№ 48 (2014)

Вісник НТУ "ХПІ" Серія Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Інформаційні технології та системи управління

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАБЛЮДАЕМЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ PDF (Русский)
В. И. САЕНКО, А. И. ГРИЦЕНКО 55-66
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКЦИЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ PDF (Русский)
П. А. КАЧАНОВ, А. А. ЗУЕВ, К. Н. ЯЦЕНКО 66-73
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ВЕКТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ PDF (Русский)
Н. Я. ОСТРОВЕРХОВ, Н. П. БУРИК 73-79
ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ В РОБОТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ PDF (Русский)
В. В. ОЧЕРЕТНА 79-85
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ ЕДИНОГО ВХОДА. ЧАСТЬ 2: ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ДОСТУПА В ПОДСЕТИ PDF (Русский)
Ж. Ю. ЗЕЛЕНЦОВА, Е. О. ЙОНА 85-90
ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ PDF (Русский)
О. В. СТРОКАНЬ 91-96
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТЬ МЕБЛЕВИХ ТКАНИН ДО ТЕРТЯ PDF (Русский)
С. В. СОРОКІНА, В. О. АКМЕН, В. А. АФАНАСЬЄВА 96-102
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО PDF (Русский)
С. В. ПУСТОВА 102-109
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ ПРИ ПОВОРОТІ КРАНА ЯК БЕЗПЕКА УСТАТКУВАННЯ PDF (Русский)
О. Г. ЯНЧИК, Ю. О. ГРАДИСЬКИЙ 109-115
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ PDF (Русский)
О. О. МАЗУРЕНКО 115-121

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА PDF (Русский)
Н. А. МИТЦЕЛЬ 3-9
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ В МЕТАЛІ НА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕС PDF (Русский)
А. М. СИРОТЮК, Р. А. БАРНА, Р. Л. ЛЕЩАК 9-20
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГАЗОВОГО ТА ІОННО-ПЛАЗМОВОГО АЗОТУВАННЯ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 30Х3ВА PDF (Русский)
К. О. КОСТИК, В. О. КОСТИК 21-41
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА НА СРЫВНЫХ РЕЖИМАХ PDF (Русский)
Ю. М. ТЕРЕЩЕНКО, Е. В. ДОРОШЕНКО, А. ТЕХРАНИ 41-47
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО PDF (Русский)
И. Ф. ЧЕРВОНЫЙ, Е. А. ГОЛЕВ 48-54

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

МОДЕЛЮВАННЯ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ БАКТЕРИЦИДНОМУ ЗНЕЗАРАЖЕННІ ВОДИ PDF (Русский)
А. О. СЕМЕНОВ, Т. В. САХНО, Г. Д. КОБИЩАН 122-128
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕРМОДИНАМИКИ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В РЕАКЦИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ВОДОЙ PDF (Русский)
Н. Ф. ДОБРИЦКАЯ, В. Б. ТРОШЕНЬКИН 128-139
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ОЗОНУ З МЕТИЛФЕНІЛКАРБІНОЛОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ PDF (Русский)
А. С. БУШУЄВ, О. О. КОЛБАСЮК, Г. А. ГАЛСТЯН 139-148
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОТРОПНЫХ ПЕРЕСТРОЕК ГЕМОГЛОБИНА PDF (Русский)
Л. А. ПИХ, Н. Н. ТИМЧЕНКО, В. Е. НОВИКОВА 148-153

Технології та обладнання харчових виробництв

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ «БАР’ЄРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Русский)
Л. В. БАЛЬ-ПРИЛИПКО, Б. І. ЛЕОНОВА 154-161
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЖИРОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ PDF (Русский)
В. С. КАЛИНА, С. Ю. МЫКОЛЕНКО, М. В. ЛУЦЕНКО 161-168