МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ ПРИ ПОВОРОТІ КРАНА ЯК БЕЗПЕКА УСТАТКУВАННЯ

Автор(и)

  • О. Г. ЯНЧИК
  • Ю. О. ГРАДИСЬКИЙ

Анотація

В статті розглянута розрахункова схема стрілової системи крана з двома ступенями свободи в умовах рівномірного і нерівномірного нерівноприскореного повороту. Проведено дослідження впливу відцентрованих сил коливання вантажу, при цьому сформульована та запропонована математична модель, яка є частиною узагальненої моделі крану. Встановлені зони безпечних амплітуд коливань і безпечних зон експлуатації таких кранів з позиції виключення порушень техніки безпеки при використання стрілових систем кранів. Запропоновано внесення змін до технологічних карт вантажно-розвантажувальних робіт з метою підвищення рівня безпеки устаткування. Іл.: 3. Бібліогр.: 11 назв.

Посилання

Найденко E.B. Микропроцессорное управление асинхронным электроприводом механизма поворота с подвешенным грузом / Е.В. Найденко // Электротехнические и компьютерные системы. - 2009. - Вып. 73. - С. 16-20.

Тепляков А.Г. Реализация оптимального управления частотным электроприводом механизма поворота / А..Г. Тепляков // Електромашинобудування та електрообладнання. - 2004. - Вип. 62. - С. 36-39.

Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD / D.C. Wilcox // La Canada, California. - 1994. - 477 P.

Schossan P. Horizontalbewegung schwerer Autocrane durch die Fluidtechnick / P. Schossan // Hebereuge und Fordermittel. - 1985. - № 9. - C. 208.

Ловейкін B.C. Нелінійні маятникові коливання вантажу на гнучкому підвісі при різних режимах обертання / B.C. Ловейкін, А.В. Бойко, Ю.В. Човнюк // Вісник ТНТУ. - 2010. - Том 15. - № 3.- С. 41-48.

Иванченко Ф.К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф.К. Иванченко и др. - К.: Вища школа, 1978. - 576 с.

Hajduk J. Losowosc w obliczenich wytrzymatosci maczyn raboczych / J. Hajduk // Przeglad Mechaniczny. - 1975. - T. 34, nr. 15 - S. 485-488.

Mendera Zbignew. Melody tworzenia kombinayi obnazen w zastosowanin do norm projektowania / Zbignew Mendera // Stud. Zakr. Inz. 1987. - № 27. - L. 59-84.

Приймаков О.Г. Визначення енергокінематичних параметрів кулькових млинів для виготовлення вогнегасних порошків / О.Г. Приймаков, Ю.О. Градиський // Проблемы пожарной безопасности. - 2013. - Вып. 33. - С. 147-156.

Zaretsky A.A., Shapiro H.I. Overturning stability of a free standing crane under dynamic loading / A.A. Zaretsky, H.I. Shapiro // Sae technical paper series. September 8-10. - 1997. - № 972721.-10 - P. 158

Williams W.M. An analysis of six fatigue failures in cranes / W.M. Williams - Metal. Progr. – 1981 - N2, 120 - P. 46-51.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЯНЧИК, О. Г., & ГРАДИСЬКИЙ, Ю. О. (2015). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ ПРИ ПОВОРОТІ КРАНА ЯК БЕЗПЕКА УСТАТКУВАННЯ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (48), 109–115. вилучено із http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42920

Номер

Розділ

Інформаційні технології та системи управління