Аддитивная оптимизация распределения активов предприятия по выбранным стратегическим направлениям

Т. И. Каткова

Анотація


Розглянуто задачу адитивного раціонального розподілу активів підприємства занапрямками діяльності. Рішення запропоновано для випадку, коли розподіл на поточному кроціне залежить від розподілів на попередніх кроках. Описана обчислювальна процедура чисельногорішення задачі. Запропонована обчислювальна процедура дозволяє знайти раціональнийрозподіл активів підприємства по стратегічних напрямах діяльності для кожної з стадійбагатокрокового управління інвестиційним портфелем підприємства в припущенні про незалежність розподілів на різних стадіях процесу. Випадок, коли це припущення знято, вимагаєокремого розгляду. Для окремого випадку отримано аналітичні співвідношення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ