№ 14 (2015): Вісник НТУ"ХПІ" Серія "Нові рішення в сучасних технологіях"

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2015-05-15

Фундаментальні аспекти сучасних технологій