ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ

Автор(и)

  • О. В. СТРОКАНЬ

Анотація

Запропоновано  програмно-інформаційну систему оптимізації мікроклімату у виробничому приміщенні, головною задачею якої є видання рекомендацій щодо кількості встановлених аероіонізаторів у заданому приміщені і забезпечення нормованих показників таких параметрів мікроклімату робочого приміщення,  як температура і концентрація від’ємних аероіонів. Запропонована система  функціонує на базі програмного забезпечення. Інформаційне вікно користувача системи має зручний і простий  інтерфейс, за допомогою якого користувач має змогу спостерігати за поточним значенням температури і концентрації від’ємних аероіонів у виробничому приміщення.  Із.: 5. Бібліогр.: 11 назв.

Посилання

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [Текст] : ДСН 3.3.6.042-99. - Чинний від 01.12.99. – К.: МОЗ України, 1999. – 10 с.

Строкань, О. В. Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі: дисс. канд. техн.наук: 05.01.01 /Cтрокань Оксана Вікторівна. - Мелітополь, 1010. – 172 с.

Строкань, О. В. Оптимізація розміщення джерел аероіонного випромінювання [Текст] / О. В. Строкань // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Т.50. – С. 142-145.

Corontini, S. C. Тhe effect of aerosols on the electrical conductivity in the atmosphere [Text] / S. C. Corontini // Geofis. Pura e Appl. - 1961, Vol. 48. - № 1. - P. 124-128.

Israel, H. Atmosphärische Elektrizität [Text] / H. Israel // Leipzig: Akad. Verlagsgesellschaft Deest & Portig K. – 1981. - Bd. 1. – S. 175- 379.

Israel, H. Ein transportable Messgerät für schwere Ionen [Text] / H. Israel // Zs. Geophys. – 1984. - Bd. 5. - S. 342-350.

Krueger, A. P. Biological impact of small air ions [Text] / A. P., Krueger, E.J. //Reed– Science. - 1976. - № 16. - P.1209-1213.

Loeb, L. B. Basic processes of gaseous electronics [Text] / L. B. Loeb // Berkeley Ser., Los Angeles: Univ. Calif. Press. - 1980. – Р. 1020-1028.

Misaki M. Studies on the atmospheric ion spectrum. I: Procedures of experiments and data analysis [Text] / M. Misaki // Pap. Meteorol. and Geophys .- 1991. - № 3. - P. 247-260.

Чижевский, Л. О. Аэроионификация в народном хозяйстве [Текст] учеб./ Л. О. Чижевский. - М.: Госпланиздат, 1960. – 758с.

Чураков, А. Я. Проектування розташування джерел аероіонів в робочому просторі [Текст] / А. Я. Чураков, О. В. Івженко, О. В. Строкань // Прикладна геометрія та інженерна графіка. - Мелітополь, 2008. –Т.38. - С.86-88.

##submission.downloads##

Як цитувати

СТРОКАНЬ, О. В. (2015). ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (48), 91–96. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42916

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління