СУЧАСНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОЛІЙ ТА ЖИРІВ У ТЕХНОХІМКОНТРОЛІ ЖИРОПЕРЕРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА

І.В. ЛЕВЧУК, В.А. КІЩЕНКО, В.К. ТИМЧЕНКО, К.В. КУНИЦЯ

Анотація


У статті представлено результати досліджень жирнокислотного, ацилгліцеринового складу та складу стеринової фракції сумішей рослинних і тваринних жирів. Показано, що сучасні способи ідентифікації олій та жирів повинні застосовувати комплекс аналітичних методів газорідинної хроматографії та хроматомас-спектроскопії. Науково обґрунтовано необхідність перегляду схем технохімічного контролю початкової сировини жиропереробного виробництва.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Паронян, В. Х. Аналитический контроль и оценка качества масложировой продукции / В. Х. Паронян, Н. М. Скрябина. – М.: ДеЛипринт, 2007. – 312 с.

Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. – Л.: ВНИИЖ, 1971. – Т. VI. – Вип. 1. – 166 с.

Wood, Sh. Trans Fat Content in Blood Linked to CHD Risk / Shelley Wood // Medscape Medical News. – 2007. – Р. 100–115.

Lemaitre R.N. Cell Membrane Trans-Fatty Acids and the Risk of Primary Cardiac Arrest / R. N. Lemaitre, I. B. King, T. E. Raghunathan // American Heart Association. Circulation. – 2002. – № 105. – P. 697–701.

Dietary Guidelines for Americans 2005. US Department of Agriculture and US Department of Health and Human Services [Electronic resource]. – Available from: http://www.health.gov/ dietaryguidelines/dga2005/document/pdf/DGA2005.pdf, accessed 14.01.2007.

Рожнов, М. С. Методы и подходы к идентификации пищевых продуктов / М. С. Рожнов, Д. Н. Мельник, В. А. Голодняк, И. Н. Демидов // Масложировой комплекс, 2013. – № 4 (43). – С. 43–46.

Попова, Н. В. Система ХАССР применительно к пищевым производствам / Н. В. Попова // Масла и жиры, 2008. – № 12. – С. 12–13.

Проданчук, Г. Н. Установление фальсификации жиров растительного и животного происхождения современными методами аналитической химии / Г. Н. Проданчук, С. А. Сенин, А. П. Василенко и др. // Масложировой комплекс, 2009. – № 4 (27). – С. 46–49.

Chmilenko, F. A. Complex chromatographic determination of the adulteration of dairy products: A new approach // F. A. Chmilenko, N. P. Minaeva, L. P. Sidorova / Journal of Analytical Chemistry, 2011. – Volume 66, Issue 7. – Р. 572–581.

Макарчук, Т. Л. Проблемы качества и безопасности новых масложировых продуктов / Т. Л. Макарчук, А. Е. Подрушняк, А. В. Коваль // Проблеми харчування, 2003. – № 1. – С. 44-46.

Осейко, М. Олії та жири: склад, методи одержання, якість / М. Осейко, А. Українець, С. Усатюк та ін. // Харчова і переробна промисловість, 2004. – № 5. – С. 17–19.

Иванкин, А. Н. О качестве растительных и животных жиров / А. Н. Иванкин, И. М. Чернуха, Т. Г. Кузнецова // Масложировая промышленность, 2007. – № 2. – С. 8-11.

Гладкий, Ф. Ф. Технологія модифікованих жирів / Ф. Ф. Гладкий, В. К. Тимченко, І. М. Демидов та ін. – Х. : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 214 с.

Жири та олії тваринні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот: ДСТУ ISO 5508:2001 [Текст] / Чинний від 2003-01-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – 15 с.

Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации ГОСТ 30623-98. – [Введен с 2000-01-01]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 16 с.

Жир молочний. Виявлення рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів (контрольний метод): ДСТУ ISO 3594:2001 [Текст] / Чинний від 2009-01-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – 11 с.

Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення складу стеринової фракції. Газохроматографічний метод: ДСТУ ISO 6799:2002 [Текст] / Чинний від 2003-04-01. – Київ: Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. – 8 с.

Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стеринов ГОСТ Р 51471-99. – [Введен с 2001-01-01]. – М.: Росстандарт России, 2001. – 5 с.

Рудаков, О. Б. Качественная идентификация молочного жира по хроматографическим данням / О. Б. Рудаков, К. К. Полянский, М. П. Алексюк // Журнал аналитической химии, 2002. – Т. 57. – № 12. – С. 1267–1275.

Vetter, W. Differentiation of refined and virgin edible oils by means of the trans- and cis-phytol isomer distribution // W. Vetter, Markus Schröder and Katja Lehnert / J. Agric. Food Chem., 2012. – Volume 60 (24). – Р. 6103–6107.

Lipp, M. Review of methods for the analysis of triglycerides in milk fat: application for studies of milk quality and adulteration // M. Lipp // Food Chemistry, 1995. – Volume 54, Issue 2. –P. 213–221.

Кіщенко, В. А Удосконалення методів контролю показників якості у технології природних та модифікованих жирів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. техн. наук : спец. 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» / В. А. Кіщенко. – Харків, 2011. – 19 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.