№ 17 (2014)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" ISSN: 2079-5459

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Дослідження особливостей позначень граничних виконавчих розмірів на робочих кресленнях дюймової системи вимірів PDF
А. В. Васильєв, С. В. Попов, О. Ю. Одринський 3-8
Индикаторный коэффициент полезного действия - интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя PDF (Русский)
Д. .Ю. Зубенко 8-12

Інформаційні технології та системи управління

Математическая модель выбора программного обеспечения с учетом нечеткой информации PDF (Русский)
А. С. Кононыхин, Л. И. Нефёдов, Ю. А. Петренко 13-17
Аддитивная оптимизация распределения активов предприятия по выбранным стратегическим направлениям PDF (Русский)
Т. И. Каткова 18-25
Ультрафиолетовое излучение для обеззараживания сыпучих пищевых продуктов PDF (Русский)
А. А. Семенов 25-30
Організаційні аспекти реалізації тестової технології для контролю знань студентів PDF
Л. Д. Мисник 30-37
Раціональна організація руху на маршрутах міського пасажирського транспорту PDF
О. І. Лежнева 37-42
Создание уникального логотипа при брендировании территории PDF (Русский)
И. В. Романишена, Н. М. Некрасова, О. В. Вовк 42-50
Прогнозирование нечетко заданного временного ряда PDF (Русский)
В. А. Головко, Л. Г. Раскин, . Хазим.Ямен 50-56
Математична модель оптимізації вартості і терміну управління багатономенклатурними запасами PDF
Д. О. Маркозов 56-62
Разработка веб-сервиса для предоставления услуг хранения данных PDF (Русский)
В. О. Марин, Т. Б. Шатовская 62-68
Методи та засоби розробки програмних додатків для операційної системи Андроід PDF
К. В. Харченко 68-72
Построение перспективных изображений при отражении картинной лоскости PDF (Русский)
А. Г. Журило, И. Ю. Адашевская, Е. М. Сивак 73-78
Вдосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльності в Україні PDF
О. М. Коробкова 79-84
Концепция и информационная технология повышения эффективности применения систем управления корпоративной ИТ-инфраструктурой PDF (Русский)
В. Е. Сокол, Н. В. Ткачук 85-94
Оператор Гаусса стосовно до підсумовування розбіжних степеневих рядів PDF
М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик 94-99

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Метод обобщения опытных данных при выделении водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой PDF (Русский)
Н. Ф. Добрицкая, Б. А. Трошенькин 100-106
Комплексний підхід в ідентифікації природних та модифікованих жирів PDF
В. А. Кіщенко 106-115
Методологія скринінгу залишкових кількостей екотоксикантів в сировині, оліях та жирах PDF
І. В. Левчук 116-123
Дослідження впливу антиоксидантів на гальмування окислювальних процесів в спредах PDF
Н. О. Могилянська 123-129

Технології та обладнання харчових виробництв

Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом PDF
І. Я. Матківська, В. М. Атаманюк, І. Р. Барна 130-138
Теоретичне та експериментальне обгрунтування механізму утворення крохмальних дисперсій в технології соусів на основі плодово-ягідної сировини PDF
С. С. Андрєєва, М. Б. Колесникова 138-145
Розробка біотехнолоії м’ясних продуктів PDF
Л. В. Баль-Прилипко 145-150
Применение ферментных препаратов β-галактозидазы для гидролиза лактозы молока и исследование углеводного состава молока гидролизованного при производстве сгущенных молочных консервов с сахаром PDF (Русский)
А. В. Коваленко, Е. Д. Калинина, О. В. Корнилова 150-157
Влияние растворов солей и замораживания-оттаивания на содержание метгемоглобинов А и F PDF (Русский)
Н. Н. Тимченко, Л. А. Пих, В. Е. Новикова 157-162
Біотехнологічні особливості спільного культивування триштамової заквашувальної композиції біфідобактерій з мезофільними молочнокислими лактококами PDF
Ю. В. Назаренко 162-168
Вивчення процесу гелеутворення в оболонках капсульваних продуктів з позиції квантово-хімічного моделювання PDF
Н. В. Кондратюк, Є. П. Пивоваров 169-175
Перспективы использования яичной скорлупы в технологии сладких блюд на основе пектина PDF (Русский)
Н. В. Кондратюк, Т. М. Степанова, Е. П. Пивоваров 175-180
Исследование влияния давления прессования и влажности материала на плотность гранул рыбной муки PDF (Русский)
Д. В. Риндюк, К. В. Бондаренко, С. Ю. Лементар 181-184

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Формування параметрів якості поверхні при ізостатичному поверхневому деформуванні PDF
О. М. Чередніков, О. Г. Семеняко 185-189