МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Автор(и)

  • С. В. ПУСТОВА

Анотація

Використовуючи метод Монте-Карло, було розроблено алгоритм моделювання СМО типу ,  тобто  багатоканальної  системи  обслуговування  із загальним вхідним потоком вимог, загальними часами обслуговування, орбітою обмеженої ємності та загальним розподілом інтервалів часу між надходженнями повторних вимог до системи з орбіти. Наведено розроблений алгоритм статистичного моделювання залежності кількості вимог в системі масового обслуговування типу  від часу. Зобр.: 2. Бібліогр.: 13 назв.

Посилання

Artalejo J. R. Accessible Bibliography on Retrial Queues: Progress in 2000-2009 / J. R. Artalejo // Mathematical and Computer Modelling. – 2010. – V. 51, i. 9-10. – P.1071-1081.

Falin G. I. Retrial Queues. / G. I. Falin , J. G. C. Templeton – London: Chapman and Hall, 1997. – 395 p.

Falin G. A Survey of Retrial Queues / G. Falin // Queueing systems. – 1990. – V. 41, No 7. – P.127-167.

Коваленко И. Н. К классификации систем обслуживания с повторением вызовов / И. Н. Коваленко , Е. В. Коба // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – №3. – С. 84–91.

Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания. / Б. В. Гнеденко , И. Н. Коваленко – М.: КомКнига, 2005. – 400 с.

Бочаров П. П. Теория массового обслуживания. / П. П. Бочаров, А. В. Печинкин. – М.: РУДН, 1995. – 529с.

Atencia I. A Discrete-Time Geo/G/1 Retrial Queue with General Retrial Times / Atencia I., Moreno P. // Queueing Systems. – 2004. – V. 48. – P.5–21.

Alfa A. S. Discrete-time Analysis of the GI/G/1 System with Bernoulli Retrials: An Algorithmic Approach / A. S. Alfa // Annals of Operations Research. – 2006. – V.141. – P.51–66.

Abramov V. M. Multiserver Queueing Systems with Retrials and Losses / V. M. Abramov // ANZIAM J. – 2007. – V.48, part 3. – P. 297–314.

Chakravarthy S. R. Analysis of MAP/PH/c Retrial Queue with Phase Type Retrials – Simulation Approach / S. R. Chakravarthy // Modern Probabilistic Methods for Analysis of Telecommunication Networks. – 2013. – V. 356. – P. 37-49.

Коба Е. В. Системы типа Лакатоша, их обобщение и применение. / Е. В. Коба, С. В. Пустовая // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 3. – С. 78-90.

Коба Е. В. Центр обработки вызовов как система массового обслуживания с возвращениями / Е. В. Коба , С. В. Пустовая // Проблемы управления и информатики. – 2007. – № 3. – С. 103–112.

Пустовая С. В. Зависимость показателей функционирования call-центра от распределения времени пребывания вызовов на орбите / С. В. Пустовая // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №2. – С.170–183.

##submission.downloads##

Як цитувати

ПУСТОВА, С. В. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (48), 102–109. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42919

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління