№ 48 (2014): Вісник НТУ "ХПІ" Серія Нові рішення у сучасних технологіях

Опубліковано: 2015-05-20

Інформаційні технології та системи управління

Технології та обладнання харчових виробництв