ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТЬ МЕБЛЕВИХ ТКАНИН ДО ТЕРТЯ

Автор(и)

  • С. В. СОРОКІНА
  • В. О. АКМЕН
  • В. А. АФАНАСЬЄВА

Анотація

У зв’язку з наявністю проблеми швидкого зношування мякого елементу диванів протягом сну, запропоновано параметри нового конструктивного элемента з метою зменшення навантаження тертя на тканеве покриття. Шляхом математичного комп'ютерного моделювання, за допомогою методу кореляційно-регресивного аналізу проведено оптимізацію параметрів розміру та маси конструктивного елементу та обрано найбільш оптимальне значення ваги нового елементу, яка складає 4,7 кг при щільності використаного матеріалу– 252 кг/м3  та розмірах 55*241*18 см. Іл.: 5. Бібліогр.: 3. назв.

Посилання

Логинова Г. Мягкая мебель: классика и новаторство [Текст] / Г. Логинова // Секретарь-референт. – январь. – 2007. – 47с.

Анурьев С. Анализ основных тенденций на мировом и росийских мебельных рынках [Текст] / С. Анурьев, О. Сутырин // Управление компанией. – 2005. – №4. – С. 45-52.

Lyons. R. (n.d.). Restlife. Net. Retrieved from Underdtanding the basics of wood. Furniture specification and construction techniques: http://reslife.net/html/facilities_ 0400a.html.

Дюкарева Г.. Експертна оцінка споживчих властивостей зразків м’яких меблів [Текст] / Г. І. Дюкарева, В. О. Акмен, К. І. Панченко // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 40-річчю ХДУХТ, 17 жовтня 2007 р. – Харків, 2007. – С. 181-182.

Fauzi. A. (2014). Quality of furniture. Jengka. Pahang.

Дюкарева Г. І. Порівняння споживчих якостей тканин, що використовуються для оздоблювання м'яких меблів [Текст] / Г. І. Дюкарева, В. О. Акмен, Н. О. Стрікова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. Наук. праць / ХДУХТ. – Х, 2007. – № 1. – С.340-345.

Sudin. D. R. (1998). Testing Services Provided by FRIM Which Are Accredited By ISO 17025. Runiture Testing Laboratory. 1-37.

Izzah Azimah Binti. (2014). Furniture technology Universiti teknologi mara (UiTM) Jengka Pahang: http://www.slideshare.net/izzahnoah/furniture-quality.

Толбатов Ю. А. Загальна теорія статистики засобами EXCEL [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Толбатов // Четверта хвиля. – К, 1999. – 224 с.

Guerriero, F., De Rango, F., Marano, S. & Bruno, E. (2009). A biobjective optimization model for routing in mobile ad hoc networks, Applied Mathematical Modelling 33(3): 1493–1512.

Парнаев А. Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономике и финансах [Текст] / А. Ю. Парнаев. – СПБ.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с.

Mieke Boon (2008). Diagrammatic Models in the Engineering Sciences. Foundations of Science 13 (2):127-142.

Colleen Murphy, Paolo Gardoni & Charles Harris (2011). Classification and Moral Evaluation of Uncertainties in Engineering Modeling. Science and Engineering Ethics 17 (3):553-570.

##submission.downloads##

Як цитувати

СОРОКІНА, С. В., АКМЕН, В. О., & АФАНАСЬЄВА, В. А. (2015). ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НОВОГО КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТЬ МЕБЛЕВИХ ТКАНИН ДО ТЕРТЯ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (48), 96–102. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42917

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління