Метод БЧВ сигналів для інформаційно-вимірювальних систем метрополітену

Андрій Олексійович Подорожняк, Марія Олександрівна Корнєва

Анотація


В статті досліджено та обґрунтовано застосування модифікованого методу залежного рахунку при багатоканальних вимірюваннях частотних імпульсних сигналів. Отримані результати можуть бути використані при вимірюваннях в метрополітені

Ключові слова


Метрополітен; частота; вимірювання; датчик

Повний текст:

PDF

Посилання


Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] / Под ред. Е.С. Кузнецова. – М.: Транспорт, 2009. – 453 с.

Бишард Е.Г. Аналоговые электроизмерительные приборы [Текст]/ Е.Г. Бишард, Е.А. Киселева, Г.П. Лебедев. – М.: Высшая школа, 1991. – 415 с.

Мирский Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах [Текст]/ Г.Я. Мирский. – М.: Радио и связь, 1984. – 345 с.

Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению 16-разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления [Текст]/ В.Ф. Козаченко. – М.: ЭКОМ, 1997. – 124 с.

Шабатура Ю.В. Комп’ютерне моделювання електронних систем[Текст]/: Навч. посіб. / Ю.В. Шабатура, В.В. Присяжнюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. – 142 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.