ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РОБОТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

В. В. ОЧЕРЕТНА

Анотація


У статті розглянута ринкова стратегія транспортно-експедиторської компанії як об'єкту управління, розуміння її внутрішніх взаємозв'язків і механізмів функціонування. Обґрунтовується цілісна відкрита система компанії з певною внутрішньою організацією. А також розглядається рівень організації процесів, якість їх виконання, що впливають на кінцеві споживчі властивості транспортно-експедиторської послуги, які у свою чергу безпосередньо пов'язані з конкурентоспроможністю послуги.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Артамонов, Б. В. Стратегия управления авиапредприятием [Текст] / Б. В. Артамонов. – Н. Новгород: Талам, 2002. – 128 с.

Артамонов, Б. В. Организация перевозки грузов на воздушном транспорте [Текст] : уч. пос. / Б. В. Артамонов, Л. П. Волкова. – М.: МГТУ ГА, 1999. – 96 с.

Терешина, Н. П. Экономическое регулирование и конкурентоспособность перевозок [Текст] / Н. П. Терешина. – М.: Железнодорожный транспорт, 1994. – 132 с.

William, M. Marketing (International Edition) [Electronic resource] / M. William, O. C. Pride Ferell. – Houhton MIFFLIN Company Boston, 1995. – Available at: http://trove.nla.gov.au/work/28296078.

Edvinsson, L. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower [Text] / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York , Harper Business, 1997.

Boulding, W. A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectation To Behavioral Intentions [Text] / W. Boulding // Journal of Marketing Reseach. – 1993. – Vol. 30. – P. 7–27.

Lobo, A. Port users perspective of the container transshipment business [Text] / A. Lobo, J. Vivec // Proceedings of the International Conference on Port and Maritime R&D and technology. Singapore, 2001.

Fisk, R. Tracking the Evolution of Services Marketing Literature [Text] / R. Fisk, S. Brown, M. Bitner //Journal of Retailing. – 1993. – Vol. 69, Issue 1.

Асташкин, В. А. Совершенствование функционирования транспортно – экспедиторских предприятий [Текст] / В. А. Асташкин. – М., 2004. – 142 с.

Zeithaml, V. How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services [Text] / V. Zeithaml; In J. H. Donnelly, W. R. George. – Marketing of Services, 1981. – P. 186–190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.