : Затв. МінТорг СРСР 02.04.87 № 88. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0088400-87

Villalta, A. M. Effect of growing season, storage temperature and ethylene exposure on the quality of greenhouse-grown Beit Alpha cucumber (Cucumis Sativus L.) in North Florida: doctoral dissertation for the degree of master of science / Alfredo Mauricio Villalta . – University of Florida, 2005. – 182 р.

Carvajal, F. Differential response of zucchini varieties to low storage temperature / F. Carvajal, C. Martinez, M. Jamilena, D. Garrido // Scientia Horticulturae. – 2011. – Vol. 130, №1. – Р. 90 – 96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.