№ 17 (2012)

Вісник національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Металообробка у наших предків: технологія і топоніміка PDF (Русский)
А. Г. Журило, Д. Ю. Журило 3-7

Інформаційні технології та системи управління

Засоби діагностування в транспортній діагностиці PDF (Русский)
А. Н. Горяинов 8-11
Вимірювальний комплекс дециметрового діапазону для діагностики умов поширення радіохвиль в атмосфері PDF (Русский)
А. Л. Коловоротный, В. Н. Горобец, Ю. В. Гончаренко, С. И. Рымарь 11-16
Метод БЧВ сигналів для інформаційно-вимірювальних систем метрополітену PDF
Андрій Олексійович Подорожняк, Марія Олександрівна Корнєва 16-19
Побудова функціональної моделі розрахунку навантаження професорсько-викладацького складу кафедри PDF
Оксана Анатоліївна Ляшенко, Ірина Володимирівна Кузьменко 20-26
Оцінка властивостей побутового холодильного приладу, як об'єкта управління PDF (Русский)
О. А. Онищенко 27-35
Аналіз методів визначення складу транспортного потоку PDF
Людмила Сергіївна Абрамова, Іван Сергійович Наглюк, Геннадій Григорович Птиця 35-41
Політика попередження загроз інформаційній безпеці в практичній діяльності Одеської філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» PDF (Русский)
Александр Александрович Скопа, Надежда Феликсовна Казакова, Сергей Трофимович Сорока 42-47
Аналіз можливостей моніторингу життєвого циклу РЕЗ в рамках CALS-систем PDF (Русский)
Анатолий Александрович Андрусевич, Светлана Викторовна Сотник 48-54

Енергозберігаючі технології та обладнання

Моделювання тривимірного в'язкої течії в лопаткових вінцях направляючих апаратів осьових компресорів PDF (Русский)
Федор Иванович Кирчу, Игорь Федорович Кинащук, Пейман Мохаммади 55-61
Планування експериментів при апроксимації видаткової характеристики PDF (Русский)
Олександр Васильович Приходько 61-67

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Малі або мініатюрні очисні системи PDF (Русский)
В. В. Березуцкий 68-71
Чи безпечний наш посуд? PDF (Русский)
О. В. Аксёнова, О. Д. Журило 71-74
Динамічні властивості полістирену в розчинах PDF
О. Ю. Хавунко, Ю. Г. Медведевських 74-79
Радіометричний аналіз сировини. Інформаційні методи сортування відходів PDF (Русский)
В. Н. Бредихин, И. Ф. Червонный, Е. Ю. Кушнерова, О. В. Цыганкова, С. Г. Егоров 79-92

Технології та обладнання харчових виробництв

Використання зріджених газів в якості розчинників при отриманні олії насіння льону PDF (Русский)
О. П. Чумак, Д. А. Козлов, И. В. Пахомова 93-97
Гліцеринова рафінація олії PDF (Русский)
О. П. Чумак, Н. Ю. Менделева 97-100
Дослідження процесу екстракції олії зародків пшениці PDF (Русский)
О. П. Чумак, И. В. Пахомова, Д. А. Козлов 100-103
Удосконалення технології переробки насіння соняшнику на олієдобуваючому підриємстві PDF
Ф. Ф. Гладкий, М. В. Тарадайченко 103-106
Поліпшення якості м'ясо-кісткового борошна PDF (Русский)
О. П. Чумак, М. Ф. Голоденко, А. В. Богуш 106-110
Використання поліпшувачів для регулювання якості хлібобулочних виробів PDF
Ольга Миколаївна Сафонова, Тетяна Володимирівна Гавриш 110-114
Значення поліненасичених жирних кислот стевії у харчових продуктах спеціального призначення PDF
І. В. Кузнєцова 114-117
Обґрунтування способу введення концентратів тваринних білків до складу борошняних сумішей PDF
Ольга Миколаївна Сафонова, Анжеліка Тагирівна Теймурова, Катерина Валентинівна Дугіна, Ірина Олександрівна Головко 117-122
Визначення електропровідних властивостей січеної м`ясної маси PDF
В. М. Михайлов, І. В. Бабкіна, А. О. Шевченко 122-128

Управління проектами

Використання математичних методів в передпроектної оцінці підприємства PDF (Русский)
Татьяна Владимировна Климова 129-133
Апробація на національному рівні алгоритму відбору інвестиційних проектів в портфель PDF (Русский)
А. С. Ванюшкин 133-141
Аналіз даних для створення земельного кадастру населеного пункту з використанням ГІС PDF (Русский)
В. Д. Шипулин, М. Н. Иляшевич, М. С. Евсюков 141-145

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію PDF
В. М. Атаманюк, І. Р. Барна, І. Я. Матківська 146-152