ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ

Автор(и)

  • О. О. МАЗУРЕНКО

Анотація

Розглянуто можливість розробки системи підтримки прийняття рішень при оперативному управлінні організацією вагонопотоків. Дана система повинна базуватися на існуючих автоматизованих системах, використовувати їх інформаційну базу. Крім цього система підтримки прийняття рішень повинна оцінити всі можливі варіанти за допомогою імітаційного моделювання та запропонувати раціональне рішення з урахуванням всіх впливаючих факторів. Іл.: 2. Бібліогр.: 16 назв.

Посилання

Бородин, А. Ф. Управление вагонопотоками в современных условиях [Текст] / А. Ф. Бородин // Ж.д. транспорт. – 1996. – №5. – С.10 -15.

Кужель, А. Л. Информационно-аналитические технологии оперативной корректировки и контроля выполнения плана формирования поездов [Текст] / А. Л. Кужель, И. Н. Шапкин, А. Н. Вдовин // Ж.д. транспорт. – 2011. – №7. – С.13 -20.

Прохорченко, А. В. Удосконалення технології корегування плану формування поїздів на основі погодженої організації групових поїздів оперативного призначення [Текст] / А. В. Прохорченко, Л. В. Корженівський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – №6/6(36). – С.37-40.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст] / Міністерство транспорту та зв’язку України, державна адміністрація залізничного транспорту України, Укрзалізниця. – К: ТОВ «Швидкий рух». – 2005. – 100 с.

Иловайский, Н. Д. Организация вагонопотоков в условиях рынка [Текст] / Н. Д. Иловайский, А. М. Рудых, Л. А. Каштанов // Вестник ВНИИЖТ. – 1998. – Вып. 4. – С.43-48.

Мазуренко, О. О. Визначення ефекту від оперативного формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень [Текст] / О. О. Мазуренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №6/3(54). – С.23-28.

Погодин, А. Е. Интеллектуальные транспортные системы на железнодорожном транспорте [Електронний ресурс] / А. Е. Погодин, В. Г. Матюхин // Евразия Вести. – 2012. – № IX. – Режим доступа: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012-09a20.

Матюхин, В. Г. Управление железной дорогой онлайн. [Електронний ресурс] / В. Г. Матюхин // Пульт управления. – 2011. – № 3. – Режим доступа: http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=899785.

Мишарин, А. Информатизация железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики. [Електронний ресурс] / А. Мишарин // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3. – Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/7_3_03.htm.

Вернигора, Р. В. Дослідження ефективності технології формування двогрупних поїздів в оперативних умовах з використанням імітаційної моделі роботи залізничного напрямку / Р. В. Вернигора, О. О. Мазуренко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 2011. – №53. – С.89-95.

Zadeh, L. A. Fuzzy logic and soft computing: Issues, contentions and perspectives in Proc. IIZUKA’94: 3rd Int. Conf. Fuzzy Logic, Neural Nets and Soft Computing, Iizuka, Japan, 1994, pp. 1–2.

Nauck Detlef. Designing neuro-fuzzy systems through backpropagation [Text] / Detlef Nauck, Rudolf Kruse // Fuzzy Modelling: Paradigms and Practice – 1996. – Р. 203-228.

Abdul-Rahman Omar. An adaptive Parameters Binary-Real Coded Genetic Algorithm for Real Parameter Optimization: Performance Analysis and Estimation of Optimal Control Parameters [Text] / Omar Abdul-Rahman, Masaharu Munetomo, Kiyoshi Akama // International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 2. – 2012. – № 1. – Р. 37-53.

Wright, A. Genetic algorithms for real parameter optimization [Text] / A. Wright // Foundations of Genetic Algorithms, Vol. 1. – 1991. – Р. 205-218.

Blanco, A. A real-coded genetic algorithm for training recurrent neural networks [Text] / A. Blanco, M. Delgado, M. C. Pegalajar. // Neural Networks. – 2001. – № 14 – Р. 93-105.

Nirmala, G. A Genetic Algorithm Based Railway Scheduling Model [Text] / G. Nirmala, D. Ramprasad // International Journal of Science and Research, Vol. 3, Issue 1. – 2014. – Р. 11-14.

##submission.downloads##

Як цитувати

МАЗУРЕНКО, О. О. (2015). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (48), 115–121. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42922

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління